Proti sionismu je třeba bojovat stejně jako proti neonacismu

Proti sionismu je třeba bojovat. Je to nebezpečí extrémismu vyhledávající neznalost lidí k ospravedlnění aktů nelidství. Sionismus není narozdíl od judaismu součástí české kultury. Je to importované nenávidění, ve jménu kterého je správné zabíjet ideové nepřátele, ochránce lidských práv. Zastánci sionismu žijí ve svém nereálném světě, ve kterém  číhá národ vyvolených a méně hodnotných, kde Žid může být nepřítelem sionisty jenom proto, protože nesouhlasí s politikou Státu Izrael a odmítá pohádky o vyvolených a zemi zaslíbené.

Humanismus a lidská práva nenalézají v sionismu uplatnění, protože překáží v prosazování hodnot extrémismu, na nichž je sionismus jako takový založen. Sionisté si do poslední chvilky hledí svého. Nerozladí je ani neonacisté vystupující proti Romům, Vietnamcům, Ukrajincům nebo jiným minoritám. Není to jejich problém a dokud se nenávidění hákového kříže a jeho posluhovačů nedotkne přímo exponentů sionismu, tak je všechno v pořádku a není třeba se jakkoli vzrušovat. Vedení Židovské obce v Praze je prezentováno sionisty, kdy nejvyšší rabín zcela bez problémů přiznává, že patří do kratičké řady ortodoxních sionistů odmítajících homosexualitu, Palestinu, Palestince i povinnost Izraele dodržovat rezoluce Organizace spojených národů. Židovská obec v Praze pomocí nejvyššího rabína reprezentuje pouze 10 % představitelů židovské komunity, 90 % nevyznávajících hodnoty sionismu není vedením obce zastáváno.

Sionisté podporou extrémismu živí Hamás a řadu dalších palestinských teroristických organizací, poškozují jméno Židů, jež si skutečně zaslouží úctu i projev lidské sounáležitosti. Obyčejný Žid by se styděl za to dopisovat si s obhájcem banderovců. Žid by se styděl podporovat tyranii a mučení nezákonně zadržovaných dětí v Izraeli. Nevzal by si na sebe tričko Israel Defence League, protože stoupence tohoto uskupení zcela správně považuje za teroristy nemající s židovstvím nic společného. Je stále více Židů, kteří zcela naopak říkají, že Izraele nejsou Židé a že sionismus není totéž co judaismus.

Je správné odmítat pálení izraelských vlajek, protože takové pálení je projevem naprostého barbarismu odmítajícího sledovat rozdíly v pojmech jako je stát, národ, ideologie……..Stát Izrael vznikl na základě sionismu, utlačovatelské víry usilující o vysídlení původních obyvatel, ale je nutné vnímat realitu. Izrael existuje a má právo na svou existenci. Stejně tak má právo na existenci Palestina, kterou je nutné také respektovat. Zatímco obyčejní Židé v nejrůznějších občanských organizacích demonstrují na ulicích za rovnoprávné soužití Izraele s Palestinou, sionističtí politici za doprovodu rabínů vymýšlejí zákony, pomocí nichž by umlčeli hlasy nespokojených.

Sionisté se v diaspoře často spolčují s dalšími extrémisty. Je jim jedno, podobně jako stoupencům NWO, kdo ti další extrémisté jsou a jaké je jádro jejich extrémizování. V Česku se sionisté spojují neformálně s představiteli Czech Defence League, setkávají se s představiteli banderovců. Obě dvě skupiny nenávistníků si zvou na své demonstrace, navštěvují demonstrace Konvičkářů, někdy i ukrajinských nacionalistů………….v médiích pomocí lidí na vlivných postech brojí proti islámu, viz Jiří X Doležal, který díky po prabábě objeveném židovském původu podlehl mámení sionismu prezentovaného formou článků i módních výstřelků – triček se znaky IDF.

Sionismus se svým projevem podobá neonacismu. V mnohém používá stejnou terminologii…….rabíni v Izraeli tvrdí, že rasismus s apartheidem slouží k udržení Státu Izrael jako státu Židů. Rabíni odmítají míšení ras a kvůli tomu také svého času vydávali doporučení, aby obyvatelé Svaté země neubytovávali africké migranty a nabádali místní úřady, aby děti afrických přistěhovalců nepřijímali do místních škol. I proto se sionisté stávají dobrými partnery pro “bojovníky” proti multikulturalismu.

Proti sionismu je třeba bojovat stejně jako proti neonacismu.