Sehrál Imrich Horvát v Roma Spirit roli “užitečného idiota”?

Romský “aktivista” a hlavní aktér nedávné demonstrace v Ostravě, Imrich Horvát, by se měl příště, než něco udělá, lépe podívat do zrcadla. Možná by neškodilo trochu se zamyslet nad vlastním osudem, i nad tím, jestli by se on sám jako samozvaný hrdina postavil “mafiánům” z ghett, jež obírají chudé Romy o poslední korunu. Něco jiného je s Čonkovou a Konexí pochodovat ulicemi a něco jiného je skutečně usilovat o nápravu velmi složitých problémů v lokalitě. 

Vytasením hloupého transparentu na předávání cen Roma Spirit ukázal Imrich Horvát, že Konexi, ani jemu samotnému, nejde o nic jiného, než o zviditelnění se na mediálně sledované akci.

imrich
Zdroj: Facebook Imricha Horváta

Je to podobné, jako když Brožův tým “profesionálních demonstrantů” vartoval před vepřínem v Letech u Písku. Novináři si podávali pověstnou kliku jeden za druhým, německé noviny psaly o statečných odpůrcích bezpráví, zatímco téměř každý z lidskoprávního sektoru velmi dobře věděl, že to, co převáděli Konexáci nemá žádný dopad na řešení palčivého, po desetiletí přetrvávajícího problému. Hurá akce Imricha Horváta na předávání cen lidem, jež se nejvíce v roce 2014 podle poroty podíleli na zlepšení situace Romů v České republice , vyvolala v médiích vlny, ale jinak “skutek utek”.

Kdo je a kdo není hrdinou? Imrich Horvát v jednom ze svých facebookových příspěvků kritizuje že mezi nominovanými na Roma Spirit byla organizace Jheketane. Je v této kritice ukryta osobní zášť? Zapomněl snad aktivista Horvát na to, že právě tato organizace sehnala jeho mamince byt a paní Horvátová tak nemusela do ubytovny? Chtěl by mladík s transparentem, aby na pódiu postávali Batman se Supermanem namísto skutečných osobností, jež pomohly mnoha lidem? Není hrdinou kdokoli, kdo musí žít těžký život ze zdravotních  nebo finančních důvodů, ale  bojuje s tímto “údělem”, nepoddává se a nechce za své snažení dostat žádnou cenu nebo ocenění? Není hrdina ten, co pro druhé něco dělá zadarmo bez dotací a grantů, bez fotek v novinách?

imrich_horvat_status_2
Zdroj: Facebook Imricha Horváta

Proto je trapné, pokud se debaty a nejspíš i na pozadí Imrichova jednání podílí Konexe a čin Horváta chválí Brož, alias Geci Lepeška: “Imrich mluvil o tom, že ho jako chudého Roma z ghetta uráží a ponižuje, když se ve zlatým sále v Praze udílí ceny pro ty, kteří údajně pomáhají chudým Romům a s chudými Romy se o tom nikdo nebaví, nemají možnost udílení cen nijak ovlivnit a na předávání ani nejsou.” ………bavil by se Brož s chudými Romy, kdyby nedostal na to dotaci nebo grant? Konexe ani Brož se podstatnou ani významnou měrou nepodílejí na pomoci chudým Romům z ghett.

Z příspěvku Imricha Horváta je patrné, že vůbec neví nic o tom, jakým způsobem jsou nominováni ti, kteří by cenu měli získat. Ostravák, v současnosti pobývající v anglickém Walsatu, přišel na slavnostní vyhlášení, aby jen tak letem světem předvedl národu na sobě samé, že populismus a účelovost nevymřela.

imrich_cesta

Roma Spirit je o cestě a možnostech, že je možné něco změnit. Konečně jsou konkrétní osoby, organizace oceňováni za konkrétní čin. Je pravda, že někteří výherci se stále opakují, a že nové organizace jsou v Roma Spirit občas špatně zařazeny, jak tomu bylo třeba u Občanského Sdružení Smysl, které už od roku 2013 bez dotací vaří bezdomovcům, přesto bylo zařazeno pod počin roku. Nikdo netvrdí že Roma Spirit nemá mouchy, ale Imrich Horvát nevytýkal mouchy, nýbrž zcela nesprávně něco jiného. 

