Ideál správného muže nevězí v penisu nebo jeho sexuální orientaci

Správného chlapa nedělá penis v ženské vagině. Správného chlapa nedělá ani prodělaná služba v armádě. Slovíčkaření o správné ikoně chlapa jsou často protkána sexismem, kdy mačo, vládce rodu musí obšťastňovat ženy, aby obstál před všemi v okolí. Svět není jednobarevný a ne každý je heterosexuálně založený. Mezi námi žijí také homosexuálové a bisexuálové, transsexuálové…..jsou snad muži z LGBT komunity menšími muži, než nějaký mladík s partnerkou po boku? Myšlení lidí je často ovládané církevními, nikoli však lidskými měřítky, kdy je obhajované to, co se nachází v bibli a nikoli to, co vyhovuje každému z nás. Není takový postoj plný alibismu, zaslepenosti a krátkozrakosti?

Někteří z nás smýšlí o společnosti jako o kmeni kde se vyspělost a správnost musí dokazovat iniciačním obřadem. Z muže se stává skutečný muž teprve tehdy, až prožije svůj první sex s ženou. Pravý už se stává teprve tehdy, až prodělá svůj křest vojenskou nalejvárnou v povinné vojenské službě…..podle této teorii nebudou homosexuální muži skutečnými muži, protože nikdy neprožijí sex s opačným pohlavím, protože žena homosexuálovi neříká. A jak je to s bisexuály? Ti mají pohlavní styk během svého života jak s ženou tak s mužem. Většinou preferují jedno z pohlaví, ale pokud se zamilují, není pro ně překážkou zažít milostný románek  například s mužem. Jsou bisexuálové podle těchto pouček jen polovičními muži?

Hledání pravého muže na základě sexistických pouček vede k ponížení člověka jako takového. Odeberete někomu důstojnost a svobodu zamilování se, abyste jej mohli zaškatulkovat do nějaké pomyslné, snad výše postavené poličky společenského zařazení. Role muže se v průběhu posledních desetiletí totálně změnila, přesto feministicky založená společnost předpokládá, že správný muž je ten, kdo je schopen zabezpečit rodinu, a pokud takový člověk vydělává méně než ženský protějšek,  není okamžitě částí svého okolí pokládán za pravého muže. Společnost si zvykla posuzovat muže podle jejich příjmu, zaměstnání, vlivu………není takový pohled diskriminující jak pro muže, tak pro samotné ženy? Už předem se předpokládá, že muž je něco víc než žena, a proto musí vydělávat mnohem víc než něžné pohlaví.

Musí nutně ideál pravého muže ponižovat ženu? Musí nutně ideál pravého muže zosobňovat pouze jeden druh sexuality? Ideál správného muže by měl být ideálem správného člověka mužského pohlaví. Měl by být ideálem psychických vlastností, kdy se člověk nestydí přiznat ke svým chybám a slabostem, zatímco se stejnou vehemencí obhajuje lidská práva, spravedlnost, slabší a nemohoucí před zlovůlí silnějších a bezohlednějších. Nemá předsudky vůči sexuálním minoritám, vůči odlišným kulturám a zvykům….je ochoten zastat se své lásky, udělat maximum pro rodinu……neměl by správný muž představovat právě takové hodnoty? Kde v nich vystupuje heterosexualita nebo ponížení ženy?

spravny_chlap

Ideál pravého muže by měl být ideálem duševních, nikoli však tělesných vlastností. Protože hodnota člověka, tím pádem také hodnota pravého muže je obsažena v jeho duši a nikoli v jeho penisu, sociálním či společenském postavení. Proč neustále sami sobě přiděláváme potíže, když podstata člověka je v jeho duši?