Ženská obřízka není vynálezem muslimů

Mnozí fanatičtí milovníci neposkvrněnosti Izraele, rasisté, nacionalisté, zkrátka lidé s IQ tykve hlásají do světa naprosté bláboly, říkají, že ženská obřízka je naprostým výmyslem muslimů. Samozřejmě tito lidé by se měli dovzdělat, popřípadě by si měli přečíst tento článek. Ženská obřízka je něco strašného, ohavného, barbarského a nechutného. Ženy jsou mrzačeny nikoli z náboženských, ale z rituálních důvodů, které nemají s vírou vůbec nic společného. Mimochodem jisté formy ženské obřízky se vyskytují například u etiopských židů – Falašů. Ženská obřízka není výlučnou záležitostí Afriky ani arabského světa. 

Ženská obřízka, neboli infibulace, je odstranění některých zevních částí ženského pohlavního ústrojí. Existuje několik typů ženské obřízky, přesto všechny tyto typy mají za úkol jedno jediné: zmrzačit a zohyzdit ženu. Teto zákrok nevratně poškozuje zdraví ženy. Obřezání zevních pohlavních orgánů snižuje požitek  během pohlavního styku. Často bývá obřízka prováděna za nedostatku hygieny tupými, špinavými nástroji v silně nehygienickém prostředí, k dezinfekci se často používá kravská moč, zákrok je vedený bez anestezie, proto je tento zákrok velkým utrpením pro ženu. Toto všechno vede například k vleklým zánětům, otravám krve žen provázený mnohdy smrtí obřezané ženy. 

TYPY ŽENSKÝCH OBŘÍZEK

Nejméně invazivní obřízkou je takzvaná sunna. Tento druh obřízky je nejčastěji prováděný v některých částech arabského světa. Při této obřízce je odstraněna pouze předkožka klitorisu. Takto provedený zákrok má jako jediný nárok na název obřízka a pokud je proveden v původním smyslu a malém rozsahu, lze u něj jako u jediného připustit i možné zlepšení sexuálního prožitku obnažením glans při ztopoření. Většinou však při tomto zákroku dojde k odstranění špičky (glans) klitorisu, takže žena poté neprožívá tolik vzrušení, jako při celistvé konfiguraci klitorisu.

Dalším druhem obřízky je klitoridektomie, při níchž dojde k odstranění klitorisu, někdy i malých stydkých pysků.

Posledním typem je faraonská obřízka, která je nejdrastičtější formou. Při tomto zákroku dochází k odstranění malých i velkých stydkých pysků a klitorisu. Rána je pak sešita tak, že po odhojení zůstane jen malý otvor pro močení a menstruační krev. Pokud je zákrok proveden před pubertou, můžou kromě uvedených nastat ještě následné komplikace při záhájení menstruačních cyklů. Při svatební noci je pak žena naříznuta.

 

Pohlavní život obřezané ženy je poté často provázen velkou bolestí. Obřezané ženy mají daleko větší náchylnost k vykrvácení během následného porodu. Amputace klitorisu, neboli klitoridektomie, se do roku 1950 prováděla například na většině anglosaských klinik jako prostředek k odstranění hysterie, epilepsie, nebo dětské masturbace. Například mezi léty 1850 – 1867 prováděl ženskou obřízku v Británii doktor Issac Barker Brown. Tento doktor věřil, že masturbace může vést až ke smrti. Tento doktor byl sice vyloučený z lékařské komory, ale jeho ideál ženské obřízky byl přijatý mezi mnoho dalších doktorů té doby.

Klitoridektomie našla velké zastání v zámoří, kde se mezi léty 1915 – 1950 pomocí obřízky léčilo kde co. Nymfomanie, opožděný vývoj batolat, epilepsie, to všechno byl důvod k ženské obřízce. Mimochodem takto byly léčeny holčičky ve věku od dvou do deseti let věku. Hloupostí doktorů došlo ke zohyzdění mnoha Američanek. Určité zásahy do pohlavního orgánu ženy se provádějí u různých etnik také v Jižní Americe, Indii a Austrálii. 

Vraťme se ke lži šířené naivními hlupáky. Ženská obřízka není vynálezem muslimů. Ženská obřízka je stará minimálně 3500 let. Je to možná vynález starověkého Egypta. Nejstarší zmínky o ženské obřízce totiž pocházejí právě z tohoto období. Ve starém Egyptě se urozené ženy odlišovaly od otrokyň a prostého lidu právě onou obřízkou. Byl to atribut bohatých a vyvolených. Ženská obřízka stejně tak jako její mužský protějšek, je součástí přechodových období ženy, muže, kdy dochází k přechodu z dítěte do dospělosti. Chlapci jsou zbaveni předkožky, ženy jsou zbaveny klitorisu. Tento akt má rituálně zbavit vybraného jedince tzv. oboupohlavnosti(muže ženského elementu předkožky, ženu mužského elementu klitorisu).

Ženská obřízka je většině arabského světa neznámá a nepraktikuje se, tedy kromě některých částí muslimských zemí subsaharské Afriky a některými skupinami etnik na Arabském poloostrově. Není přikázaná v Koránu. Pokud vím, obřízka žen není výslovně uvedena ani v Bibli. Bohužel se některým duchovním(muslimským i křesťanským) ženská obřízka natolik zalíbila, že ji začali aplikovat. Mimochodem ženská obřízka se provádí například v těchto arabských zemích: Egypt, Jemen, Spojené Arabské Emiráty, Súdán, Omán. Je také praktikovaná v severních oblastech Saudské Arábie, Libanonu a Iráku. V Libanonu, Sýrii a Iráku provádějí ženskou obřízku zejména kurdské menšiny.

