Rastislav Lučanský, kandidát Romské demokratické strany do eurovoleb, lajkuje OK stranu Janečka

Občan ČR má právo na sebeobranu s jasnou oporou v zákonech. EU nám nemůže toto právo brát“, říkají ultranacionální strany s bílým úmyslem o bílých Čechách……politické subjekty hrající si na esence nejsprávnějších Čechů a Češek by chtěly uprostřed Evropy pod horou Říp další případy Zimmerman, další střelce z kuše, další projevy mačochystické nadvlády chaloupky strýčka Toma…..takové názory politiků a politických subjektů jsou velmi nebezpečné.

Otevírají další stupeň extrémizace společnosti, kde rasová nenávist dostane nový pláštík v podobě ochrany životů, zdraví a majetků. Kde jsou ty časy, kdy republika byla vytvářena na základech humanismu, demokracie a lidských práv…..bohužel nikdy takový ideál demokracie neexistoval, protože už samotný vznik Československa byl poznamenán vysokou mírou nacionalismu nepřijímajícího minority jako součást českého národa. Kramářova touha posuzovat okolní svět podle jednobarevného schématu, do prvorepublikového dění přinášela novinky Mussolinho běsnění, aby na ně přímo nebo nepřímo odkazovali novodobí zkrachovalci ultranacionálního mámení. Zatáhnou brzdu, aby vesele mohli lákat sociální situací zkoušené spoluobčany k bělejším zítřkům, kde církev bude jasnou součástí zákonodáství, kde unitárnost a jednota názorů bude podmínkou pro úspěch v novém řádu trapností.

České konzervativní strany, jako napřílad Bartošova “Ne Bruselu – Národní demokracie”,  často navazují na odkaz české verze fašismu, nazývají se vlastenci, konzervativci, prosazují fašistické myšlenky nadřazenosti, kde vítězí militantní uvažování nad touhou dodržovat lidská práva. Proč se zabývat plány humanismu, když mnohem více kontroverzními a mediálně vděčnými tématy jsou nejrůznější okamurovské anabáze na “Nic než národ”.

Občanská konzervativní strana Jiřího Janečka není nic jiného, než další pokus o novou D. O. S. T. pokoušející se o prosazení hodnot nemoderního světa minulosti. V rohu webové stránky nové partaje kdysi vítězoslavně stálo: “2013 HLAVU VZHŮRU – volební blok“…….to jenom dokazuje návaznost nové partaje na Bobošíkovou a její ultranacionální volební seskupení. Pravděpodobně se jedná o politický projekt Hlavy vzhůru. Neúspěšný volební blok se možná vysublimoval do nové partaje, nyní se ucházející o přízeň ultranacionálně smýšlejících spoluobčanů. Extrémně smýšlející spoluobčané se odpojili z ODS a nyní mají svou vlastní stranu.

Jiří Janeček byl také pětkou na kandidátce Hlavy vzhůru a na svém předvolebním plakátu se pyšnil tím, že vychází z myšlenek Václava Klause…….fotky klerofašistů z hnutí D. O. S. T. ve společenství exprezidenta  jsou velmi známé, a proto není vůbec zvláštní, že se nová partaj vydává naprosto stejným směrem. Exposlanec a radní za Prahu 11 nejdříve uvnitř ODS vytvořil Pravou frakci, aby následně kandidoval za bobošíkovskou Hlavu vzhůru, v níž působil mimo jiné také extrémista a anticiganista Jan Kopal. Když Pravá frakce získala mezi občanskými demokraty stovky členů, Jiří Janeček odstoupil z funkcí v ODS. Tento politik to myslí vážně, a proto nyní zakládá Občanskou konzervativní stranu s Hlavou vzhůru v růžku.

