Můžeme to změnit, pokud budeme společně chtít

Vánoce jsou překrásným zvykem….dnes snad už ani nejde jen o křesťanský etos biblických příběhů, jako o odkaz na správné hodnoty, za nimiž by každý z nás měl stát. Pomoci druhý, pochopit, že ti, co se mají dobře musejí pomáhat těm, co neměli takové štěstí. Bohužel, trh miliardových obratů zabalil člověka do reklam, obklopil jej zbytnostmi, aby na malý okamžik v obchodech všichni zapomněli na utrpení neznámých…….mezi reklamami na nejnovější druh čokolády jako blesk z čistého nebe probleskne reklama hladovějícího Afričana ve spotu UNICEFu…..konzumní styl života vyrábí z některých z nás cyniky, rasisty, xenofoby, zahleděnce, neschopné tvory vcítit se do beznaděje potřebných.  Náckové si vyvěšují nostalgické obrázky wehrmachtu, inovují hrůzné fotky z koncentračních táborů, snad aby si na malý okamžik dokázali, jak moc jsou prázdnými a ubohými.

Kéž by se na malý okamžik zastavil svět a všichni by pochopili pravý význam Vánoc. Není to o dárcích, není to o kaprech, není to salátech…..je to o tom být jako rodina spolu. Je to o radosti ze společného života, kde jeden je pro druhého důležitý tím, že existuje. Je to o lásce, něze, pochopení, pohlazení a pěkných slovech, kdy se štědrovečerní večeře mění v sešlost rodiny, kde zášť a všechny spory mizí. Je to o rozjímání a uvědomění si, že všichni musíme držet pospolu bez ohledu na barvu kůže, rasu, náboženství nebo sexuální orientaci, protože všichni jsme lidé a jako lidé si musíme navzájem pomáhat.  Kéž by se nějakým kouzlem změnila tato planeta k lepšímu místu ve vesmíru, kde děti nemusejí umírat hlady, kde ženy nemusí trpět domácím násilím, kde děti nejsou znásilňovány a zabíjeny, kde zdravotně postižení nejsou odsouzeni diskriminací ze strany majoritní společnosti……

Někde musí existovat lepší místo k žití než je tohle…….čekat na nějaké někde je naivní, protože každý z nás může malými krůčky zlepšit svět. Je to všechno na nás, jestli se rozhodneme podporovat dobro, nebo zabředneme v zajetých kolejích ignorace, kde se musíme nejdříve ztotožnit s konkrétním osudem konkrétní osoby v nouzi, abychom vůbec dokázali formou dárcovské sms zprávy poslat třicet kaček na pomoc hladovějícím obětem súdánského konfliktu.  Je trapné, že se tuny potravin vyhazuje z restaurací, zatímco neznámá holčička v sedmi letech trpí akutním nedostatkem hladu. Je trapné, když si politici hrají na neskonalé národovce a zabraňují právům pro migranty, zatímco jediné co uprchlíci vlastní, je jejich touha uniknout z nebezpečí.

Je trapné, když se konají soutěže s milionovými cenami, zatímco lidé ve Vietnamu, Laosu, Nigérii nebo v Zimbabwe nemají kde spát. Jejich domovem jsou krabice podél cest, jejich obživou je žebrota…… Je trapné, když si na Blízkém východě jeden národ hraje na vyvoleného, zatímco ostatní trpí pod bičem apartheidu a bezpráví…..Je trapné, když porušování lidských práv je z politického důvodu správné, zatímco jiný stát na modré planetě dělající totéž, je pokládán za bezcitnou diktaturu…..je tolik trapných krajností v naší civilizaci. Zvykli jsme si na přežívání v systému vykořisťování, kdy země třetího světa slouží k zájmů těch rozvinutějších….Doufáme v budoucnost, zatímco se sami ztrácíme v přítomnosti. Aktivisté obhajují řád vyváženosti, kde ostatní mají stejné příležitosti, kde sou lidé a nikoli rasy….je to kafkovské snažení dokázat si vlastní potřebnost uprostřed společenství nulového charakteru….

lepsi_svet

Možná jednou se změní svět, pokud budeme chtít. Zlo bude existovat, nikdy se jej nepodaří zničit beze zbytku. Proto je důležité, aby se co nejvíce lidí hlásalo ke skupině dobra, aby stále více lidí pomáhalo k  lepšímu budoucnu následujících pokolení, kde hladomor, bezdomovectví, absolutní chudoba budou minulostí…….

SDÍLET