Za Kotlebovu výhru nemohou slovenští Romové, ale romští aktivisté

Články o Kotlebovi se množí doslova geometrickou řadou. Zatímco v prvním kole poukazovaly na fašistickou povahu Kotlebovy osobnosti, v dalším kole se zlo a frustrace obracejí zcela nepochopitelně proti samotný Romům z Banskobystrické župy. Mediální moloch z nich vyrábí zaprodané pitomce schopné za jakýkoli finanční obnos podpořit třeba fašistické zlo. Je tragikomické, že ani jeden masmediální zdroj informací nenapsal ani čárku o tom, v jakých podmínkách tamější Romové žijí a s jakými těžkostmi se musejí potýkat. Vyděšená majorita potřebuje s mnoha Romy viníka a tím nesporným “černým Petrem” musí být chudí Romové z osad.

Češi, lidé ze zahraničí….ti všichni chování romských “nevoličů” posuzují ze svého pohledu. Žijí v jiném prostředí, jsou zvyklí na jiné chování státu…..nevědí, jaké to je žít v prostředí tolik blízkém středověku. Lidé nechápou a pod světly nepochopení rozšiřují “odsuzující” výroky podporované nejrůznějšími médii. “Kotleba se směje, protože si koupil Romy. Kotleba se směje, protože zvítězil…..“, pro bulvár je hlavní, že se Kotleba směje……..pro bulvár je hlavní, že existuje další příležitost k šíření rasismu. Hry na zaprodanosti, hry na neschopné, jsou vítány jak majoritou, tak některými Romy, kteří využívají chaotickou situaci k dehonestaci svého národa. “Jako jedinci jsou Romové silní a zdatní, kdežto jako národ stojí za Hovno“, prohlásil v rozčilení nad výsledky slovenských voleb  jeden Rom……

Moderní je být sebemrskačský……moderní je být populistický, protože jednou je lepší přijímat populismus, když ten samý populismus našel cestičku do srdcí některých romských aktivistů…….Kam se ztratila soudnost s normálním lidstvím?….Možná raději emigrovala někam hodně daleko, aby se nemusela dívat na divadlo posledních dnů. “Hurááááá……,,černí se spojili s hnědými” ???………Hmmm…takže Romové chodí volit…? Tak teď už se musí jenom naučit to, aby volili tu správnou stranu..“, zaznělo z klávesnice Roma na jedné z internetových diskusí. Najednou je rasistický, šovinistický pohled na sousedy z Východu vítaným názorem, zatímco ještě před několika týdny bývalo takové chování nevítané.

Volební úspěch fašistů u sousedů z Východu ukázal rozkol názorů, sadu nepochopení. Romové na Slovensku žijí ve velmi tíživých podmínkách. V romských osadách, v ghettech panuje vysoká míra negramotnosti. Lidé často neumí psát, nemají vzdělání a často ani nechápou koho volili, případně kdo ten či onen volební lídr je. Nemají televizi, nepoužívají internet….nejsou informovaní a velmi jednoduše podlehnou manipulaci. Aktivisté a lídři ze Slovenska nyní nadávají a posílají do médií rozličné reakce, aníž by ti stejní aktivisté přiznali, že za volební úspěch fašistů mohou především oni, když v ghettech a osadách neinformovali o nebezpečí Kotlebovských fašistů.

kotleba

Slovenští Romové volili číslo 25 a někteří z nich využili finanční podpory fašistů, protože si neuvědomovali, že se jedná o fašisty. Uvěřili slovům a možná raději ani nevnímali možná nebezpečenství. Bída a negramotnost byla odjakživa semeništěm pro extrémismus.  Pokud chudému nevzdělanému člověku nabídnete peníze v časech, kdy tento chudý a nevzdělaný jedinec nemá dostatek prostředků k naplnění snů svých dětí, poté je předem jasné, co si takový člověk vybere. V tom okamžiku jsou ideály zbytečností, protože zcela zákonitě převažují zájmy rodiny před zájmy nějaké filosofie…..

Podle nejnovějších studií žije na Slovensku zhruba 400 000 Romů, což představuje přibližně 7,5 % z celkového počtu obyvatel země. Většina z nich žije ve více než 800 osadách v nuzných podmínkách. Slovenští Romové jsou vytlačeni na okraj společnosti. Potýkají se s problémy, se kterými se běžný Slovák nikdy nesetká. Zhruba desetina slovenských Romů nemá přístup k elektřině ani k pitné vodě. Čeští Romové jsou z pohledu socio-ekonomického srovnávání v mnohem lepších podmínkách. Nejsou vystavováni takové míře chudoby, jsou vzdělanější, nejsou nuceni žít v tak středověkých podmínkách jako Romové na Slovensku. Tento trend se také odráží v komentářích a reakcích na události v zemi pod Tatrami. Podobně reagují někteří Romové přebývající v zahraničí. Nechápou a pravděpodobně ani nepochopí psychologii člověka nacházejícího se na okraji společnosti, člověka neschopného poskytnout své rodině to nejlepší……..

Romové měli jít bezesporu volit. Byla to jejich morální chyba…..ale jak již bylo řečeno…..měli ke svému jednání pochopitelné důvody. V předvolebním období nahlodávala dlouhodobě slovenské Romy chudoba, poté možná přišli Kotlebovi lidé, aby využili ke svému užitku bezvýchodné situace absolutní bídy doprovázené  všemi průvodními jevy. Kdo je v tento okamžik nejhorší? Rozhodně těmi nejhoršími nejsou slovenští Romové. Jsou v kritickém postavení, kdy ani kdyby chtěli, nemohou volit z pohledu “západních” kritiků. V celém volebním soukolí selhali aktivisté. Ti zvláštní kritici, jež se po prohrané bitvě přeměnili v nejhorší kritiky. Vykašlali se na jakékoli informování obyvatel osad. Vykašlali se na jakýkoli dohled nad průběhem voleb. Jen nyní mají silná slova ve strachu před mediálním odhalením.

Je smutné, že se někteří Romové pod vlivem mediální masáže obrátí sami proti sobě, aníž by si uvědomili příčiny, důvody a skutečná selhání zodpovědných lidí. Aktivisté by měli pomáhat proti chudobě. Aktivisté by měli vytvářet projekty napomáhající z cest cyklů chudoby. Aktivisté by měli přiznat selhání, protože velmi dobře věděli jak reaguje těžce zkoušený člověk z osad. Všechno začíná hrát do karet fašistům i náckům…..bohužel do těchto karet svou reakcí pomáhají také romští aktivisté tím, že svádějí vinu na nevinné….pokud v České republice vyhraje Vandas, na koho budou čeští aktivisté s některými Romy svádět vinu poté?