Čeští skinheadi byli vždy rasisty a neonacisty

Čeští skinheadi jsou hloupá nemyslící zvířátka přinášející neonacismus na podnosu. S bejsbolkou, kudlou v pařátech ušpiněných od promaštěných půllitrů bez problémů napadnou, skopou, utýrají oběť své nenávisti. Nějak se mrákotách času vytratila skutečná historie subkultury skinheadů v Čechách. Holohlavci pod Řípem jsou srovnáváni s těmi z Velké Británie. Hovoří se o různých druzích skinů, jako kdyby to byli specializovaní živočichové ohroženého druhu. Plešatci vyzývající Ádu jako největšího boha z bohů jsou v šeru informací mylně označováni za nerasistické národovce. Jako kdyby média, společnost, ultrapravicoví promotéři zapírali pravou podobu Landy, Franze, Matáska a dalších prominentů skinhedského obrození v Čechách, na Moravě a Slezsku.

Počátkem osmdesátých let dvacátého století se v České kotlině objevují první holohlavci s kanadami, bombry, bejsbolkami a noži na ulicích. Projevuje se v nich už od samých začátků rasistický a nacionalistický prvek. Ten je obsažen především v punkové hudbě, která se do té doby v Česku hrála. Hololebci začali svou “kariéru” pácháním násilí na Romech, Vietnamcích,  zahraničních přistěhovalcích a studentech přicházivších ze socialisticky spřátelených zemí, homosexuálech.

skinheads
Typičtí skinheadi 90. let 20. století s bombry a kanadami na nohou

Ožralové(před přepadáním nepřítele se často opili skinheadi do němoty), feťáci(skinheadi také velmi často prodávali a užívali drogy), lidé bez dobrých vyhlídek na budoucnost(sociálně labilní, v dětství týraní, zanedbávaní, bez vzdělání, se špatnými sociálními návyky), jedinci se syndromem méněcennosti se snažili násilím zvyšovat své vlastní ego. Konečně nad nimi nikdo nestál…..nikdo je nenutil pracovat…….v utvořených partičkách si amatérští alkoholici utvářeli přátelství na “život a na smrt”…….šeď komunismu a jednotvárnosti pro tyto duševní zvrhlíky byla narušena “dobrodružnými výpravami” za méněcennými, rasově nižšími jedinci. Rychle někoho skopat, pobodat a zmizet…..

První stabilnější skupinky skinheadů vznikaly v Praze, Liberci, Plzni a Brně. Podle dostupných informací tehdy před sametovou revolucí existovalo na 70 – 90 vyprofilovaných skinů hlásících se k českému nacionalismu. První skinheadskou skupinou byl Orlík(dnes songy Orlíku oživuje kapela Ortel), jež vznikl koncem roku 1988. Matásek s Landou pocítili příležitost, hráli rasistické songy, hajlovali s fanoušky, jako supi stolovali na rostoucím rasismu v tehdejší ještě socialistické vlasti. Na rozdíl od čistě dělnických kořenů skinheadů v západní Evropě a zaoceánské Ameriky, měli hlavní vůdčí úlohu v české skinheadské subkultuře studenti a intelektuálové.

Daniel Landa s frontmanem skupiny Ortel

Kritika komunistického, otevřený rasismus nabádající a vybízející  útoku na Roma, Vietnamce nebo Araba studujícího na vysoké škole…….to byla hlavní materie songů dnes tolik populárního tvůrce muzikálů Žita 44, Daniela Landy. Období heroismu se stává období husitství, jež je Landou až do dnešních dob v nejrůznějších formách prezentován jako neskonalý ideál vlastenectví, češství, viz. nenárodní tour Vozová hradba, kde se ultrapravicový umělec vyznává k lásce k husitům s palcátem v rukou. Neonacisté, rasisté, extrémisté vyrostli na Orlíku a v  pozdějším období se přeorientovali k mnohem tvrdším variantám neonacismu a extrémismu(to platí do dnešních dnů, kdy Orlík působí na nácky a extrémisty “edukačně”, seznámí je se základní materií nenávisti)

