Vadí Kalouskovi kromě komunistů také ukrajinští fašisté?

Miroslav Kalousek se nechce omlouvat za trefné pojmenování poslance Ondráčka. To je zajisté chválihodné a teoreticky by se dalo takovému odhodlání neuhnout před “komunistickým fízlem” zatleskat. To by si ovšem člověk nesměl vzpomenout na chování TOPky a jejího stranického vedení. Bývalý ministr financí se před komunálními volbami tváří jako zásadový člověk, který si ctí matky i otce svého, a proto jako správný katolík nebude plýtvat omluvou na “verbež” minulosti.  

Komunista Kalouskovi vadí, zatímco ukrajinští fašisté, “partajně podporovaní” banderovci, problémem pro stejně zásadového Miroslava Kalouska nebudou. Proč by se jinak Karel Schwarzenberg za stranu scházel na probanderovské vzpomínce na Nebeskou setninu, proč by samotný Miroslav Kalouse přicházel na demonstraci pořádanou probanderovskými spolky? Chce snad topácký poslanec jedním dechem dodat, že by se tatínek s maminkou v hrobech neotáčeli, pokud by se dozvěděli, že jejich syn podporuje svou přítomností pokračovatele Banderova odkazu?

“Hrdina” Kalousek, jak je svými spolustraníky a fanoušky nazýván, pouze využívá předvolebního období k tomu, aby na protikomunistickou vlnu přichytil další potřebné hlasy v komunálních a v některých částech republiky také senátních volbách. Proč mandátním a imunitním výborem sankcionovaný politik neodmítl účast na demonstracích, na nichž vlály prapory Pravého sektoru, na nichž vystupoval jako jeden z řečníků Oleg Zajnulin?

Politická strana TOP09 vsadila na kartu populismu, kdy stejně jako novopečený europoslanec Jaromír Štětina, pro absolutní nenávist vůči všemu ruskému a komunistickému partaj toleruje dokonce i banderovce. Co na tom, že ukrajinští fašisté mají na svědomí přes 4000 běloruských Židů a nespočet mrtvých Volyňských Čechů. Byli nepřáteli na krev s komunisty a Rusy, a proto jsou dobrými ideovými spojenci TOP09, především Jaromíra Štětiny, Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Není takový přístup k problematice ukázkou účelové slepoty, kdy skrze nenávidění nevidíme jednotlivé stromy v aleji?

Miroslav Kalousek se nyní v nejrůznějších relacích vydává za zásadového, zatímco bez problémů přijde na demonstraci, na níž jsou banderovci, dovolí aby ve straně volně působila filosofie Štětiny, pro kterého jsou banderovci jako Mašínové, zatímco se stejnou zásadovostí navštěvuje demonstrace sionistů, jež s největší pravděpodobností mají styky s extrémisty z Czech Defence League. Chová se takto zásadový politik? V politice je mnoho bývalých komunistů více, či méně známých. Bude Miroslav Kalousek ke všem stejně zásadový?