V Africe a na Středním východě pak provádějí obřízku nejen muslimové, ale často i křesťané. Křesťané provádějí také ženské obřízky v Africe. V Egyptě provádějí ženské obřízky například egyptští křesťané-koptové.  Například ruská křesťanská sekta Skopců provádí také ženské obřízky. 

Ženská obřízka je v Africe běžná například v pásu, který se táhne od Senegalu v západní Africe po Somálsko na východním pobřeží, stejně tak jako v pásu od Egypta na severu po Tanzanii na jihu. V těchto oblastech se odhaduje, že tento zákrok podstoupilo více než 95 % všech žen. V Africe se celkem hovoří o 28 státech, kde se ženská obřízka praktikuje. Ve většině případů je ženská obřízka státem zakázaná, proto je také mnohdy prováděna v otřesných podmínkách.

Ženská obřízka je prováděna například u žen ve věku 15-25 let v Beninu, Burkině Faso, Středoafrické republice, Eritrei, Etiopii, Keni nebo Nigérii. Zato ženy ve věku 21 let jsou obřezávány například v Egyptě, Mali, Súdánu. Toto jsou statistické údaje, ve skutečnosti dochází k obřezávání žen klidně ve věku 4 – 8 let věku dítěte.

Ženskou obřízku praktikují například také beduínové v Izraeli. Světová zdravotnická organizace uvádí, že celkem bylo na celém světě obřezáno na 100 milionů žen, každý rok dochází k obřezání dalších 3 milionů žen, což vydává strašnou statistiku 6000 nově obřezaných žen denně. Do obřízky jsou většinou ženy nucené tchýněmi nastávajících nevěst, nebo dalšími ženskými příbuznými. Muži v oblastech s aplikovanou ženskou obřízkou ani nevědí nic o ženském genitálu, natož aby věděli, jak se obřízka dělá. Obřízku většinou provádějí jiné ženy.

V Nigérii Ibové obřezávají mrtvé, pokud zjistí, že nebyli obřezáni zaživa, u některých dalších etnik nesmí neobřezaná žena vařit, neboť je považována za rituálně nečistou.V Etiopii neobřezaná holčička nesmí ke křesťanskému křtu. V Súdánu naopak imámové vystupují proti ženským obřízkám, zatím však zbytečně. V Asii se ženská obřízka provádí zejména v Tádžikistánu, Indonésii a Malajsii. V Indonésii je ženská obřízka od roku 2006 nezákonná. V Sierra Leone je 90 % žen obřezaných, protože jejich obřezání je projevem vstupu do dospělosti.

Ve většině zemí světa je ženská obřízka nezákonná. Nezákonná je obřízka také ve všech arabských státech. 

Život v Súdánu je tradiční, nedotčen vnějšími vlivy a faraónská obřízka se provádí prakticky bez výjimky. Obřízky jsou provázeny ohromnými slavnostmi a den obřízky je považován za nejdůležitější den v životě ženy, daleko důležitější, než je svatba. Faraonská obřízka je v Súdánu jakýmsi pásem cudnosti. Na venkově se často provádí na malých holčičkách mezi 4 a 8 lety věku bez anestézie, dítě je často jen znehybněno, dochází ke krvácení, infekcím a šoku, zadržování moči nebo otravě. Psychické trauma je extrémně vysoké.

Faraónská obřízka zanechává mnoho žen neplodných, ty zbývající rodí mnoho dětí. Vulva se samozřejmě nemůže otevřít na nezbytných 10cm, takže bývá otvírána zvenčí a po porodu znovu zašívána. Ženich čelí nejistotě, že se mu nemusí podařit infibulovanou ženu penetrovat, případně jí může způsobit krvácení a ona před jeho očima zemře. I to se může stát. Mnoho manželů před prvním sexem vyhledá lékaře, který manželku rozešije pro první styk, to vše samozřejmě tajně. Mnoho Súdánek má po velmi bolestivém prvním sexu strach z dalšího styku. Nejhorší je, že většina Súdánek ani neví, že nemusely být obřezány., myslí si, že když se nenechají obřezat, tak jim naroste penis. Obřezané Súdánky čekají zejména závažné zdravotní problémy v dospělosti, například zadržování moči a vleklé infekce močového traktu.

Vedle klasické obřízky, jsou také na světě případy propichování jednotlivých části ženského genitálu, nařezávání, existují i případy, kdy jsou do pochvy ženy lity růrzné zdraví škodlivé chemikálie. To vše se děje ve jménu iniciačních rituálů, kdy se v různých kmenech po celém světě tzv. převádí dívka do světa ženy.  Ve většině společností, v nichž se praktikuje ženská obřízka, jsou ženy, které neprošly rituál obřezání výslovně diskriminovány a vyloučeny ze společnosti, ostatní lidé mohou považovat takové ženy za nežádoucí nebo nezpůsobilé pro manželství.

Obřezání se následně stává požadavkem nejen pro sociální přijetí, ale i pro ekonomické přežití. obřezání pohlavních orgánů jednak objektivizuje ženu ze sexuální stránky: žena  připravuje své tělo na zvýšení mužské sexuální potěšení. Obřezání je v takových kulturách aplikujících ženskou obřízku považováno za způsob kontroly sexuality žen. Mnohdy se daná komunita mylně domnívá, že obřezáním zvýší ženskou plodnost a zdraví dívek.