Setkání radnice s občany je většinou o rasistech, rasismu, lžích a populismu

Setkání radnice s občany na planetě Ypsilon……obvykle se jedná o koncentrovanou verzi extrémisticky, šovinisticky a rasisticky naladěných lidí toužících si v kolektivu zanadávat na nenáviděné etnikum, nebo spoluobčany s odlišnou sexuální orientací, či odlišným náboženským vyznáním. Při takových sešlostech každý slušný člověk pochybuje, zda-li se nachází ve 21. století nebo na obyčejné stranické schůzce některé z ultrapravicových stran. Lidé odlišné barvy pleti se stávají opičáky, zatímco neinteligenti s mikrofonem v ruce představují hotové umělce schopné zfleku vyseknout podstatu jednobarevného problému. Pravda, objektivita a často také slušnost obvykle ztrácejí mezi rasizujícími hosty a zástupci radnice na existenci. Veřejně se lže……veřejně se fabuluje……veřejně se přikrášluje…..veřejně vystupují na povrch jednostranně vykládané příběhy, aby následně druhý den v některém z internetových, či tištěných periodik “zazněl hlas lidu, hlas boží”.

Školní tělocvičny, divadla, kina a jednací sály radnic se stávají svědky moderního lynčování, kdy bejkovec, nůž a paličku na maso nahrazují slovíčka, za která by se nemusel stydět kdejaký dlaždič z hospody čtvrté cenové kategorie. Stovky, desítky lidí se sešlo, aby v “klidné” atmosféře s demokraticky zvolenými a jistě nerasisticky zaměřenými politiky prohodili nějaká ta písmenka na téma Romů, která zcela jistě z nexenofobních důvodů většina přísedících zcela bez problémů a bez pardonu nazývá jako “cikány” odvedle. “Vždyť jsme v Cikánově, ne na Horní Dolní,” hřímala za výrazné gestikulace jedna z postarších dam. Kritizovala okolí restaurace a samozřejmě neopomněla takové místo přirovnat k Chánovu……

Byl jste se podívat, jak to tam vypadá? Je tam jen bordel, mého manžela tam přepadli ve dvě odpoledne!“, zaznělo rozrušeným a zcela souhlasným sálem přítomných spolustěžovatelů……co na tom, že paní iks ypsilon se svou drahou polovičkou nikdy žádné přepadení na policii nenahlásila…..beztak sleduje každý den oblíbené kriminálky, a tak jako tak někde se to stalo…….nedávno o tom se zájmem debatoval reportér s vlastenecky smýšlejícím, cize vyhlížejícím politikem. Přece by sedmsedátnice veřejně nelhala. Určitě využila posledních sil, aby se vyškrábala na kopeček ke škole, kde chtě nechtě po skautsku vyjevila svědectví o Sodomě a Gomoře manželových, velmi blízkých míst.

Celá debata je stejně zaměřena pouze ke globálním problémům, k hypotetickým situacím, jež se odehrávají jen v představách nudících se spoluobčanů. Když sousedovi někdo ukradl kolo, musel to být nutně Rom, protože “našince” by zajisté nenapadlo odcizit majetek někoho jiného……po domnělém doznání postaršího člověka obvykle na takových setkáních následují další probuzení hrdinové okamžiku, jež se jako malé děti nechají vyhecovat k dalším příběhům ze života těžce zkoušených a pracujících občanů z majority.  Co na tom, že půlka sálu přítomných pravidelně navštěvuje úřady práce…..co na tom, že jejich podstatný příjem pochází ze sociálních dávek…..oni jsou “bílí”, a tak zákonitě patří mezi ty slušné, naprosto spořádané měšťáky, kde majoritář na dávkách je chudák, zatímco Rom je těžký příživník zneužívající dobrotu státu.

Nejvtipnější na celém soustředění amatérských národovců jsou postávající holohlavci s kérkami na rukou. Tiše si požvykují jako telata na pastvě, pokyvují pleškami a na koncích souvětí spoluobčanů s oblibou jásají, jako kdyby v loterii vyhráli milion v jackpotu. Každý večer s příchodem čtvrté odpolední se seřadí u Růžku, vyblinkají na chodník, vymočí do přilehlých keřů, aby následně se vší vážností sobě vlastní zmizeli jako pára nad hrncem. Pravidelně vytvářejí obyvatelům “chánov”, pravidelně se perou s odlišnými spoluobčany, pravidelně fetují a odhazují s nekonečnou přesností jehly dětem do pískoviště …….. jenže místní občané ze všech nešvarů viní pouze místní Romy, protože je to in…..protože jeden špatný Rom je v očích rasismem ovoněných “diskutérů” důkazem špatnosti a zvrácenosti všech Romů v blízkém, ale i dalekém okolí.

Diskuse graduje a spolu s ní eskaluje hra o nejzábavnější báchorku století. Slova se ujímá mladá maminka s děckem na klíně a bezstarostně si jen tak do mikrofonu ševelí:  “Mám okna do parku a před dvěma lety jsem slyšela nejhorší slova “blbec” nebo “pitomec”. Nebudu ani říkat, co slýchám dnes. To je tak, když jejich rodiče na sebe křičí ty pí… a ona na něj ty čů…..dokonce se děti bojí jít do školy“….neznámá “matka rodu” dostala ovace, jako kdyby po dvouhodinovém přestavení Prodané nevěsty předstoupila k poslední děkovačce. Dokonce i měkké hlavy postávajících skinů pochopily, co mladá paní, ve skutečnosti svobodná matka bez peněz, chtěla říct. Romové také netřídí odpad, proto mají domy ve školní ulici plné štěnic…….to je přec logické pro každého rasistu…….vůbec nikoho nenapadne ani na vteřinu, že se celá léta odpad netřídil, přesto štěnice nikdo neměl a zajisté je škoda slov vykládat těmto zatrolencům, že štěnice může mít i spořádaná, naprosto sterilně bydlící rodina majoritářů.

Po salvě xenofobně laděných proslovů svou troškou do mlýna přispěje také přítomný primátor města. Jen tak mimoděk potvrdí nepřímo pravdivost všech pronesených tvrzení, když dodá: “a teď si představte, že se při sčítání lidu v našem městě k romské národnosti přihlásilo jen 83 lidí“, sám se u toho s celým sálem zasměje, jako kdyby všem řekl: “máte pravdu, ale co já rasista s tím mám dělat? “……….případnou vinu politik před zraky amatérských rasistů svalí na své kolegy v parlamentě, protože on jako služebník lidu všechno dělá správně. Jen není jasné jaký lid na shromáždění šéf magistrátu zastupuje. Jsou to majoritáři s Romy, nebo pouze majorita, zatímco v osudný okamžik davového šílenství rasismu romští spoluobčané přestávají být obyvateli městských čtvrtí?

mesto

Možná kdyby se podobná debata odehrála někde na americkém jihu, byli by někteří diskutéři převlečeni v bílém prostěradle a v rukou by drželi zapálenou louč jako symbol nadřazenosti…….jenže právě teď se nacházíme na shromáždění občanů s vedením města, které místo prostěradel a projížďkách na koních aplikuje speciální, napůl nezákonné prohlídky romských bytů sociálními pracovnicemi, protože politik v české demokracii je tady od toho, aby posloužil rasistům k jejich plné spokojenosti…….očekával snad někdo něco jiného?……..

—————————————————————————

Zpráva redakce serveru Hrebenar.eu: jakákoli podobnost s konkrétním shromážděním občanů s politiky je čisté náhodná.