DSSS si stejně jako Czech Defence League v Teplicích přeje konec moderní společnosti

Islamofobové se snaží ze všech sil vytvářet dojem, že islám a muslimové jsou v Česku obrovským problémem, proti němuž bychom všichni skuteční a nefalšovaní Češi bojovat do poslední kapky krve v těle. Možná by nebylo od věci poslat všechny xenofobní kreatury nemající úctu k památce vlastního národa někam na Sibiř, kde by se milovníci bílé mohli po většinu roku radovat z běloskvoucích plání, kde by hololaví joudové známí především z pochodů nenávisti mohli prožívat nefalšovanou radost z života v bílém společenství stejně smýšlejících lidí. 

Ve své podstatě xenofobní a islamofobní extrémisté každou svojí činností dokazují, jak nízkými tvory jsou. Na konci turistické sezóny, kdy většina arabských hostů odjíždí domů, vyjdou v předvolebním období s účelovou akcí. Ve své trapné naivitě doufají, že některého z teplických spoluobčanů nachytají na udici závisti, jíž sami propadli. Neschopní, často nevzdělaní  islamofobové často v teplicích a v blízkém okolí pracující pro cizince využívají příležitosti k nacionální pomstě. Vylepují po ulicích falešné letáčky o tom, že se každý Tepličan musí podrobit muslimům, nebo jej stihne hrozná pomsta…..vytvářejí se falešná svědectví zasahující do soukromí teplických jinověrců……virtuální hra na virtuální válku pisálků Bartoše a Konvičky přechází chtě nechtě do reality všedních dnů. Možná jen s tím rozdílem, že Bartošova skupinka českých fašistů účelově nutí vedení DSSS k podpoře Palestinců, zatímco Konvičkova parta ultranacionálů neumí nic jiného, než obhajovat principy českého klerofašismu často doplňovaného příklonem k rasismu a všeobecné nesnášenlivosti k multikulturalismu.

Extrémisté v rozporu se zákonem vyvolávají zdání všeobecného ohrožení, ve kterém by DSSS, případně Czech Defence League měla složit jako podivná skupinka poněkud perverzních záchranářů. Otevírají se účelové diskuse o tom, co muslimové jedí, jak se modlí, co pijí, jak hovoří o ženách, dokonce i o tom, co si oblékají. Extrémisté porušují právo na osobní svobody, zatímco si pro sebe přivlastňují právo na sexismus, smýšlet o ženě jako o kusu hovězího, určovat druhým co si mají myslet, případně co mají dělat, aby nebyla ponížena hrdost neexistujícího národa bílé čechie.

Veškeré aktivity jak DSSS, tak Czech Defence League, vedou k zabránění konstruktivního dialogu. Zvyšují pnutí ve společnosti, která je následně více náchylná k toleranci extrémních forem řešení. 

Teplice každý rok podle statistik z let 2006 – 2011 navštíví 5 – 1 0 000 Arabů. Ti tvořili ve výše uvedených letech 10 – 15 % veškeré zahraniční klientely teplických lázní. Arabové v Teplicích netvoří ucelenou komunitu. “Místní” Arabové pocházejí především z Iráku, Palestiny, Libanonu, Jemenu, Tunisu, Libye a z Alžírska. Jejich přítomnost ve městě je důsledkem několika imigračních vln. Jednak to jsou cizinci, kteří v 60. – 80. letech 20. století studovali na československých školách, našli si zde práci a trvale se usadili na území ČR. Československo tenkrát mělo uzavřeno stipendijní dohody s Irákem, Sýrií, Libanonem, Jordánskem a Egyptem. Devadesátá léta byla ve znamení pracovní imigrace. Závistiví xenofobové nejspíš žárlí na to, že ten podle nich nerozvinutý a zaostalý muslim pracuje v Teplicích na pozici lékaře, inženýra, překladatele, drobného obchodníka, podnikatele, řidiče, číšníka nebo kuchaře, zatímco ta nula se stolečkem a pár lístky nemá školy žádné, neuchytí se jinde, než na úřadech práce nebo na podřadných místech, kde třeba musí poslouchat ty vzdělané muslimy. Arabové žijící v Teplicích navíc mají své pracovní zaměření v různé míře propojené s arabskými lázeňskými hosty, a proto se stávají otloukánky v rukou neúspěšných čecháčků, na jejichž panorama není nikdo zvědavý.

Politika Lázní Teplice v Čechách je založena na snaze o maximální přizpůsobení lázeňského zařízení potřebám svých klientů. Toto směřování se samozřejmě odráží i na požadavcích kladených na český personál a jeho vystupování a interakci s hosty. V průběhu 90. let organizovaly lázně sérii několika seminářů vedených doc. PhDr. Františkem Ondrášem, Ph.D. z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK zaměřených na kulturní odlišnosti arabské klientely.  Ultranacionalista nadaný touhou světovlády tuto politiku “náš host, náš pán” považuje za pokoru, protože nemůže nosit draze nabytá trička Czech Defence League vykládající báchorku o tom, že se “cizák” musí podrobit tomu nekulturnímu barbarovi, jemuž kraluje dnem i nocí jihočeský broukovědec.  Tepličtí spoluobčané se na ulicích setkávají se dvěma druhy Arabů. S těmi, co se usídlili ve městě na trvalo a umí dokonale česky a také s těmi lázeňskými hosty, kteří nemají potřebu učit se jazyk středoevropanů, protože na rozdíl od nich ovládají například několik světových jazyků.

