Islamofobové z Czech Defence League se chovají jako antisemité z protektorátu

Jako kdyby představitelé Czech Defence League vypadli z lidu prvorepublikových, druhorepublikových a protektorátních antisemitů. Mají úplně stejné potíže jako jejich historičtí kolegové z nejrůznějších fašizoidních spolků zakládaných na počest vůdce nacistického Německa. Možná, kdyby k tomu měli příležitost, označkovali by islamofobií obdaření extrémisté své v islám vyznávající spoluobčany některou z rozlišujících značek. 

Nenávist k Židovi vyměnli stoupenci extrémních forem katolictví za jiného, modernějšího nepřítele společnosti. Spojené státy americké zahájily hysterický hon na muslimy, tak proč by ve stejném duchu nepokračovali čeští obrozenci nenávisti šikující se pod akademickým dohledem do jedné z extrémofilních organizací. Protektorátní tiskoviny s oblibou sobě vlastní kolaborovaly v zájmu českého fašismu a německého nacismu. Rozebíraly nov problémy stoprocentních Čechů napomáhajících říši k věčným zítřkům.

Titulkům dominoval Žid v pozici obtěžovatele dokonalých majoritářů, kteří jsou nuceni s Židem sdílet stejné prostory. Články okrášlené antisemitskou propagandou poté národu sdělovaly, proč je Žid z rasového a třídního hlediska špatný.

protektorat_zide
Zdroj: internet

Kolaborace s bezpáteřním přístupem ke společnosti dala život podobným ohavnostem ve světě žurnalistiky. Představitelé islamofobních extrémistických uskupení se chovají naprosto stejně. Stačilo by z jednotlivých nadpisů odstranit slovo Žid a nahradit jej slovem Muslim……. “Drzé počínání muslimů”, “Musím sedět v kině vedle muslima?”, “Sluníčkářský ochránce muslimů”, “Muslimové se roztahují”………v podobných obměnách titulků bychom mohli pokračovat vesele dál. To jen dokazuje, že islamofobní nenávist představitelů Czech Defence League a dalších přidružených organizací vychází ze stejného ideálu rasového nepřítele, kdy si psychicky labilní členové společnosti vybírají obecně nejvíce přijímaného nepřítele majority. Dříve to byl Žid, dnes také díky Druhé světové válce a Bushově honu na představitele islámu, to jsou muslimové. Kdyby se koloběh událostí otočil, mnozí z těch co nenávidí muslimy přesedlají na nového nepřítele, kterým může být například “neproduktivní starý člověk” nebo obtížně zaměstnavatelný “zdravotně postižený spoluobčan”, Vietnamec, Rus…..

Obavy islamofobního extrémisty, že bude stíhán policií

Bez názvu - 27

Typickým požadavkem druhorepublikových antisemitů v Československu bylo zakázání židovské víry v zemi jako nebezpečného prvku ve společnosti. Na stejné linii dnes jako přes kopírák pokračují islamofobové z Czech Defence League

protektorat_zide

NĚKTERÉ HLÁŠKY ISLAMOFOBŮ Z CZECH DEFENCE LEAGUE