Sobotka stejně jako Konexe dělají všechno pro latentní rasismus

“Byl bych skoro raději, abychom tyto peníze věnovali směrem ke vzdělávání romských dětí, kdybychom je věnovali na zlepšování sociálních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách, protože peněz není nazbyt,“ poodhaluje premiér Sobotka způsob svého myšlení.

Používá jednoduché floskule “skoro”……..předseda vlády tak ponechává ostatní v nejistotě, kdy člověk ihned neví, jestli ty stovky milionů půjdou do vzdělávání nebo do nápravy situace s prasečákem v Letech. Je zajímavé, že ani ti blokovači zabraňující práci zemědělců nic neřekli o slovech Sobotky, jako kdyby premiér pro jejich uši a mozky nic neřekl.  Postával za pultíkem s mikrofonem…..jako představitel levice, nejvyšší činitel vlády omlouval mlčenlivý dlouholetý populismus Strakovy akademie, stejně jako se Konexe rozhodla živit nacionalismus nic neříkajícími postupy. Jak se zdá, nic neřešit, všechno omlouvat a plout na vlně neznalosti je módním hitem současnosti.

Společnost hrubne a spolu s tím roste nacionalismus jak mezi majoritou, tak mezi minoritou, kdy Rom viní každého neroma z rasismu, nenávisti…..kdy majoritář s oblibou sobě vlastní vyrábí nesnášenlivost v předobrazu nepřizpůsobivého občana, jemuž předem odpovídá každý Rom v okolí. Nesnášenlivost zažívá pré, protože v domě není žádný pán, který by zastavil vlak populismu, hlouposti a morální dekadence. Právě tomuto stylu smýšlení vyhovuje jak postoj Vlády ČR, tak jednání konexářů debužírujících na ochotě extrémizujících spoluobčanů přijímat cokoli, co by vystupovalo proti stigmatizovanému majoritáři.

Romea, ani žádné další lidskoprávní organizace neuvažovaly nad slovy předsedy sociálních demokratů jako nad dalším pokračováním dlouholetých nesnah politiků.  Začne snad vláda plnit podmínky inkluzivního vzdělávání? Vzpomněl si snad Bohuslav Sobota při pohledu na torzo památníku připomínající oběti masových vražd na chyby majority? Zpytoval snad politické svědomí, kdy dávno ještě ve funkci ministra financí zapomněl na památku Romů, kdy s představiteli vládní ODS jednal o nutnosti vytvoření sKarty pro zdravotně postižené spoluobčany, protože ve své sakem oděné prostotě předpokládal, že všichni zdravotně postižení kradou, protože prostě mohou….

Ty peníze, o kterých Sobotka hovořil na pietní akci v Letech u Písku nepůjdou na výkup prasečáku a tím méně na vzdělávání Romů. Tomáš Chládek ze Sobotkova kabinetu je stále přesvědčený o potřebnosti zvláštních škol. Nenabízí žádnou variantu, v níž by romské děti přestávaly být automaticky umísťováni do zvláštních škol jen proto, protože se jedná o Romy. Sobotka nechce, aby se hovořilo o letech, protože v tom případě by někdo mohl najít ve vládní skříni oběšence. Proto není dobré hovořit o prasečáku u prasečáku. Nepříjemný odér chlévské mrvy nevychází bohužel jen z prasat, ale především z politiků a romských aktivistů, kteří toho času postávali vedle přizvaných politiků. Nyní se memorovaly třeskutě pokrytecké pravdy, se kterými souhlasili všichni přítomní.

Plni neochoty založit nadaci, vést lobbing, medializovat problematiku do náručí širé veřejnosti, nyní postávaly aktivisté mlčky poblíž pokračovatelů populismu. Populisté s ostatními populisty užívali populismu, aby později populisticky demonstrovali sílu neřešení probouzející nacionalismus a nenávist jako cestu oddělování se, segregace, odcizování, vedoucí k posilování ultranacionalismu, fanatismu jak mezi majoritou, tak mezi minoritou.

Politici podle ministra Daniela Hermana vnímají ten nepříjemný odér z blízkého prasečáku, uvědomují si, že věci nejsou tak, jak by měly být……..v podstatě ministr kultury veřejně řekl, že s tím vláda nic neudělá…..a vůbec nic udělat nechce…….opět prolevicová média mlčí, jako kdyby lidská práva stála za ochranu pouze tehdy, pokud je porušuje někdo, kdo neodpovídá levicovému vidění světa…….jsou tu přeci podstatnější věci, jako je latentní rasismus, o kterém musíme debatovat……..opravdu je takový pohled na svět správný?

Odér není tak důležitý a vlastně nejsou důležité ani ty oběti romského holocaustu……to hlásá jak politická reprezentace, tak někteří romští aktivisté, jako například Brožova Konexe…..Ta nedělá ve své podstatě nic jiného, než že zneužívá oběti romského holocaustu ke svému zviditelnění…..konexáři opět vyvolávají vášně, podpořují nenávist a k tomu ještě navíc volí populismus, aby větší měrou vyrůstal nacionalismus mezi romskými spoluobčany. Vláda připouští, že provozování prasečáku je nemorální, ale nic s tím neudělá. Konexe připouští, že provozování prasečáku je nemorální, ale nic s tím neudělá a pouze debužíruje na populismu v naději vyšší popularity………….na obou stranách pomyslného tábora umělohmotnosti neznamenají mrtví a utýraní vůbec nic…..jsou prostředkem, nikoli však důvodem, pro který je třeba dožadovat se ochrany lidských práv těch, co byli zavražděni za aktivní účasti ostatních Čechoslováků.

Státní rozpočet je napjatý, vykupovat vepřín za stovky milionů…..to by se v naší společnosti latentních rasistů nepotkalo s pozitivní odezvou, a proto nikdo nebude dělat vůbec nic. Ostatně, co by Romové chtěli v politickém smýšlení kravaťáků, když už na místě stojí nějaký ten památník……Premiér je premiérem všech občanů, tedy i těch latentních rasistů, a proto nemůže jít proti názorům latentních nenávistníků všeho odlišného. Ostatně, romské organizace se nepostaví proti Sobotkovi, protože ve skrytu své duše touží být zvány na Úřad vlády, aby se následně mohly facebookové stránky organizací plnit pyšnými fotkami z prostor vládních budov……politici se s nimi fotí, a proto musí vznikat dojem……je špatné, pokud se všechno vytváří pro dojem, nikoli pro účel.

konexe_vlada

Politika vlády je určena k podpoře latentního rasismu. Stejně tak jednají v Konexi, SRPu i RDS…..podpora latentního rasismu je důležitá, protože umožňuje efektivní činnost nejrůznějších rádoby politiků a aktivistů. Ten odér tady podle předsedy vlády je a my si musíme tak trochu zvyknout, protože si to latentní rasismus žádá a občanské nevládní iniciativy jsou slabé a neschopné vytvořit jakoukoli skutečnou kampaň založenou na dlouhodobém a stabilním fungování.

Situace s Lety u Písku jen dokazuje ubohost a neschopnost některých lidskoprávních aktivistů, vlády i celkové společnosti.