Neschopní hoteliéři, lidé členové DSSS vyhozeni gruzínským majitelem cukrárny následně využívají hozené rukavice a postaru se mstí za veškeré své nedostatky, traumata a neschopnosti.  Čecháčkové, tolik známí z období kolaborantů za Druhé světové války, tak dělají to, co prováděli jejich předchůdci před více než sedmdesáti lety. Neudávají náckům, protože náckové nevládnou, oni se k náckům přímo nebo nepřímo přidávají a dělají všechno možné pro to, aby dopomohli k co nejrychlejší intoxikaci společnosti bílou nemocí, o níž kdysi tak skvěle informoval zesnulý Karel Čapek.

Společnost díky “novému” rasismu médií čelí novodobému nebezpečí omezování osobních svobod, kdy se jistě ale pomalu vytváří mediální rovnítko mezi teroristou a muslimem, klerofašismem a konzervativní společností.

Islamofobové často hovoří o islámu jako o politickém uskupení, hnutí, zatímco samotní islamofobové glorifikují své nenávidění, aplikaci klerofašistických zásad na úroveň nového politického proudu, jež by mile rádi protlačili do koloritu všech mainstreamových médií. Také z toho důvodu se extrémisté často sekundující nebo vytvářející protiromské nálady a pochody dávají na svůj plakát heslo “řekněme stop extrémismu”. Oni přeci nejsou extrémisté, prostě jen aplikují svou čecháckovskou vizi o fašistickém světě, kde by jinak zbarvení a jinak smýšlející lidé měli být potlačeni, zatímco jeden jediný a správný názor zůstane uznáván. Ve své zatrolené mysli nepovažují svět apartheidu, svět rasového utlačování doprovázený s utlačováním všeho odlišného za něco extrémistického. Dokonce se takoví extrémisté obracejí na policii, pokud někdo bez okolků označí takové smýšlení za nedemokratické, protože tito krajně smýšlející spoluobčané si osvojují právo být xenofobním radikálem, protože pouze tato nálepka mu dává šanci na to zůstat v nacionalistických spolcích, pořádat veřejné akce a tím se stávat “veřejně známou osobností”.

Svolaná demonstrace do Teplic na 27.9.2014 využívá tématu islámu jako záminku. Využívá slovníku a tvrzení extrémistů z Czech Defence League, využívá nepravdivých tvrzení o “chování muslimských turistů”, aby ho stejně účelově napasovala na celé náboženství, proti kterému se musí katolicky oddaný nacionál postavit čelem.

Islamofobové takticky mlčí o tom, že se turistické oblasti v obecném měřítku potýkají se stejnými problémy jako Teplice, a to bez ohledu, zda se tam rekreují muslimové, Rusové, Němci, Dánové, Slováci, Angličané nebo Poláci. Opět účelově vytvářejí dojem, že zdrojem předem definovaných problémů jsou pouze muslimští, arabští turisté. Ostatně, čeští turisté, nacionály často označovaní za “slušné Čechy”, zanechávají stejný bordel jako ti turisté před chvílí vyjmenovaní. Zkuste navštívit některý z kempů. Naleznete na zemi spoustu odpadků, narušují noční klid. Proč DSSS nepořádá demonstrace a pochody proti českým turistům, kvůli nimž Praha každoročně vynakládá spoustu finančních prostředků, aby se uklidil svinčík, jež čeští turisté na místě zanechali. Podobné je to třeba s různým soutěžemi a utkáními, kde Čechové, Češky i Čecháťata zanechávají mnoho odpadků tam, kde by neměli.

Teplický protest chystaný na konci září nezastírá svůj skutečný záměr. Tím je nenávist vůči Arabům jako představitelům multikulturalismu, proti němuž jak DSSS, tak Czech Defence League bojuje. Jde opět o válku symbolů, kdy symbol představují lidé, jež by mohli ekonomickým přínosem a tolerancí přispět k obrušování komunismem zakořeněného kamene nesnášení. Najednou jsou tady taxikáři, lékaři, soukromníci, turisté ochotni povídat si, ukazovat, že islám a jiná kultura je něco jiného, než to, co tvrdí některá mainstreamová média společně se spolky ultranacionálů.

Plánované shromáždění v Teplicích je dalším z činů českých islamofobů, který nepřinese (kromě politického a mediálního zviditelnění) nic užitečného, ale naopak dojde k rozdmýchávání nenávisti. Stejně jako DSSS vyvolává nenávist vůči Romům, dnes účelově v předvolební horečce vyvolává nenávist vůči muslimům. Proti takové chuti rozpoutávat nenávist by se společnost měla postavit všemi v demokracii dostupnými prostředky.