Ve Velké Británii rostou útoky vůči polským migrantům

Práce Daily Mail a dalších médií přináší své ovoce zkaženosti. Mediální kampaň doprovázená politickým alibismem a populismem pouští z řetězu extrémismus. Bylo jen otázkou času, kdy někdo zaútočí vůči migrantům “z Východu”. Poláci žijící na okraji britského Belfastu již delší dobu čelí útokům. Do oken přistávají jako nechtěné dárky kameny s rasistickými výzvami  opuštění města a nejlépe celého Spojeného království.

Bohužel, nejedná se o ojedinělé útoky. Se zhoršující se ekonomickou a celospolečenskou situací v Polsku přichází stále více Poláků do ostrovního království. Toho využívají využívají ke své slávě populisté, jako je v evropských volbách prohrávající Nigel Farage. Ten také politicky podporuje antievropskou kampaň Daily Mail, jež celkem nedávno bez jakýchkoli obtíží podpořila vymyšlenou kauzu beroucí si do úst Romy z pevninské Evropy. 

Přestože migranti podle posledního sčítání lidu z roku 2011 představují pouhé 1 % obyvatel Velké Británie, média vytvářejí v lidech totálně odlišný virtuální pohled na problém. Negativní diskurz, negativní sentiment namířený vůči Rumunům, Bulharům, Slovákům, Čechům a Polákům navrací britskou společnost zpátky do kostnatosti před Druhou světovou válkou, kdy bylo na obyvatele “Východu” nahlíženo skrze prsty, kdy Evropan z “nových zemí” představoval ideu somráka dožadujícího se britského “bohatství”.

Poláci navíc mezi migranty působí jako velmi zdatní podnikatelé ochotni našponovat ceny svých výrobků na samotnou hranici existence. A to se nelíbí britským obchodníkům, britským prodavačům ve večerkách. Polští migranti své podnikání často směřují na chudší klientelu a ta místo do britského, chodí do polského…..to je také jeden z důvodů, proč jsou šířeny xenofobní nálady hlavně vůči Polákům. Přicházející cizinci peníze neutrácejí v britském, ale v polském.

Média definují veřejnou diskusi, sdělují základní obsah tzv. etnických modelů, připravují situace, v níž menšiny dělají to či ono……..negativní mediální reprezentace polských přistěhovalců v Británii vytváří v lidech nesympatické, nepřátelské postoje, v nichž je Polák nepřítelem Spojeného království, protože média den co den přinášejí popis událostí, ve kterých je obyvatel pevninské postkomunistické Evropy vždy poloklonem mafiána s pirátskou páskou přes oko. 

Vnímání polských přistěhovalců ve Velké Británii je ve znamení rozpolcenosti, kdy politici s rétorikou o bílých evropských křesťanech ochraňují britská pracovní místa. Před hospodářskou krizí byli polští migranti chváleni pro pro svou pracovitost jako levná pracovní síla. S vypuknutím hospodářské krize v roce 2008 se stejní Poláci stávají cílem mediálních a politických útoků, kdy politici se snahou zakrýt své vlastní selhání obracejí skutečnosti a nazývají nejen polské migranty za problém pro britskou ekonomiku. Negativní reprezentace polských migrantů v médiích a politice slouží k legitimizaci stereotypů a předsudků, kdy tamti za mořem jsou jen hejna kobylek lačnících po všem britském v okolí.

Federace Poláků ve Velké Británii podala formální stížnost proti Daily Mail pro zpravodajské články, ve kterých líčí Poláky v negativním světle. Média a politika se vzájemně a nevyhnutelně ovlivňují. Imigrace je klíčovou otázkou pro voliče a použití “imigrační karty” není nic nového v britské politice. Růst pravého křídla Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), ukazuje, jak může být tato karta úspěšně použita, a to přesvědčilo mnoho Britů, že příchod pracovníků z jiných částí Evropy, negativně ovlivňuje pracovní místa, která by jinak dostal Brit.

UKIP pomohla tlačit přistěhovalectví na vrchol agendy jako hlavní bod politického programu.  Ed Miliband, současný předseda Labouristické strany se pod tlake politického boje dokonce veřejně omluvil za to,  “jak je to špatné, když vláda přijímá migranty”, a  slíbil, že že omezí přijímání nekvalifikovaných pracovních sil ze střední a východní Evropy. Začátkem tohoto roku, David Cameron řekl, že Velká Británie potřebuje změnit způsob, jakým migranti mohou nárokovat výhody a sníží počet lidí, jež by následně mohli žádat pracovní místa

…….Cameronova politika se také mimochodem zaměřila na polské migranty, kdy je obyčejnému Britovi předkládán na zlatém podnose umělohmotný problém Polák, přistěhovalec z “Východu” a nárok na přídavky a sociální dávky. Podobné oscilace zaznívají taktéž vůči Romům ze Slovenska, Čech, proti Rumunům, Bulharům…….

poland_uk

Problematika potírání rasismu vůči novým imigrantům, je do značné míry přehlížena ve Velké Británii. Útoky na domy polských rodin žijících v Belfastu se odehrály tento měsíc. Ve stejném městě došlo k napadení polského řidiče motorky, kdy 15 britských chuligánů podlehla tónům nenávisti tak daleko, že se rozhodla někomu ublížit. Směřování Velké Británie je velmi nebezpečné také pro celou Evropu. Vláda by neměla plout na vlně populismu…. ne nadarmo varovala OSN o globální nutnosti posilovat práva migrantů po celém světě. Migranti se totiž stále více stávají oběťmi rasismu, násilí a různých forem nenávisti.