Zeman darem Klokánku popírá mediálně deklarovaný účel finančně nepřehledného prezidentského fondu

Populista s fašizující mluvou čtvrté cenové kategorie opět nezklamal. Vláda odmítá ze soukromého subjektu vytvořit VIP organizaci se zvláštními výsadami, a proto se s rychlostí blesku nabízí Nadační fond Miloše Zemana.

Státní dluh dosahující více jak bilionu korun je zapomenut, zatímco přednost dostává lobbing v srdíčcích nejrůznějších radikálů. Štamgast v hospůdce na růžku může zase jednou s hrdostí setřít bílou pěnu z okraje půllitru a připít s radostí na zdraví prezidenta republiky. Možná se někdy v budoucnu dočkáme Hradem organizovaného sběru plastových víček a chodby kdysi obývané českými králi budou přeplněné pytli s barevnými uzávěry od lahví. Čecháčkovský nacionalismus, kvůli němuž byl původně prezidentský fond vytvořen, nyní dostává nový rozměr.

Ashampoo_Snap_2015.10.22_20h37m34s_003_

Miloš Zeman v přímém přenosu vytváří ve jménu kultu osobnosti svůj další neexistující obraz “tatíčka národa, ochránce nemohoucích a slabých”. Holešovská výzva si projednou přijde na své. Dokonce zapomene na to, k čemu byl prezidentský fond původně určený……to ale není důležité, protože krajně levicoví, stejně jako krajně pravicoví radikálové, dají na dojem a výsledný etos nacionalismu, kdy populismus převládá nad fakty. Prezidentská podpora Klokánku je šikovným maňáskem, ve kterém se státník z pozice krysy snaží za pomoci populistických činů přeměnit v novodobého Praotce Čecha – ochránce dolních deseti milionů. Ve hře jsou české děti, a tak český prezident v zájmu českého nacionalismu “podpoří” organizaci pečující o české děti, protože migranty sem přeci nikdo nezval.

Xenofobní prezident zabydlený v náručí Holešovské výzvy a všech možných variací na holešováky, velmi dobře ví, jak polaskat duši svých příznivců. Prezidentský fond není vůbec transparentní. Správci webovek, nebo osoba zplnomocněný Zemanem, napíší několik jmen s částkami, ke kterým se dostanete po kliknutí na odkaz……….ale takto podávaným informacím můžete a nemusíte vůbec věřit……..zvlášť, pokud hlava státu trpí prášilovským komplexem vykládat o lžích, jako kdyby se odehrály před zraky všech.

Ashampoo_Snap_2015.10.22_20h35m15s_001_

PPF banka, alespoň soudě podle obsahu stránek bankovní instituce, transparentní účty nenabízí. K 18.10.2015 prezidentem vytvořený účet nashromáždil na 2 246 662,85 Kč…….2,5 milionu korun Miloš Zeman přislíbil Klokánku z fondem nashromážděných prostředků.

Sledovat pohyby na účtě je téměř nemožné. Zájemce sice může na seznamu jmen vyčíst kdo peníze vložil(za předpokladu, že se jedná o pravdivé informace – to je také neověřitelné), ale zároveň nemůže zjistit, jestli Nadační fond Miloše Zemana nakoupil státní dluhopisy, kdy je nakoupil a za kolik je nakoupil. Z informací prezentovaných samotným Nadačním fondem 18. června 2014 věnoval první milion na snížení státního dluhu. Žádná další akce podobného rázu se na webovkách nevyskytuje, a tudíž k žádnému dalšímu snižování státního dluhu nedošlo.

Ashampoo_Snap_2015.10.22_23h06m29s_009_

Zároveň na seznamu dárců nejsou vidět finance shromážděné na některé z charitativních akcí. Lze předpokládat, podle stavu účtu a výši uváděných vkladů, že fond nějakým způsobem finanční prostředky použil. Otázka je, proč jednotlivé užití finančních prostředků není na webu fondu zdokumentováno. Vzhledem k populistické vlně, na které byl prezidentem fond postaven, je téměř nemožné, že by správci neuvedli další splácení dluhu, další stříhání dluhopisu, protože by tím zavřeli ústa pochybovačům….a to by si zajisté nenechali ujít. Už to samo o sobě budí vlnu pochybností, protože Miloš Zeman každý měsíc přispívá částkou 60 000 korun, což ročně představuje 720 000 Kč. Kam se tyto peníze poděly? 11. dubna 2014 proběhla velikonoční charitativní aukce, na níž se podařilo vybrat na 2 237 000 Kč. Vybraná částka měla být rovněž použita na splácení státního dluhu…..ale web fondu opět neříká, co se s penězi stalo. Mezi přispěvateli je také Zemanova manželka a její nadační fond, který 22. září 2015 přispěl 1 925 640 Kč.

Ashampoo_Snap_2015.10.22_22h49m10s_007_

Činnost prezidentského počinu je značně nepřehledná. Dostupná je výroční zpráva z roku 2013. Ostatní výroční zprávy za rok 2014 veřejně dostupné nejsou. Podle ní k 31. prosinci 2013 výše darů činila 745 588,13 Kč.

Ashampoo_Snap_2015.10.22_22h55m39s_008_
Screenshot z Výroční zprávy za rok 2013

Nejasnosti jsou u samotného poslání fondu. Něco jiného je garantováno na veřejnosti a něco jiného je registrováno na obchodním rejstříku. Tak především, na webovkách Nadačního fondu Miloše Zemana je ke způsobu fungování uvedeno toto:

Ashampoo_Snap_2015.10.22_21h02m40s_004_
Screenshot z webu http://www.prezidentskyfond.cz/

Věty vytvářejí zdání, že všechny finance budou použity na umoření státního dluhu, ale ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Obchodní rejstřík k činnosti prezidentského “umořovacího” fondu mimo jiné uvádí: “Posláním a účelem Nadačního fondu je podpora vybraných zdrojových institucí a jejich projektů prostřednictvím alokace nadačním fondem získaných prostředků.

Ashampoo_Snap_2015.10.22_21h27m25s_005_
Screenshot z http://rejstrik-firem.kurzy.cz/

Peníze je tedy možné poslat kamkoli, třeba i na Spolek přátel islamofobie, pokud by takový spolek skutečně existoval. Obdarovaným může být jakákoli nevýdělečná organizace, jež bude chtít Nadační fond Miloše Zemana obdarovat. Nadační fond se na veřejnosti prezentuje pod jiným názvem, zatímco byl zaregistrovaný také pod něčím jiným názvem. Hlava státu v názvosloví svého populisticky pojatého výtvoru čachruje s vysokoškolským titulem, kdy před úřady hlava státu je inženýrem, zatímco na webovkách projektu inženýrem přestává být……….i když právě tato jinakost nemusí být nutně vinou zakladatele. Soud mohl odmítnout zaregistrovat pod předem zvoleným názvem, protože se nejedná o organizaci provádějící veřejně prospěšnou činnost.

Ať je tomu tak, či onak, prezident Miloš Zeman používá z ideového hlediska svůj nadační fond jako jeden z dalších nástrojů populismu, kdy si v období kritiky přicházející z Organizace spojených národů kupuje u spoluobčanů náklonnost. Nacionalismem schvácená společnost přijme mnohem lépe, pokud se prezident zastane zmedializované organizace, než pokud se chová jako dlaždič ze záchodků v zapadlé ulici.