Martin Rozumek si notoval s islamofobními názory Martina Konvičky

Výbor pro práva cizinců se zastal muslimů se 15. května 2014 usnesl na tom, že je znepokojen zásahem policie v muslimských modlitebnách, jež se odehrál za značné mediální podpory Czech Defence League na konci dubna tohoto roku. Členové Výboru požádali policii o poskytnutí informací vysvětlujících důvody, formu i načasování zásahu. Vládní organizace plnila svou povinnost obhajovat humanismus a lidskost, práva cizinců v České republice. Členové vládní organizace se zachovali zcela správně. Není divu, že takové rozhodnutí rozčílilo Martina Konvičku s jeho extrémofobním uskupením sádlomazačů. S nastupujícím zářím a uznáním Ústředí muslimských obcí roste mezi milovníky prasečí mrvy nervozita, a proto také představitel islamofobů zahájil mailovou akci proti Výboru pro práva cizinců.

O tři dny později v neveřejné facebokové skupině Martin Konvička neváhal a s pravopisnými hrubkami doprovázenými chybějícími písmenky s překlepy vyzýval členy a fanoušky Czech Defence League k emailovému bombardování schránek členů již jmenované státní instituce.

VZOR e-mailu členům vládního Výboru pro práva cizinců

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Vážená paní, vážený pane

Dostala se ke mně zpráva, že Vládní výbor pro práva cizinců (VVPC), jehož jste členkou či členem, vyzval vládu ČR, aby „ujistila muslimy v Česku o respektu k jejich náboženskému cítění a hodnotám.“ Mělo se tak stát v reakci na zásah Policie ČR v jedné z pražských islámských modliteben, při němž policie objevila jak osoby bez platného povolení k pobytu, tak extrémistickou literaturu.

Jsem postojem VVPC navýsost otřesen. Koho vlastně zastupujete a odkud si nárokujete právo nutit vládu republiky respektovat takové hodnoty, jako jsou znerovnoprávnění žen, homofobie, nadřazenost nad vyznavači jiných náboženství, genocidní postoje proti ateistům, šíření víry násilím, otroctví či právní systém šária s jeho krutými tresty a dvojím metrem pro věřící a jinověrce? To vše totiž je nedílnou součástí islámu, jak se můžete ujistit letmým nahlédnutím do jeho posvátných textů, nebo i diskusí s islámskými vzdělanci – mnoho takových diskusí proběhlo v posledních týdnech i v ČR. Respekt k islámským hodnotám znamená nedostatek respektu k ústavnímu pořádku ČR, což je u spolupracovníka vlády na pováženou.

Co je ještě horší, Vámi požadovaný respekt k „islámským hodotám“ je urážlivý vůči mnoha cizincům – nemuslimům – žijícím zde v ČR, zejména jako křesťanům, sekularistům a ateistům ze severoafrických, blízkovýchodních a jihoasijských zemí. Ti se již dnes často bojí veřejně kritizovat islám, a respekt vůči islámu ze strany státních institucí pro ně představuje bezpečnostní ohrožení.

Vážená paní či pane, buďte si jisti, že jako občan této země žádný „respekt k islámským hodnotám“ nechovám. Váš výbor nehovoří mým jménem a jím vykonávaný nátlak na vládu je urážkou drtivé většiny občanů této země, kteří ctí základní lidská a občanská práva, jakož i demokratické ústavní pořádky.

Nadšenci nábožeského vyšilování uposlechli svého guru a výše uvedeným osobám začali psát dopis. Někteří z nich v komentářích bez mrknutí oka upozornili, že překlepy upravili a dokument následně poslali. Je tragikomicky zábavné, že předseda ochránců katolictví má sice vysokoškolské tituly, ale neumí psát spisovně, bez chyb, akademicky…..na podobných písemných projevech si každý našinec doslova smlsne. In natura v několika řádcích na vás mává praporkem sprostoty chudé, rachitické Já extrémistova literárního barbarství.

konvicka_krizak

Akademická půda není to, co bývala. Docent Konvička je toho zdárným příkladem. Inspirovaný křižáky středověku entomolog – sexista zavelel: “ZAHLTME JIM SCHRÁNKY, pazgřivcům nikým nevoleným.” a zahájil tak další z akcí Czech Defence League.  Docent Konvička se nezdá……..kromě islamofoba e pravděpodobně také filologem a o jarních nocích vytváří nová slova. Pazgřivcům zaslal maily a pravděpodobně ani ve skrytu duše neočekával, že by měl jeden z adresátů, bývalý předseda Výboru pro práva cizinců a zároveň současný ředitel občanského sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům, islamofobní názory na příslušníky muslimské komunity.