OK_strana

Je proto tragikomické, doslova nepochopitelné, pokud romský kandidát do Evropského parlamentu zařadí takový politický subjekt mezi oblíbený. Ten, kdo kandiduje  do veřejné funkce, má také morální zodpovědnost a tato zodpovědnost se zobrazuje taktéž v tom, koho doporučuje, případně koho si zařazuje do oblíbených na svém předvolebním facebookovém účtu “EU Sdružení LR”. Je to propagační stránka kandidáta Romské demokratické strany, Rastislava Lučanského.

lucansky

Pan Rastislav Lučanský je na eurokandidátce Romské demokratické strany(dále v článku RDS) na prvním místě. Už z tohoto důvodu je potenciálně velmi nebezpečné, pokud jednička jedné z romských politických stran mívá v oblibě organizace volající po konzervativním, uzavřeném stylu politiky, v němž z obecného hlediska minority často představují potížisty, s nimiž je třeba zacházet v rozporu s principy humanismu. Zajímavé jsou také nedávné aktivity(Recent Activity) romského eurokandidáta, v nichž se Rastislav Lučanský kromě lajkování nacionální partaje přidal do akce slovenských prosazovačů přímé demokracie……obdivuje jednička na kandidátce RDS také Tomia Okamuru?

eurokandidat

Co chtěl Rastislav Lučanský svým přístupem říct? Opravdu patří mezi zájmy romského kandidáta o Bruselu lajkovat takové politické subjekty jako je Janečkova partaj zapáchající po Hlavě vzhůru? Nedávné aktivity pana eurokandidáta na sociální síti jsou opravdu zvláštní. Obdivuje snad pan Lučanský na Občanské konzervativní straně Jiřího Janečka kampaň vystupující proti regulaci zbraní? Uvědomuje si lídr Romské demokratické strany, že konzervativismus OK strany dožadující se uvolnění zbrojních zákonů dává šanci ozbrojeným rasistům?

ok_strana_lucansky

Uvědomuje si pan Lučanský, že strana, kterou má v oblibě, propaguje zásady nacionalismu’? Je snad konzolová představa státu z dílny Nečase zrovna tím, po čem by kandidát RDS sáhl jako po kvalitním plánu kvalitních, humanismem okořeněných hodnot? Tzv. “mlčící a slušná většina, která ztratila motivaci chodit k volbám”  je hlavním cílem stranické Janečkovy propagace. Opět se tu objevují tragikomicky působící slůvka extrémismu rozdělující společnost na slušné a neslušné občany s předem daným, léty xenofobně zažitým trendem, v němž jsou předem jedni strkáni do jedné skupinky, zatímco ti druzí spadají do té druhé. Je také toto důvod oblíbenosti, kvůli němuž pan Lučanský olajkoval facebookovou stránku Občanské konzervativní strany?

Jednání Rastislava Lučanského tak trochu působí kontroverzně. Pokud politik lajkuje jakoukoli stranu, či jakýkoli politický subjekt, vždy tak činí na základě nějakého záměru. Buď chce podpořit podobně smýšlející subjekty, nebo svým chováním dává najevo, jaké má další názory, o nichž třeba nechce veřejně hovořit. Navíc své voličské základně dává nepřímo najevo, že existují další alternativy, které by mohli podpořit, pokud by eurovolení nevyšlo. Jedná se o nevyslovené jednání, které se dá v případě nutnosti vyložit dvoustranně.

Janečkova partaj zcela otevřeně říká, že se spojí s konzervativci v Bruselu a bude usilovat o posilování národních a oslabování unijních pravidel. Je snad i toto politický plán Rastislava Lučanského? A uvědomuje si kandidát RDS, že vzhledem k nárůstu nacionalismu může díky tomuto směřování dojít k ohrožení lidských práv a potažmo také práv Romů? Požaduje snad Rastislav Lučanský adresní imigrační politiku, tak jak ji prosazují Janečkovi lidé? Jaké jsou důvody Rastislava Lučanského pro oblíbenost OK strany?

Lajkovat partaj, jejíž konec tiskovky je okrášlen hromadnou střelbou do terčů, je zajisté záslužné. Romská demokratická strana nemá volně dostupný propracovaný program do eurovoleb……proto je jakákoli projevená náklonnost  nacionálně vystupujícím stranám mnohonásobně nebezpečnější, protože potenciální voliči nemají jasno, jaký styl politiky konkrétně podporují.