Chomutovský deník vyrábí rasismus, touží snad po protiromských pochodech?

Média se stále častěji uchylují k rozšiřování nenávisti  rasismu. Příkladem mohou být regionální vydání Deníku.cz, kdy rasizoidně nadaní “novináři” informují po svém o dění kolem nás. Romy nazývají asociály, nepřizpůsobivými jedinci….obyčejné střety kriminální, ale také běžné povahy nafukují do barev dělníků z Vandasova klubu přebělenosti…..má právě takto vypadat nezávislé a naprosto nezaujaté zpravodajství? 

Viz například poslední článek o dění na ulici chomutovského sídliště. Chtějí snad nemotorní pisálkové vyvolat další pochody podobné těm z českobudějovického Máje? “Znenadání a bez varování na něj zaútočili dva malí nepřizpůsobiví chlapci asi ve věku 9ti let,” stojí hrdě v kratičkém článku redakce. Jak autor s jistotou ví, že malí kluci byli nepřizpůsobivými? Jak jednoduché je zneužít klišé k větší čtenosti svých článků. Ze střetu dětí se vytvoří rasový konflikt, kterého si všimnou holohlaví fašisté s oblibou se řadící v nedaleké hospůdce na rohu.

Napadený chlapec nezpanikařil a okamžitě vběhl do nejbližšího obchodu, kde celou událost vylíčil. Zdejší pracovnice pak vytočila linku 156. Během chvíle už byli na místě strážníci. Školák byl při vědomí, ale omdléval a klepal se. Proto přivolali záchranku a následně se o věci podařilo kontaktovat jeho matku. Ta okamžitě přiběhla a v sanitce svého syna doprovodila do nemocnice.

Zdroj: Chomutovský deník

Článek vykazuje všechny rysy manipulace s fakty. Nutí čtenáře zamyslet se nad pocity napadeného majoritního klučíka, aníž by ten samý čtenář věděl cokoli o tom, co incidentu předcházelo. Samozřejmě napadený kluk je esence správnosti a neposkvrněnosti, zatímco romské , tedy v podání médií nepřizpůsobivé, dítě je nejhorším gaunerem, kvůli kterému se děti, tedy rozumějme děti z majority, nejsou na ulicích jednoho z největších sídlišť na Chomutově v bezpečí. Média vytvářejí mediální zkratky vyhovující stále hrubnoucí společnosti. Z poklidného sídliště se vyrábí Palermo uprostřed Evropy, kde si nebohý chlapec, nebo holčička nemůže na ulici hrát, aníž by nebylo obtěžováno “nepřizpůsobivými dětmi”.

Není to první incident, který policie právě na tomto sídlišti řešila, podle mnohých Chomutováků se bezpečnost zhoršuje ani ne každým rokem, ale každým měsícem. Co vy, považujete sídliště za bezpečná pro své děti? Hlasujte v anketě, diskutujte pod článkem!

chomutovsky_denik

Zdroj: Chomutovský deník

Přístup Chomutovského deníku je tragický, naprosto neetický a k novinařině se nepřibližuje ani na milimetr. Právě v tento okamžik by měli lidskoprávní aktivisté obrazně řečeno bombardovat redakci s žádostmi o vysvětlení, proč jejich redakce informuje o událostech tak, aby vyvolala ve společnosti napětí, rasové pnutí, kterého se může nakonec chytit některý z ožralů z nedaleké hospůdky kam již několikrát zavítal například Ortel nebo další ultranacionálně békající skupinka kérkou ozdobených maníků.

podle mnohých Chomutováků se bezpečnost zhoršuje ani ne každým rokem, ale každým měsícem.“, o jakých Chomutovácích redakce mluví? Rasisticky, či xenofobně laděné články pokaždé poukazují na obyčejné obyvatele města, aníž by jmenovitě sdělili, kdo konkrétně má jaké konkrétní názory. Pokud by to udělali, vyšlo by najevo, že obyčejný člověk není obyčejným, ale že má blízko k místní DSSS, neonacistům, nebo že e jedná o soukromý názor autora článku považujícího sebe samotného za jednoho z Chomutováků. 

Články podobného ražení většinou dokresluje dojemná fotografie oběti násilí. Protože “obětí násilí” je nezletilý, zvolila redakce  posílení xenofobního a ultranacionálního tónu anketu: “Považujete chomutovská sídliště za bezpečná pro děti?“. Samozřejmě, výsledky takové ankety jsou předem jasné. Buď do ní přispěje náckoid, nebo rasista, případně ji také může odklikat někdo jiný. Názor redae e zaručeně správný, když na stejné vlně plují klikači z ankety.

Deník.cz je typickým médiem využívajícím nový rasismus médií. “Nový” rasismus médií není příliš odlišný od rasismu “starého”. Je projevem etnické hegemonie snažící se novou, skrytou formou, rozšiřovat lži a nepravdy o odlišných kulturách, jiném etniku. Média zobrazují většinovou společnost jako oběť, která musí snášet negativní dopady, jež jsou spojeny s péči o ” těžké břímě” minority – např. kriminalita, výdaje na sociálním zabezpečení, případně příslušníci minority získávající levná pracovní místa na úkor majority. Média zneužívají etnické minority ke svému prospěchu a vytvářejí umělohmotný dojem, že minority budou v budoucnosti zdrojem velkých potíží pro majoritu. A přesně toho se dopustil Chomutovský deník ve svém, již zmiňovaném článku: “Písečná: Dva malí Romové na hřišti surově zmlátili chlapce“. Důležité je mít v nadpisu Roma, nejlépe ve spojení s dětmi, protože romské dítě je v xenofobově mysli mnohem nebezpečnější, než dospělý Rom.

Média, jako Deník.cz slouží  k rozšiřování “nového” rasismu, kdy každodenní komunikací s občany budí v lidech skrytý rasismus, vyvolávají ho ven a obrozují ho do nových podob tak,  aby na první pohled nebylo jasné, že “starý” a “nový” rasismus je totéž. Značná část svolavatelů protiromských pochodů trpí mentální retardací nebo schizoidní poruchou osobnosti, kdy se jedinec stává lhostejným ke svému okolí, je uzavřený, izolovaný a má oblibu v samotářské aktivitě. Obecně je necitlivý ke společenským normám a konvencím. Téměř většina organizátorů pochodování se projevuje sníženou frustrační tolerancí. Chybí jim odolnost vůči frustracím, konfliktům, stresům a psychické zátěži. A právě pro takové spoluobčany vznikají články, o kterém je dnes řeč.