Romové, Židé, homosexuálové a další minority jsou na Ukrajině ve vážném ohrožení

Banderovci jsou podle médií hodní kluci. Červenočerné prapory jsou ukryt symboly svobody a letící kulky vzduchem jsou poslové svobody a touhy po demokracii. Takový je klasický výklad událostí na Ukrajině. Reportér má za sebou zakuklence se znaky neonacistických bojůvek a bez problémů řekne, že se jedná o  obyčejného demonstranta obávajícího se o svůj vlastní život. Basebalová pálka, nebo kalašnikov v ruce zajisté onen nepříjemný pocit obavy výrazně zmenší. Novináři přeci musí informovat o poklidných účastnících demonstrací a pokud neonacista v khaki uniforem zrovna nebuší do policajta nebo do nějakého odpůrce neonacismu, tak je svým smyslem také poklidnou duší nespokojenců nad režimem uprchlého Janukovyče.

Svět přivírá nad děním na Ukrajině oči. Současně s tím je ve jménu politiky zavírá nad lidskými právy, které jsou stále více a stále otevřeněji porušována. Ukrajina dávno, předávno trpěla nemocí nedodržováním lidských práv. Zejména  se jednalo černošské studenty, Židy, homosexuály a Romy. Viz. například Ternopilská oblast, kde neonacistická strana Svoboda, dnes jedna ze tří stran opozice ovládající ozbrojence z Pravého sektoru, sílila doslova raketovou rychlostí. V této oblasti dávno před světoznámými a často zbytečně idilizovanými majdany docházelo k porušování lidských práv. Mládežnická organizace Svobody, Sokol, cvičila mladé neonacisty a radikály v boji proti nepříteli nebo policistovi. Pravidelně se pořádaly tábory, v nichž se mladíci ve věku od 16- do 26 let učili v boji s nože, učili se jak zacházet se zápalnou lahví, případně se zaškolovali ve střelbě ze střelných zbraní.

banderovci

Útoky na menšiny zesílily. Postavení Romů je na Ukrajině katastrofické. Romové dávno pře neonacistickým běsněním v zemi žili na Ukrajině ve velmi nelidských podmínkách. V ukrajinské společnosti je cítit dlouhou dobu nepřátelství vůči tamějším Romům. Přitom romské etnikum žije na Ukrajině minimálně 1000 let a patří mezi jedno z nejstarších etnik oranžovo žluté zemičky.

Toto etnikum bylo vždy pronásledováno a v období nacistické okupace bylo téměř vyhubeno. Na drastickém vyvražďování Romů se podíleli ukrajinští kolaboranti, zejména banderovci. Přesně ti následovníci banderovců, jež jsou západními médii prohlašováni za hrdiny Ukrajiny požadující mír a svobodu oproti zločinnému režimu Janukovyče.  Současný prezident je skutečně zločinec a jeho režim je špatný, to ovšem neznamená, že by se moci po desetiletích měli ujmout opět banderovci nacházející se v Pravém sektoru(organizace sdružující zhruba 25 neonacistických spolků a organizací Ukrajiny) a straně Svoboda, jež je jednou z nejvlivnějších členů opozice a ovládá ozbrojené nácky, z nichž nejvíce vyniká paramilitární strana UNA-UNSO.

Sčítání lidí z roku 1989 prokázalo, že se na Ukrajině nachází pouze na 48 000 občanů označujících se jako cikáni. Byl to především strach z perzekuce, rasismu a všech negativ, který zabraňoval Romům přihlásit se ke svému etniku. Ve skutečnosti odborníci odhadují, že na Ukrajině žije 96 000 – 120 000 Romů. Nejvíce z nich se nachází v Zakarpatí, v jižních a východních oblastech Ukrajiny. Odborníci odhadují, že přibližně 20 % Romů nemá v Zakarpatí díky rasismu a totální segregaci vůbec žádné vzdělání a jsou negramotnými.

Kočující Romové nemají zajištěnou prakticky žádnou právní ochranu a stávají se oběťmi různých trestných činů. Je s nimi krutě zacházeno jak ze strany státu, tak ze strany běžných občanů. Kočujíci příslušníci romského národa nemají často ani povolení k pobytu, nevlastní dokonce ani další dokumenty jinak běžné v ostatních státech dodržujících lidská práva.

