Úctu a vzpomínku si zaslouží padlí a bojovníci jak z Rudé, tak americké armády

8. května před 69 lety vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk v Evropě. Nacistická nestvůra přišla o hlavu, aby se jako zombie v nejrůznějších obdobách navracela zpět do 21. století například v podobě ukrajinského fašismu, který díky náklonnosti Unie, Spojených států proniká do srdce starého kontinentu. Fašisté jsou ekvivalenty hrdinů, pro něž jsou stavěny jako slavobrány falešné hrobečky v prolukách evropských velkoměst…..co by na to řekli ti, co přišli o život v boji pro svět bez nacismu? 

Tenkrát s kulomety v rukou bojovali skuteční vlastenci s banderovci, aby se nyní upáčtí pokračovatelé nastěhovali do  vlasti ideových nepřátel, místa věčného odpočinku proti nacistickému a fašistickému zlu……v rámci politické naivity jsme se během několika uplynulých měsíců naučili chovat jako tataři, když máváme rusofobií a rusofilií, jako kdyby snad víra v extrémismus a toleranci fašismů představovala novou pravdu potlačující minulost. Politici se za přítomnosti ukrajinských vyznavačů nacionálního socialismu chytají za srdce, aby následně odmítali pozvání na ruskou ambasádu, kde mělo proběhnout vzpomínkové setkání za účelem uctění památky padlých vojáků Rudé armády.

Najednou se čeští politici chovají jako bývalí soudruzi, když si hrají na slepé a ochotné ignorovat, že republiku osvobodili od nacistické svoloče z dvou třetin příslušníci Rudé armády. Ti také na území Československa položili své životy.  Politici se stejně jako někteří spoluobčané chovají nemorálně a účelově, když opomíjí většinový podíl Sovětů na porážce nacismu v Československu. Ve sporu o pojem fobie nezáleží na jeho interpretaci. Fobie jako strach z neznámého je iracionální a nepřestavuje jakoukoli logiku, pomocí níž by se dala pochopit. Fobie i fílie se pouze pokoušejí legalizovat extrémismy, nesvobodné hodnoty a myšlenky……

Památka padlých vojáků nemá co dočinění se současným režimem v Rusku. Diktatura nezákonně a nelidsky usilující o okupaci sousedního státu nesnímá z obětí Rudé armády žádnou aureolu a ni záři. Kdyby nebylo Rudé armády, nebylo by Československo  možná osvobozené, byl by možná odlišný sled dějinných událostí, ve kterém by český národ mohl dopadnout mnohem hůř. I když si to nepřipouštíme, ideově se v některých ohledech navracíme e starému komunistickému zvyku uctívat pouze to, co se nám lidově řečeno hodí do rámu. Rusko se chová velmocensky, roste rusofobe, a ta média píšou raději o americké armádě, v televizi se mihnou veteráni americké provenience, zatímco v méně honosném tónu často za nezájmu médií dochází  oslavování zbylých dvou třetin osvoboditelů.

osmy_kveten

Neměla by společnost uctívat stejnou měrou, se stejnou slávou a úctou americkou jednu třetinu s tou ruskou dvoutřetinovou zásluhou na osvobození od Hitlera? Historie by nikdy neměla sloužit jako puzzle, kdy ve jménu politiky vyndáme některé dílky a tváříme se, že neúplný obraz je dokonalým výkladem minulosti národa…….historie je taková, jaká byla. Sovětští i američtí osvoboditelé mnohdy měli manýry okupantů, oba dva nastavovali své životy v boji s náckem, oba dva se podíleli na na odstranění jha hákového kříže…….to, že potom Češi za politické podpory Beneše páchali válečné zločiny na odsouvaných Němcích je věc jiná…….to, že sovětská armáda okupovala posléze po 68. po dlouhá desetiletí republiku, to je také něco naprosto jiného a nemá to nic společného s Rudou armádou a oběťmi války. Je trapné a nemorální, pokud rusofobové odůvodňují neúctu k ruským obětem války v Československu právě pozdější okupací….

Ukrajinský konflikt…….ukrajinští nacisté i ruská touha po rozpínavosti vytvořila z některých lidí přehližitele a milovníky nesvobody, kdy je správné upravovat historii tak, jak se nám zachce.