Vážený pane Konvičko,

jsem členem Výboru, donedávna jeho předsedou. Jmenujeme se Výbor pro práva cizinců a naším úkolem daným vládou je mj. hájit práva cizinců a navrhovat opatření v tomto směru. Je tam půlka členů za různá ministerstva, druhá půlka za mezinárodní, mezivládní organizace, Veřejného ochránce práv, několik nevládních organizací, jedna cizinka. O každém usnesení se hlasuje, často dost těsně. Na posledním jednání jsem nebyl. Mohu Vás také ujistit, že funkce všech členů je čestná a je s ní spojeno značné množství práce.Musím překvapivě říci, že ač jsem ředitelem nevládní organizace, která cizincům ve čtyřech městech ze všech sil pomáhá, a mám mnoho přátel muslimů, tak s Vámi souhlasím. Respekt k islámským hodnotám absolutně nechovám a za vše hovoří naopak pronásledování křesťanů v mnoha islámských státech ve světě.

S pozdravem

JUDr. Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Je to zvláštní, pokud vedoucí pracovník, Martin Rozumek,  mezi jehož pracovní povinnosti patří také ochrana práv muslimů, má islamofobní postoje. Proč tedy pan Rozumek zastává funkci v lidskoprávní organizaci, když má totálně neslučitelné názory s hlavním posláním organizace, které svého času šéfoval a za kterou je nyní obyčejným členem.  Přibližně za deset inut později Martin Konvička, mile překvapený z nečekané reakce, Rozumkovi odepisuje

Vážený pane,

Děkuji za odpověď, která mě, musím přiznat, velmi příjemně překvapila.

(Schovejte si ji, budete ji kopírovat … tak 1000x? Nevím, dejte
vědět, je to tak trochu mobilizační zkouška, a je vlastně škoda, že
zasáhne i ty, kdo hlasovali proti).

Víte, v souvislosti se svými anti-islámskými aktivitami jsem ve styku
s pár cizinci, kteří jsou uprchlíky PŘED islámem. Rád bych konkrétně s
Vámi zůstal v občasném spojení, protože to, co píšete, znamená, že
jsme, my 2 i ti opravdoví uprchlíci, na jedné lodi.

Omluvte tedy způsobené komplikace a přijměte ode mne osobní přání všeho dobrého.

Martin Konvička

Pánové si vřele notovali. Na Facebooku v uzavřené skupině uveřejněná mailová komunikace vyvolala velký rozruch. Kdy se většina lidí podivovala nad tím, že představitel lidskoprávního směru rezonuje na stejné vlně jako šéf českých náboženských fanatiků známých například vyléváním prasečí močůvky na zelený pažit Letenské pláně. Je veřejným tajemstvím, že lidskoprávní sektor často opanují morální pokrytci s často neslučitelnými názory. Možná je případ pana Rozumka jiný, ale čilá komunikace dokazuje, že je činnosti Martina Konvičky dokonale nakloněn, viz Rozmukova odpověď Martinu Konvičkovi:

 Dobrý den,

děkuji za odpověď. Funguje to výborně, maily se jen hrnou. Bylo by dobré, kdyby se skupina aktivních občanů udržela a byla schopna podobné mobilizace směrem k vládě a poslancům v mnoha různých oblastech české politiky. My jsme bohužel zvyklí na cokoli, asi před půl rokem se jedna naše kolegyně zastala těch dvou děvčat, které musely kvůli šátku na hlavách odejít ze školy, a to nám asi měsíc chodily opravdu nenávistné emaily. Tato vlna je aspoň slušná a podepsaná.

Smůla bohužel je, že muslimské společnosti jsou podle mě vývojově tak 100 let za námi, většinou vedeny diktátory, kde jsou oponenti vězněni, zabíjeni, mučeni. Naším cílem je pomoci skutečným uprchlíkům odkudkoli a často se stavíme, k nevoli Čechů, na stranu právě opozičních představitelů, rovněž muslimů ze zemí jako jsou Irán, Sýrie, Súdán, ale často i země bývalého SSSR.

Klidně se ozvěte,

Martin Rozumek

“Maily se jen hrnou a klidně se ozvěte”…………taková odpověď zajisté neobsahuje ani špetku souhlasu s počínáním Martina Konvičky……..pro uklidnění situace vydala Martin Rozumek na facebookové stránce své organizace následující prohlášení

pomoc_uprchlikum

Pokud by někdo výše uvedená znění emailových komunikací vytrhával z kontextu, poté by to musel být jedině samotný Martin Konvička, který jejich znění vkopíroval na zeď veřejně nepřístupné facebookové skupiny. Vypovídá komunikace Rozumka s Konvičkou o jeho neochotě odporovat extrémismus, když nepřímo ten Konvičkův extrémismus schvaluje?

czdl_uprch

Rozumkova reakce byla právě souhlasem s jednáním a extrémoflními názory Martina Konvičky. Ostatně, skvěle to zachytil ve facebookov diskusi Goldmann:

Musím překvapivě říci, že ač jsem ředitelem nevládní organizace, která cizincům ve čtyřech městech ze všech sil pomáhá, a mám mnoho přátel muslimů, tak s Vámi souhlasím. Respekt k islámským hodnotám absolutně nechovám a za vše hovoří naopak pronásledování křesťanů v mnoha islámských státech ve světě