Segregace Romů na Ukrajině je vytvářena především stavbou ghett, kdy jsou romské vesnice obehnané zdmi. Stejně tak jsou jednotlivé ulice ve městech obývaná Romy drženy v segregaci. Takový byl stav do ukrajinských nepokojů, v nichž jako faktický vítěz a tvůrce dění vystupuje neonacistická strana Svoboda. V posledním roce rostl počet rasově motivovaných útoků na ukrajinské Romy. Mnoho z nich ani nebylo ohlášeno a jsou to jen anonymní případy, kdy Rom bez jakéhokoli občanství a dokladů neměl přístup ke spravedlnosti.

Ukrajinský rabín Moshe Reuven Azman vyzval kyjevské Židy, aby opustili město a dokonce i zemi, pokud je to možné, protože Židé mohou být obětí neonacistů, jež nyní “vládnou” skoro v celé zemi. Situace je velmi vážná. Snad nejvíce ohrožuje ukrajinské Romy, kteří patří k nejchudší, nejohroženější a nejpronásledovanější minoritě(zejména ze strany Banderovců a neonacistů) na Ukrajině

Neonacisté, tedy tzv banderovci mají v chaotické Ukrajině rozhodující slovo a tudíž tento plán by mohl velmi vážným ohrožením práv Židů, černochů studujících a pobývajících na Ukrajině, černochů žijících na Ukrajině s trvalým pobytem a ukrajinským občanstvím, Romů a mnoha dalších etnik. 

Neonacisté dokonce mohou na Romech zahájit beztrestně útoky……pokud skutečně dojde k vytvoření neonacistické Ukrajiny, potom je tu hrozba genocidy a ještě více nelidského zacházení s Romy.

Neonacisté z Pravého sektoru počítají s ustanovením nacionalistického režimu na Ukrajině. Alespoň tomu odpovídají jednotlivé zprávy na zdi Pravého sektoru v sociální síti VKontakte.

V ruské verzi stránek Pravého sektoru jsou uvedeny tyto otázky: “Bude vytvořena na Ukrajině nacionalistická vláda? Rozumím vám správně? Otázkou je, jestli se po nacionalistickém režimu bude chtít přistěhovat mnoho ruských nacionalistů na Ukrajinu k trvalému pobytu! Užívejte zákony a ctěte naše společné kořeny………..” ; Pravý sektor si myslí, že vytvoří neonacistický stát, do kterého se budou stěhovat slovanští nacionalisté. Dokonce nejčerstvější prohlášení říkají, že Pravý sektor přijme všechny slovanské nacionalisty, dokonce i ty z Ruska jako své bratry a sestry:

Ukrajinský revoluční nacionalismus není ideologie nenávisti k ruskému lidu. Náš nepřítel není ruský lid a imperialistická Moskva. Náš postoj k Rusům, stejně jako k ostatním zástupcům národnostních menšin bude v souladu s metodikou Štěpána Bandery: partnerství a tolerance pro ty, kdo s námi bojují za nezávislost ukrajinského národa ,  kdo uznávají naše právo být pány svého vlastního osudu ve své zemi, být nepřátelský k těm kdo toto právo popírají.

Vůdcové Pravého sektoru vyznávají Banderu jako svého idola. Bandera vraždil Rusy a byl silně protiruský. Muzyčko Alexander , vůdce ukrajinského UNA – UNSO  během války v Čečensku bojoval na straně teroristy Šamila Basajeva. UNA-UNSO zabíjela ruské vojáky s obrovskou brutalitou, se kterou předčila čečenské separatisty. Na jednou ve vyjádřeních Pravého sektoru jsou smířlivá slova k Rusům a vyzývají je k nastěhování se do budoucí neonacistické Ukrajiny.  Bude snad nesmířlivý kult Bandery nesnášející Rusy kvůli jejich původu smířlivý k ruským nacistům? To by odpíralo základní filosofii banderovců, strany Svoboda a Pravého sektoru.