 [embedplusvideo height=”300″ width=”380″ editlink=”http://bit.ly/1eP6Q53″ standard=”http://www.youtube.com/v/Or9ekOPFrZQ?fs=1″ vars=”ytid=Or9ekOPFrZQ&width=380&height=300&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9252″ /]

Začátky skinheadství v Česku měly také svou humornou složku, kdy se do socialistické republiky v utajení dostávaly neonacistické materiály většinou v angličtině……..příznivci hololebectví, kanad a bombrů většinou neuměli správně používat ani svůj rodný jazyk, natož nějaký cizí…..se slovníky si překládali, nebo jen tak si prohlíželi ilustrace  jako nějaký zvrhlý slabikář…….tehdy ještě nebylo možné, aby se takto otevřeně šířil rasismus s nenávistí.

Boom se skinheadskou subkulturou začal až po roce 1989. Po pádu komunismu se na různých místech České republiky utvořily první větší skupiny mladých lidí, které rozpoutaly vlnu násilí proti Romům a zahraničním občanům nebílé barvy pleti. Nabuzeni koncertem, posilněni alkoholem, dohecováni přáteli se skupinka skinů vydala na tah městem, kdy ve rvačce přepadla ty, jež z hloubi duše nenáviděla. Odborníci první fáze českého skinheadského hnutí nazývají lidovým rasismem, kdy posilněný skrytý rasismus vlál jako vějička na věži, zakýval strach ze sociálních změn. V květnu 1990 se na skinheadském nebi objevuje nynější poradce ministra kultury Vladimír Franz se svým prvním skinheadským zinem “Čech”. Franzovi poskytuje v tehdejším Reflexu dostatečný prostor Jiří X. Doležal. V Reflexu se objevují reklamy na koncerty Orlíku, je dáván prostor rasistickým myšlenkám, rasistickým článkům a propagaci skinů jako budoucího řešení ve společnosti. Objevují se první skinheadská sdružení, jako například Franzem založená neonacistická Nová česká jednota.

[embedplusvideo height=”300″ width=”380″ editlink=”http://bit.ly/1gmBbJr” standard=”http://www.youtube.com/v/XyB2QiAKfYA?fs=1″ vars=”ytid=XyB2QiAKfYA&width=380&height=300&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3217″ /]

“Kamarádi! Je tomu tak řádově pět měsíců, kdy na Chmelnici vznikla… vzniknul název Nová česká jednota. Nyní je květen vlastně a vychází její první předčíslo, časopis Čech. Tam se dočtete vlastně hlavní zásady, co udělat pro to, aby se ty zásady nějakým způsobem naplnily. Je potřeba se sejít a – pardon, malej moment – je potřeba se sejít, najít mezi sebou… rozhlídněte se kolem sebe, najděte ve svým středu ty nejschopnější, organizačně nejšikovnější, který dokážou, prostě dokážou jednoznačně formulovat. A dokážou prostě říct, co i vy očekáváte od Nový český jednoty. Protože ruka, která má takhle, udělá méně, než která je takhle. Jednota musí bejt jednotná. A nová. A česká. Proto – přichází doba taky prázdnin a v době prázdnin, jak známo, všechno jde do ztracena – proto se musí uskutečnit první sraz ještě před prázdninama. Kdy to bude, se myslím včas dozvíte. Svoláváme proto sraz první Nový český jednoty. Oi!” ; Vladimír Franz na koncertu Orlíku o založení Nové české jednoty

Skinheadská subkultura se postupe času vyvíjela, začínala navazovat styky se zahraničím, spolupracovala s německými a rakouskými skinheady, kteří české “přibuzné” přivedli k čirému neonacismu. Do konce roku 1992 se tábor skinhead nadšenců rozdělil na dvě cesty: Kališníky a NS skiny(sami se nazývali Sudeťáci). Kališníci vyznávali český nacionalismus, zatímco NS skini svou identitu odvozovali od nacistického henleinovského hnutí a propagovali nacismus. Oba dva tábory byli rasistickými a útočili na výše jmenované minority.  Český nacionalismus je po roce 1994 Národním frontem Castistů přeměněn do totálního hábitu německého nacismu. Ideologie castistů  kopíruje nacistický model takřka do každého detailu, s tím rozdílem, že místo němectví dosazuje češství.

