Ženy v Saudské Arábii mohou volit i kandidovat ve volbách

Situace se v Saudské Arábii pomalu ale jistě blíží k lepšímu. Wahhábismus vytvářející z ženy druhořadou bytost na zemi slábne a ke slovu se díky tomu dostávají lidská práva, na která se v pouštním království doposud zapomínalo. Hospodářský pokles, politická nestabilita ve spojení s rostoucím vlivem lidskoprávních organizací napomáhá k přeměně poměrů v jedné z nejkonzervativnějších zemí světa. 

Postavení žen se v saudskoarabské společnosti stále zlepšuje.

[quote_center]Lékařky, manažerky, pracovnice za přepážkou v bance, novinářky, vysokoškolsky vzdělané ženy přispívají k modernizaci doposud čistě wahhábovského prostředí.[/quote_center]

Organizují se do prožensky orientovaných lidskoprávních organizací a požadují stejné postavení, jaké mají místní muži. K nelibosti režimu organizují demonstrace, píší články a lobují za pomoci vysoce postavených žen u vlády, královského rodu i největších spojenců Saudů. Mnohdy jsou ženské aktivistky za své požadavky pronásledovány systémem a čelí perzekucím policie. Přesto všechno se cesta za lidskými právy daří.

Pokrok není možné zastavit. A to dokonce ani v tak konzervativní společnosti, jakou je Saudská Arábie. Svět se mění a je na čase, aby se změnila s definitivní platností podoba umělohmotného klonu z osmnáctého století. Roztříštěnost wahhábismu volající po změkčení sektářstvi, mezinárodní politika vynucená ochotou vládnoucího rodu vyhovět politice Spojených států amerických, ve spojení se zvyšující se vnitřní politickou nestabilitou a stále rostoucí nezaměstnaností nepřímo napomáhá k humanizaci čistě promužského prostředí.

Pokud chce vláda účinně řešit stále rostoucí nezaměstnanost mladých…….poté musí zvýšit postavení a prestiž žen bez ohledu na názor náboženských představitelů wahhábismu. Prvním a bez nadsázky velmi důležitým krokem je zrovnoprávnění ženy v politických právech, protože jedině tak je možné v následujících měsících a letech usilovat o další velmi důležité změny.

[quote_center]Král Abdulláh si byl zcela nepochybně toho všeho vědom, a proto před čtyřmi roky  slíbil, že v následujících volbách budou mít ženy hlasovací právo a dokonce budou moci samy kandidovat do funkcí na úřadech.[/quote_center]

A co král slíbil, to se nyní stává skutečností. Pro nadcházející prosincové volby se ženy začaly minulý víkend registrovat. Mezi prvními zaregistrovanými byly tuto neděli podle Saudi Gazette  Jamal Al-Saadi a Safinaz Abu Al-Shamat. I když se obě dvě budoucí voličky navzájem neznají, udělaly nezávisle na sobě totéž. Vzaly do rukou budoucnost země a “zapsaly” se k volbám ve volebních okrscích v svatých měst Mekky a Medíny, ve kterých registrace voličů proběhla o týden dříve, než v ostatních částech Saudské Arábie. Pokud zájemce o volby předloží všechny potřebné doklady, obdrží voličský průkaz, se kterým se následně může aktivně voleb zúčastnit. Registrace v ostatních částech království je možná od dnešní soboty a potrvá až do 14. září 2015. Zatímco v prvních dnech v Mekce a Medíně nebyla účast v registraci žen příliš vysoká, úředníci předpokládají, že se nakonec k volbám zaregistruje na 60 až 70 procent  žen. O volby má mezi něžným pohlavím zájem především mladší generace, jež na rozdíl od Česka vytváří v Saudské Arábii poměrně velkou část populace.

[quote_center]Lidskoprávní aktivistka Fawziya Al-Hani pro Arab News uvedla, že se do voleb na kandidátkách v každém volebním okrsku zapojí 10 žen. Celkem o post zastupitelů bude soupeřit na 80 žen.[/quote_center]

Volit a být volen v prostředí, kde společnost odmítá vnímat ženy jako rovnocenné partnery…..to vyžaduje velkou dávku odvahy. Prosincové volby jsou díky ženské účasti přelomovou událostí. Ukazuje zapšklým konzervám nutnost změny doposud zavedených a místními tradicemi ověřených pravidel, jež s islámem mají opravdu málo společného. Generace saudských žen tím, že kandiduje nebo s voličským průkazem jde volit, aktivně mění podobu konzervativní společnosti. Poprvé mohou ženy ve světě regionální politiky, ve městě, v němž žijí,  ovlivnit dění a rozhodovat o praktických otázkách, ke kterým patří například doprava, školství, místní zaměstnanost i rozvoj regionální ekonomiky.

Rozhodnutí dovolit ženám být zvolenou a zároveň volit je jednou z pokrokových myšlenek již zmiňovaného zesnulého krále Abdulláha. V roce 2009 král otevřel Univerzitu pro vědu a výzkum krále Abdalláha ve městě Thuwalu. Na této univerzitě studují muži i ženy dohromady. Král jmenoval ženu, Noor Al-Fayez, do Rady ministrů jako náměstek ministra školství. Saudská Arábie podporuje vzdělání žen, umožňuje jim studium na univerzitách v zahraničí, nabízí jim kariéru například ve zdravotnictví, vědě, bankovnictví i vedení firem, ženy jsou zaměstnávány v zakládaných průmyslových zónách, kde pracují na stejných pozicích jako muži……….na druhou stranu je také pravdou, že z obecného hlediska se žen ocitají stále na okraji veřejného života. I když neexistuje žádný oficiální zákaz řízení aut pro ženy, je často ženě zakázáno řídit motorová vozidla. V roce 2011 byl saudská žena odsouzena k deseti ranám biče za to, že sama řídila auto.

Pokud je žena bohatá, má v konzervativní říši Saudů relativní svobodu. Pokud je chudá, velmi často je muži v okolí ve jménu wahhábismu “strkaná” do tradičně podřízené role. Je ještě dlouhá cesta k přeměně názoru na ženu a vnímání ženy v saudskoarabském společenství. Na druhou stranu, volby, kterých se mohou zúčastnit ženy, jsou dobrým odrazovým můstkem pro budoucí změny.