Prohlášení pokračuje slovy:

Věříme v derusifikaci Ukrajiny – to je nezbytná věc . Koncept derusifikace znamená, že etničtí Ukrajinci budou opět používat svůj vlastní jazyk , historii a identitu . Nicméně , pochopili jsme, že proces derusifikace nemůže být vynucován . Nicméně , zastáváme práva všech menšin ( včetně Rusů) na péči o vlastní identitu a kulturu . Nepleťme si toto právo s činností zahraničních šovinistických , císařských center , jejichž činnost musí být zastavena .

Jasný důkaz upřímnosti našich slov je nestrannost Pravého sektoru ruku v ruce v boji pro ty, kteří mluví ukrajinsky , a ty, kteří mluví rusky , kteří mluví bělorusky , Ukrajince a některé neukrajince . Včetně ruských vlastenců, kteří neprodělali výcvik v řadách Pravého sektoru, přišli z Ruska na podporu našeho boje a poté se přesunuli na území své vlasti .

Vyzýváme všechny občany Ukrajiny , bez ohledu na státní příslušnost a jazyk komunikace , aby se zapojili do revolučního boje . Společně vyloučíme trestněprávní režim, který zneužívá a ničí ukrajinskou společnost, bez ohledu na státní občanství

Kolesa nenávisti se rozjíždějí na plné obrátky. Neonacisté v derusifikace Ukrajiny. Vědí, že to dění sou zapleteni ruští, běloruští a další neonacisté, kteří speciálně zamířili ku pomoci Svobodě, Pravému sektoru a dalším milovníkům Štěpána Bandery. Mezi neonacisty zapojenými do přihnědlého přejímání země zasáhli ultrapravicoví extrémisté z Čech i Slovenska.

Banderovci pomocí svého prohlášení odhalují jaká bude jejich vláda po dosažení všech vytčených met. V nacionalistickém státě budou vítáni jen ti, kdo se podíleli prokazatelně na pouličních bojích, viz: “Jasný důkaz upřímnosti našich slov je nestrannost Pravého sektoru ruku v ruce v boji pro ty, kteří mluví ukrajinsky , a ty, kteří mluví rusky , kteří mluví bělorusky , Ukrajince a některé neukrajince”.

Ostatní menšiny mají smůlu a budou podléhat etosu Svobody s Pravého sektoru. Obě dvě organizace jsou protiromsky zaměřené. Jsou zaměřené proti všem lidským právům. Přinejmenším je jisté, že Svoboda a Pravý sektor nebudou usilovat o zlepšení podmínek Romů na Ukrajině. Pravděpodobně budou minority tlačeny ke zdi, aby “neubíraly větší prostor” Ukrajincům nebo spolubojovníkům z ulic.  Téměř stoprocentně je jisté, že se raketovou rychlostí zvýší díky posílení neonacismu počet útoků na Romy spolu s větší agresí a následně tak většími úrazy způsobenými Romům.

Kde jsou mezinárodní organizace? Kde je The Human Rights? Kde je Amnesty Internetional, aby ochraňovala práva minorit na Ukrajině před zlovůli rasismu a nacismu Svobody a Pravého sektoru? Kde jsou zahraniční romské organizace, které by měly tlačit na mezinárodní politiku pro posílení práv Romů na Ukrajině. Ohrožení neonacismem je reálné pár set kilometrů od českých hranic. V Užhorodě neonacisté nezákonně obsadili úřady  zacházeli se zástupci městské správy v rozporu se zákonem.  Takto se chovají teroristé a nikoli opozice.

banderovci_humanrights

Co se bude dít dál? Svět by měl dohlédnout na to, aby lidská práva byla dodržována a nikoli porušována. Je smutné, že se žádná organizace veřejně neptá, co bude s lidskými právy po převzetí země do správy neonacistů. Možná je chyba v tom, že se aktivisté a jejich organizace domnívají, že Svoboda a její Pravý sektor není projevem neonacismu, ale pouze odporu proti Janukovyčovi. Jenže to není pravda. Je nutné ochraňovat lidská práva nehledě na politický ráz země. Romové, Židé, černoši, homosexuálové a další minority si zaslouží zájem mezinárodního prostředí.