Soutěž má dvě kola a nominovat kandidáta na cenu může na internetu kdokoliv, tedy i Horvátem zmiňovaní Romové z Přednádraží, o kterých se tak plamenně ve svém příspěvku zmiňuje. Z těchto nominací vybírá první porota v každé kategorii trojici. A z této trojice vybírá hlavní porota vítěze. Obě poroty zvažují na prvním místě o dělají vybraní lidé, subjekty pro “obyčejné” Romy, tedy i ty z ghett. V porotě, jež provedla užší výběr nominovaných a jež následně vybrala vítěze byli Romové,  stejně tak v publiku…… nebo nepokládá aktivista Horvát romské členy z poroty za Romy? Jedná se o 4. ročník soutěže……..proč se Imrich Horvát dávno neobrátil na organizátory se svými připomínkami? Roma Spirit je projekt dvou soukromých nadací, členové poroty byli akreditovaní lidé……tak kde je problém?

imrich_horvat_status_3Neřeší si Imrich Horvát svým extempore bolístko na rodině? Sám pochází z Přednádraží a jeho maminka usilovala o to, aby lidé nešli do ubytoven…….nedávno v článku Saši Uhlové Horvát uvádí, že maminka byla důvodem k “aktivismu”…….nechtěl tedy Imrich Horvát říct: “styďte se, nenominovali jste a neocenili moji maminku, a proto ti ocenění a nominovaní nejsou hrdinové“?

Česká republika je zemí, de chudoba ani v těch nejhorších ghettech není důvodem ke smrt z hladu. Internet v internetových kavárnách, v mobilech je dostupný po celé republice a mobil s internetem mají často také i ti chudí Romové a tudíž mohou potenciálně hlasovat. Imrich Horvát míchá jablka s hruškami a ve výsledném prohlášení nemluví pravdu. Mezi oceněnými v tomto ročníku byla také Irena Drevňáková, jež pochází z ghetta. Cenu dostaly také organizace zabývající se pomocí v ghettech. Tedy i v tomto případě vyjádření Imricha Horváta není pravdivé.

Pravdou ovšem je, že kdyby nebyly granty a dotace, tak na chudé Romy z ghett se všichni ocenění i neocenění vykašlou. Často situaci v ghettech nechají nevládky dojít až do nejhoršího bodu, aby následně v médiích vypadaly lépe. Prvotní je pro mnoho organizací získání peněz a lidé jsou často využíváni jako zdroj nikoli jako cíl. Temnota destruktivního sobectví nedovoluje růst lidským právům. V Česku si lidé zvykli hrát na upravenou realitu, ve které vystupují hrdinové, jež by jinak ve světlech pravdy vypadali mnohem více pokřivenější, flekatější a méně zajímavější. Zahraniční donátoři vyhledávají své dotační partnery, kteří následně čerpají prostředky z Unie na nejrůznější lidskoprávní projekty, jež ve výsledku moc nepomáhají potřebným, nýbrž organizacím samotným. Kolorit slizu se v mnoha případech zažral až do samého základu fungování ochrany lidských práv, proto není divu, že cesta k nápravě je velmi složitá, z některých úhlů pohledu dokonce nenapravitelná.

To ovšem neomlouvá chování Imricha Horváta na Roma Spirit. Zmiňovaný “aktivista” vytáhl transparent zrovna v době, kdy čtyři romské ženy na udělování cen četly ze svého sborníku “Slunce zapadá už ráno”, na kterém pracovaly celé tři roky. Ženy nejsou bohaté, nejsou smetánkou, o které Horvát neustále básní, pocházejí z odlišných lokalit Mimoň, Česká Třebová, Příbram, Hradec Králové……..Imrich Horvát svým činem totálně narušil jejich vystoupení a zkazil ženám jejich okamžik, na nějž měly právo. Karolina Ryvolova text Horvátova transparentu přečetla do mikrofonu, protože s myslela, že výtky Ostraváka jsou směřovány na ní nebo na ženy, jež četly ze svého sborníku.

imrch_horvat_reakce

Tímto také Imrich Horvát narušil pořádanou akci. “Kdo má právo na cenu, ten, který pomáhá, nebo ten, který bojuje?“……….a o to Imrichu Horvátovi jde především………za těmi slovy se skrývá naštvanost, že mezi výherci nebyla Brožova Konexe, nebo Ivana Mariposa Čonková. Je nadmíru jasné že v Horvátově snažení hraje hlavní roli ješitnost a závist, kvůli které někdo Imrichu Horvátovi připravil prohlášení a tím někým s největší pravděpodobností byl někdo z Konexe. Sehrál Imrich Horvát v Roma Spirit roli “užitečného idiota”?