Lučanský lajkoval nacionalisty a předseda Tancoš na to reagoval dvojsmysly

Reakce Romské demokratické strany(RDS) na článek ze dne 23.3.2014 pojednávající o chování eurokandidáta Lučanského na sociálních sítích je doslova luxusní. Neliší se od chování majoritních partají. Cokoli, co se nehodí do předem nastaveného aranžmá, je ihned nálepkováno magickým  pokusem o poškození pověsti ve volbách. 

V tomto případě by jakákoli činnost serveru Hrebenar.eu byla zbytečná, protože na ničení své vlastní pověsti si partajníci v RDS vystačí naprosto sami. “Tancošova” strana, jejíž členové nazývali homosexuály hanlivými výrazy, vypadá opravdu zvláštně.

Pokud jednička eurokandidátky, Rastislav Lučanský, lajkuje nacionálně orientované politické subjekty, poté si potencionální fanoušek partaje není jistý, jestli svým hlasem nedává příležitost pouze dalším zájemcům o teploučké místečko v Bruselu. Je potenciálně velmi nebezpečné, pokud jednička jedné z romských politických stran mívá v oblibě organizace volající po konzervativním, uzavřeném stylu politiky, v němž z obecného hlediska minority často představují potížisty, s nimiž je třeba zacházet v rozporu s principy humanismu.

Ten, kdo kandiduje  do veřejné funkce, má také morální zodpovědnost a tato zodpovědnost se zobrazuje taktéž v tom, koho doporučuje, případně koho si zařazuje do oblíbených na svém předvolebním facebookovém účtu

Není takové počínání v rozporu se zásadami nepopisované politiky? Předseda Romské demokratické strany se zachoval jalo klasický český politik. Raději se pro jistotu předem nepřímo distancoval od činů a skutků kandidáta RDS do eurovoleb, Rastislava Lučanského. Učinil tak v komentáři pod článkem na facebookové skupině Romové:

tancos_distanc

RDS SE DISTANCUJE OD ULTRANACIONÁLNÍCH STRAN ,JE TO CHOVÁNÍ JEDINCE ,, DLE SVÉHO UVÁŽENÍ ,,,“……

Romská demokratická strana přináší novou politiku, a proto zcela šalamounsky reaguje nepřímo, přesně tak, aby se slova předsedy dala vykládat několika způsoby. RDS se distancuje od ultranacionálních stran, protože se jedná o chování jedince, dle svého uvážení. Má takový výklad Tancošova tvrzení vůbec nějakou logiku? Ano, ultranacionalismus vychází od jedinců, kteří zhoubné myšlenky posléze rozšiřují kolektivně, například v politických stranách, hnutích, či jiných organizačních složkách.Tancošova slova se ale dají vyložit také jako distancování se od ultranacionálních stran, kdy je každý jedinec zodpovědný za to, zda je lajkuje, nebo jinak projevuje náklonnost ultranacionálním stranám. V tomto úhlu pohledu se skutečně pan Tancoš distancuje nepřímo od skutků a činů Rastislava Lučanského

Romská demokratická strana chce být součástí demokracie, zatímco si její představitelé počínají přesně naopak. Politický program podivně vyhlížející strany působí jako Colombova manželka ze světoznámé detektivky. Straníci o politických cílech v náznacích hovoří, ale zatím nikdo nikdy žádný skutečný program neviděl. Je to trochu netradiční jít do voleb a nemít vizi, plány, o kterých by se budoucí voliči mohli více dozvědět.

tancos

Není takový postup už sám o sobě sebezničující? Občas “Tancošova” strana subjektivně vytváří dojem, že by ji měli Romové volit hlavně proto, že se jedná o romskou partaj. Nabízet pozlátko bez náplně, je riskantní a nefér. Využívat nacionalismu, nacionálního sentimentu pro získávání voličů je krátkozraké a rozhodně taková taktika nepřinese žádné velké výsledky. I to je možná důvod, proč doposud neexistuje volně dostupný program s jednotlivými body kampaně. Vypracovat program je základem každé demokratické politické strany. Webová stránka RDS hovoří o stranickém programu:

RDS_program
Zdroj: web Romské demokratické strany, sekce Stranický program

Je skutečně možné tuto skrumáž slov považovat za program politické strany? A kde jde program do eurovoleb? Ten není na webu RDS přístupný ani náznakem.

V demokracii je kritika politických stran naprosto žádoucí. Je naprosto běžné poukazovat na nestandardní chování, případně minulost kandidátů do voleb. Každý, kdo se rozhodne být veřejně činným, ztrácí svým rozhodnutím také část svého soukromí, protože volič, daňový poplatník má právo vědět a znát. Server Hrebenar.eu pohlíží na Romskou demokratickou stranu jako na jakýkoli jiný politický subjekt.

Vraťme se ještě jednou k Lučanského facebookového účtu EU Sdružení LR. Kandidát do eurovoleb, Rastislav Lučanský, zcela nepochybně  využívá výše jmenovaný facebookový účet k předvolební agitaci. Je to zřejmé už z příspěvků, které jsou na profilu zveřejňovány.

lucansky_plakat

Je velká škoda, že se jednička do Bruselu za Romskou demokratickou stranu neodhodlala veřejně objasnit své počínání na propagačním facebookovém profilu. Politik v kravatě a dobře padnoucím obleku se distancoval od článku, nikoli od lajkování nacionalistů. Jak by partajníci posuzovali, kdyby lídr za ODS, ČSSD, KSČM či jakoukoli jinou stranu na svém faecbooku lajkoval nacionalisticky orientovanou politickou stranu? Zcela určitě by takový čin odsoudili a na kandidáta by pohlíželi jako na nedůvěryhodného nacionalistu, přinejmenším člověka sympatizujícího s nacionalismem jako takovým. Minimálně by požadovali vysvětlení od politika, proč tímto chováním legitimizuje nacionalisty jako normální způsob myšlení.

Politik kandidující do voleb má v demokracii povinnost skládat veřejnosti účty za své jednání. Pokud pan Lučanský není ochoten sdělit, proč tak činil, případně není schopen doznat své pochybení, poté by možná bylo nejlepší, pokud by své politické kampaně zanechal, protože když není schopen přijmout zodpovědnost za sebe samotného, poté pan Lučanský nemusí být schopný přijmout zodpovědnost za případný mandát v Evropském parlamentu.