Rasismus je pokaždé škodlivý

Zloději a násilníci z romského etnika jsou velmi významnými přispěvateli nárůstu rasismu, extrémismu a napětí ve společnosti. Nedospělci organizující se do skupin holdující drogám pro své potěšení klidně přepadnou zdravotně postiženého vozíčkáře, aby dosáhli svého cíle. Chovají se stejně jako majoritní zloději a kriminálníci, seskupují se do kriminálních tlup, v nichž páchají zlo na ostatních spoluobčanech. Neexistují přizpůsobiví a nepřizpůsobiví zlodějíčci, ale to většinou média nevnímají a s oblibou sobě vlastní nálepkují právě ty minoritáře s nožem v ruce jako nepřizpůsobivé lidoopy neschopné života ve slušné společnosti.

Nárůst kriminality mládeže je obecně velmi nebezpečný. Ukazuje na rozpad hodnot ve společnosti, na nedostatečnou sociální politiku, v níž není výhodné pracovat před přijímáním sociálních dávek. Města s obcemi rezignovala na spolupráci s neziskovým sektorem. Agentura sociálního začleňování je zcela nesprávně vnímána jako agentura zabývající se pouze Romy. Přitom obyvateli sociálně vyloučených oblastí jsou také představitelé majority. Mnoho projektů je nazýváno kouzelným slůvkem romský, romská……předem je takový projekt postavený na základech rasismu, kdy se předem zcela nesprávně předvídá, že hlavními “klienty, objekty” zájmu budou právě Romové. Stát ani žádná jeho složka nesmí předem dehonestovat a kriminalizovat předem vybrané etnikum.

Policie nevede oficiálně žádné evidence, zda aktérem toho či onoho trestného činu je Rom, přesto je viditelné, že projekt Asistent prevence kriminality je zaměřen především na Romy. Na webu ministerstva vnitra je v sekci Cílová skupina mimo jiné také uvedeno, že jedním z cílů jsou příslušníci romské komunity. Zatímco si hrajeme na demokracii, předem jako společnosti říkáme, že si vytvoříme jako majorita “hlídky” pro ochranu před romskou kriminalitou. Copak není nutné ochraňovat společnost před kriminalitou vietnamskou, českou, slezskou, polskou, slovenskou, moravskou, německou….? Příslušníci takových asistenčních hlídek by měli být především příslušníci všech možných minorit. Měli by tam být Vietnamci, Ukrajinci, Mongolové, Poláci, Němci…..zkrátka všechny minority trvale žijící na území České republiky.

rasismus_je_na_nic

Je zde jasný rozdíl mezi teorií a praxí, kdy asistenti prevence kriminality pouze působí jako “dozor” nad plněním nezákonného a rasově závadného programu Nulové tolerance, k němuž sáhlo hned několik měst a obcí České republiky. Mnoho projektů zabývajících se pomoci nejchudší nese v sobě název romská, romský….i když pomáhá všem obyvatelům z vyloučených oblastí bez ohledu na etnický původ, i když se zabývá řešením obtíží matek samoživitelek, pomocí dětem pocházejících z chudých rodin……zhoubný rasismus je viditelný na mnoha místech, kde by neměl ani omylem být. Je smutné, pokud je uměle vytvářen rasismus…..pokud je škodlivý a zhoubný rasismus vytvářen jen kvůli tomu, aby došlo k ponížení ostatních, aby se eurodotace získávaly mnohem snadněji, než kdyby o peníze žádal projekt neoznačující se výslovně za proromský.

Rasismus je velmi nebezpečný, vyvolává rakovinu nacionalismu, vytváří nefér prostředí, v němž je něco předem vytvářeno jen proto, že si o někom myslíme, že je méněcenný, že je hlavním původcem něčeho, čeho se majorita vůbec neúčastní……rasismus je o lži, o vytváření Potěmkinovy vesnice, kde šovinismus, osobní mindráky a předpojatost zaujímají hlavní pozice před fakty.  Proto je smutné, pokud je rasismus součástí vládních programů a  plánů.