“Naše Kultura” je v očích nacionála mutantem na steroidech

Umaštěná kultura umaštěných vlastenců má zvláštní podobu. Absorbuje do sebe všechny zvyklosti, na které je milovník všeho rádoby českého zvyklý. Překreslený pivní tácek s kaprem navrch si klade vysoké nároky. Málokdo z tolik zprofanovaných slušných čecháčků ví, co skutečně česká kultura přináší…..ale bude se zuby nehty na internetu prát za její sáhodlouhou existenci, protože multikultura je zhoubou dneška a snad i včerejška.

Tu tam jako nástroj krutopřísného boje použijí milovníci českých praporků politicko-náboženské tmářství z dějin neexistujícího národa, aby následně bez jakéhokoli studu obhajovali vánoční stromeček s kaprem jako jeden z hlavních rysů naprostého češství. Nikdo z nevzdělanců nepátrá po původu…….postačí, když se to či ono ve společnosti udrží po staletí a najednou je z německého zvyku nebo ryby z daleké Asie zdomácnělý tvor čistě národních tradic. Ve své podstatě extrémistům dennodenně popěvujícím si šlágry Hnídka postačí, když je něco za něco považované………potom ani jasné příklady multikulturních obohacení nevadí a jsou na celé čáře opěvované.

Přesně v takovém přístupu je in natura vidět nelogičnost a účelovost chování umaštěného vlastence, jež si rád hraje na pokračovatele válek kultur, zatímco ani nechápe a neví, co ta kultura znamená……..natož aby si uvědomoval, že kultura, například Čechů, získává své bohatství hlavně díky koření z blízkého i vzdálenějšího zahraničí. Šaškové shromažďující se v táborech lidu nedělají nic jiného, než co prováděli svého času radikálové z Národního frontu Castystů. Všechno nacistické bylo porevolučním štětcem překresleno do trikolory Slovanů, protože jedině tak vynikala udatnost blanických rytířů, Šemíka, Šárky s Jitkou i samotného svatého Václava, jehož si novodobí klerofašisté dosadili na pantheon svých vratkých bohů.

Nacionalistická uskupení se snažila v devadesátých letech minulého století účelovým pojetím kultury o selekci neexistující veteše národa například tím, že se poprvé veřejně na stránkách Reflexu odehrávalo něco předtím naprosto nečekaného a šokujícího. Plátek s Hájkem v pozadí a Jiřím X Doležalem navrch psal o přicházejících Vietnamcích jako o žlutých kobylkách……..přímo i nepřímo podporoval rasismus vůči Romům…….opět se na veřejnosti selektovalo podle rasového původu, protože Vietnamec narušuje kulturu, protože Rom do kultury nepatří, stejně jako do ní nenáleží studenti z Ghany, jež svým vzhledem ohrožují kroje slováckých tanečnic.

Poprvé se podpultová slátanina “Naše kultura” dostávala na povrch stojatých vod českého extrémismu. Mladí náckové s kanadami a krutopřísnými bundami volali po válce ras i kultur, zatímco se extrémisté s neuronem navíc pokoušeli na politické scéně převést rasovou válku – Rahowu – do reálného podobenství. Vymýšleli spolky, strany……v oblastech se sociálně slabým a často nevzdělaným obyvatelstvem zkoušeli strhnout na sebe pozornost organizováním protiromských pochodů, protože ochrana kultury vytvořená z iluzí a kamínků neexistujících světů potřebuje vyvolat zdání apokalyptických střetů na život i na smrt, ve kterých stovky tísíc obětí ve jménu češství, pak možná i slovanství, musí být vyjmuty, aby hrdinové hrající si na blanické rytíře mohli bez obav vytvářet vlastní podobenství kultury, k níž sami o sobě nemají žádnou úctu.

Extrémisté cítí svou superpříležitost. I proto “Naše Kultura” dostává stále bizarnější podobenství, ve kterém se mytičtí hrdinové mění v mytické atrapy klekající si na Vyšehradě k přísaze neofašismu, protože ten patří k “Naší Kultuře” domestikovaných nesnášenlivých jedinců Není tomu zase tak dávno, co se Tomáš Vandas zdráhal přiznat, že i židovská kultura je součástí kultury české. Tehdy lídr poněkud zanikající partaje volal po asimilaci, aby následně v období superpříležitostí nějaký Konvička z Jihočeské univerzity vykládal příběhy o semletí na masokostní moučku. Opět se vyjímalo z české kultury. Někdo tam z ideologického důvodu radikála patří a jiní nikoli…………vystrčení někoho ven z kultury je usnadněním cesty k jeho likvidaci. Heslem: “buď se podřídíš, nebo budeš asimilován, či semlet do masokostní moučky” dochází k vytváření striktně nepřátelských postojů s krajními řešeními.

Do české kultury patří kultura židovská, stejně tak kultura romská, ale také kultura ukrajinská, ruská, německá…….a mnoho dalších kultur, které české prostředí absorebovalo do sebe. Z tohoto důvodu je hloupé hovořit o “Naší Kultuře” jako o kultuře ryze české, protože i dnes se kultura rozvíjí a přejímá nové jevy ze zahraničí. Kultura není nic zakonzervovaného…….jen k něčemu, co se používalo po stovky let přejímá nové, co se  zažívá desítky let, aby i později se o novém jevu hovořilo o novince jako o součásti české kultury. Nošením sárí, frumky, nebo tolik promílaného nikábu, rozhodně nedochází k ohrožování ničí kultury. Podobné je tomu u Bible a Koránu. Oba dva mohou vedle sebe žít bez jakýchkoli obtíží…….jenže vyznavači “Naší Kultury! bývají často náboženskými fanatiky a ukryti za ochranou “Naší Kultury” útočí na jinou víru ve jménu klerofašismu, ve kterém je všechno nekřesťanské velmi špatné. Stejné postoje hodné sektářství zastává například wahhábismus.

“Naše Kultura” je v očích nacionála a extrémisty mutantem na steroidech. A to je špatně a velmi nebezpečné. Extrémisté s nacionalisty neúctou k minulosti devalvují kulturu, jako stejně přispívají k devalvaci pojmů “slušný člověk”, “ochrana dětí” a “otec od rodiny”…………devalvace základních půjmů vede svět do záhuby a na to bychom neměli zapomínat.