skinheads
Skinheadi na protiromské demonstraci v Rokycanech, 8.9.2008

Nejdůležitější roli při vytváření charakteru a ideového profilu subkultury sehrála skupina Skrewdriver. Hudební alba Hail the New Down a Blood & Honor jsou nejposlouchanějšími a nejvyhledávanějšími mezi mladými neonacisty a ultrapravicovými skinheads na celém světě. Vůdce skupiny Ian Stuart Donaldson založil i organizaci Blood and Honor, která působila po celém světě a jedna z jeho odnoží také v České republice. V rámci ultrapravicových skinheads a white power music se vytvořily i specializované firmy, které se zaměřily na distribuci hudebních medií s nahrávkami ultrapravicových skupin, ale i k šíření tiskovin, skinheadského oblečení i doplňků…..

white_power
Zdroj: internet

V roce 1991 začala působit hudební skupina Buldok, která své první album Patriot z roku 1992 po vzoru anglických skinheads orientovala na dělnické kořeny skinheads. Další písně pak byly věnovány vůdčím osobnostem skinheads a tématům s mytologickými a neonacistickými motivy. V roce 1994 vznikla v Trutnově hudební skupina Excalibur a postupem času se prosadila jak v České republice, tak v zahraničí, protože představuje špičku rasistického a neonacistického metalu.

Teprve několik let po vzniku skinheads vznikají také nerasistické formy této subkultury, ale převládající zůstává rasistická forma skinheadů. V současné době se většina skinů vnímá jako součást celosvětového White power hnutí, v němž zůstává zachována národní identita, v kontextu spolupráce árijských národů. Neslavné devadesátky pokračovaly, zatímco se skinheads začala organizovat v politické strany, uskupení, hnutí……neznámější z nich bylo Sládkovo SPR-RSČ. Politická činnost, byla tak jako dříve, provázena rasismem, útokem vůči minoritám a odmítáním lidských práv. Strany vznikaly jako houby po dešti. V roce 2005 skinheadské politické strany ubývaly, aby se nyní opět rodili v prostředí obrození ultranacionalismu Česka 21. století.

Skinheads v České republice byli vždy ochránci rasismu a neonacismu. Mají svoji vlastní symboliku, v níž dominují tři základní barvy: černá, bílá a červená, které vyjadřují filosofii vzniku, činnosti a zaměření tohoto hnutí. Stejné barvy symbolizovali i nacistické Německo. Bílá barva je znamením čistoty národa, červená symbolizuje stejně jako u nacistů spojení v pokrevním svazku, černá je symbolikou nenávisti ke všem, kdo znečišťuje rasu a je předzvěstí záhuby. Kromě symboliky barev používají skinheadi také symboliku čísel, kdy čísla většinou vytvářejí spojení na nacistické Německo(např. 88 – značí pořadí dvou písmen abecedy – HH – Heil Hitler a další. Skinheadi rádi používají symboliky run, křížů……

V České republice je možné v poslední době sledovat nárůst tolerance k pravicovému extrémismu. Tato lhostejnost může vyústit do velmi závažných potíží pro nás pro všechny. Zároveň dochází ke stále většímu průniku ultrapravicových názorů a nálad jak mezi majoritou, tak mezi minoritou, kdy někteří Romové pokládají majoritáře automaticky za rasistu posílajícího Roma do plynu, zatímco někteří majoritáři bez problémů souhlasí s názory neonacistických spolků a jejich neonacistické řešení považují je za správnou cestu do budoucnosti. To je velmi nebezpečný směr, který může vyvolat velmi nebezpečné reakce, nebezpečné situace. Část veřejnosti vnímá Romy, přistěhovalectví, kriminalitu a vlastní socioekonomickou situaci jako neřešenou, a proto lhostejností či podporou pravicového extrémismu podvědomě vnitřně zmenšuje pocit svého ohrožení.

Je prvořadé odsuzovat ultrapravicovou politiku. Je prvořadé, dokonce nutné odsuzovat rasismus a různé další formy nenávistných ismů, protože poté se řítíme do pořádného problému.