Nebuďme křižáky, stejně tak ani otrokáři

Ani den před Vánocemi není klid od ideologického tepání, kdy jednotlivé zprávičky zpravodajských webů připomínají klubové časopisy ultrakatolíků. Z černi písmen vyskakují novodobí křižáci, zatímco na druhé straně nejsou extrémisté, ale v mediálním pojetí muslimové ohrožující křižácký hrad. Po staletích se v pojetí Islámského státu vrací pradávný příběh o Saracénech a udatném Balduinovi, o němž vznikaly nejrůznější hrdinské eposy…….opravdu patří takové ohýbání událostí do 21. století? Islámský stát je pokládaný za islámský jenom proto, protože se tak jmenuje. Nikdo ze zodpovědných se nezamýšlí nad tím, čím skutečně umělohmotný spolek vrahů je. 

Rasismus si nedá pokoj ani v tak památný okamžik, jakým jsou Vánoce. Společnost sešněrovaná globalizací, ztrácející se ve vlastní nevědomosti, dostává na zlatém podnosu předvánoční svědectví o krutosti a barbarství nekatolických extrémistů, o nichž přední plátky nepravdivě hovoří jako o těch horlivých muslimech. Slovní vraždění stovek milionů se potkává se zajisté pravdivými příběhy o útocích na prastaré domény křižáckého světa….jako kdybychom se navraceli do pradávných eposů o udatných křižácích, jež se rozhodli obhajovat Krista s mečem v ruce. Moderní svět se setkává s úctou k válečným zločinům proti lidskosti, jež jsou katolickými extrémisty vykládány jako příběhy romantikou překořeněné udatnosti ochránců svatých míst.

Více jak 1,5 miliardy muslimů je srovnáváno s vrahy……proč si generalizace nedají pokoj ani v klíčových okamžicích pokory, rozjímání a klidu? Copak všichni nejsou děti boží bez rozdílu na víru, jež ve svém srdci každý z nás chová? Střet civilizací je umělohmotnou cetkou vyvolávanou pisálky, vládami, jež si střetem dvou světů pomáhají ke snadnějšímu životu, ve kterém těmi nejšpatnějšími nejsou politici s kravatou na krku, ale neznámí “bojovníci” z Kobani, či jiných míst Blízkého východu. 5 % obyvatel Německa jsou podle některých článků muslimové……je tohle nějaký  opodstatněný důvod k tomu, abychom vyvolávali nejrůznější variace na nové boje křižáků? Národní bolševismus, neonacismus, ultrakatolicismus, ti všichni by bez váhání rozpoutali bitvy o boží hroby, ve kterých by sami sebe extrémisté ze Západu pasovali na hrdiny té “pokročilé”, západoevropské kultury, jež je v pochroumané mysli ohrožována vyznavači Proroka.

Internetová generace odkojena svobodným přístupem k informacím by měla takové uvažování zcela odmítat, protože rozdílný je člověk v duši a nikoli tím, co vyznává, nebo jakou řečí hovoří. Jsou to právě Vánoce, kdy bychom měli odmítat vzkazky o čistotě té, či oné kultury, protože všechny kultury si jsou sobě rovné, mají své klady a zápory, o kterých není nikdo schopný uvažovat bez sentimentu zaujatosti. Jak by bylo nádherné, kdyby s novým rokem  začaly úřady přemýšlet podle litery zákona, a nikoli podle populistického smýšlení, kdy si muslimové v Česku musejí hrát na hráče v kostky, když v projektových dokumentacích musejí nazývat mešitu za něco jiného, než čím ve skutečnosti má být. Ihned se zvedají vlny nespokojenců vedených ultranacionály z Czech Defence League.

V Česku jsou nejčastějšími terči rasismu Romové. Mezi Romy rostou také rasisté……..nicméně, nenávist namířená vůči muslimům v sobě skrývá stejnou ideologii jako ta nenávist namířená vůči Romům. Vyznavači hákových křížů, novodobí čeští fašisté šikující se v nejrůznějších stranách a hnutích se vydávají za ochránce evropské kultury, přitom jsou to právě oni, kdo k zániku kultury přispívají nejčastěji. Zánik kultury přispívá k zániku lidských práv  a tím také dochází k ohrožení největších minorit v zemi. I proto je třeba hovořit i v předvánoční čas o tom, jak média, Novinky.cz a další vedou účelové kampaně proti muslimům, protože s těmito kampaněmi nepřímo napomáhají kampaním namířeným vůči Romům a dalším minoritám v Česku.

Dávno není období křižáckých válek, proto by nemělo existovat období otrokářského smýšlení, kdy se společnost dělí podle barvy, nikoli podle povahy duše a čistoty srdce.