Zemanova fašistická mluva ohrožuje demokracii

Zemanova fašistická mluva odhaluje trapnost islamofobova smýšlení. Zatímco ještě před měsícem prezident republiky tvrdil, že mezi uprchlíky není žádné dítě a jedná se jen o dospělé mladé muže zanechávající své rodiny v nebezpečí války, dnes stejný obyvatel Pražského hradu národu sděluje, že uprchlíci používají děti jako své živé štíty. Jedno lživé tvrzení nahrazuje Miloš Zeman dalším. 

Svalnatci s iPhony u pasu dožadující se sociálních výhod v hostitelských zemích se najednou rychlostí blesku přeměnili do podobenství krkavčích tatínků mávajících dětmi před fotoaparáty a kamerami zvídavých novinářů. Inu, je to hodně velký posun v myšlení. Dítě s manželkou jakoby mávnutím kouzelného proutku zmizelo z válečné oblasti, aby nyní v časech prezidentského zájmu sehrávalo role obětí a vyvolávání falešného soucitu……..myšlenkovým pochodům prezidenta republiky těžko někdo uvěří. Mistr bonmotů každým dalším příspěvkem popírá ten předchozí.

V Zemanově mysli je vidět ubohost průměrného čecháčka ukrývajícího se pod nánosem nacionalismu a totálního populismu. Své vlastní provinění, za něž je stát nucen vykládat nemalé peníze, zastírá pán Hradu poklesky nejubožejšího zrna. Prezident neváhá a klidně si kopne do obětí válek. Chová se přesně tak, jak se chovali mnozí z nás před více než sedmdesáti lety, nebo v období těsně po válce, kdy se s nelidskou bestialitopu nahlíželo na polské Židy prchající před vlnou antisemitismu ve své domovině. Tenkrát se znovuobjevil čecháčkovský neofašista, aby všem zvěstoval, jak přestrašně ubohými jsou ty šedé existence ve velkém přijíždějící v přeplněných vlacích.

Duševno kulhající svině se u mnoha spoluobčanů a vysokých politických představitelů objevovalo až přespříliš hlasitě. Komunisté osvojující si stále více místa v poválečné republice ukazovali, že někteří z nich nejsou vůbec představiteli nových pořádků rudých hvězd. Se zahnědlými slovíčky esesmanů komentovali polské Židy a dokonce je chtěli strčit do internačních táborů s Němci……….lidství se slitováním bylo designováno na politickou veteš neschopnou života, zatímco útoky na nejnižší pudy byly považovány za ochranitelskou politiku národa.

Přesně to samé se odehrává právě teď a právě tady. Duševno kulhající svině se objevuje a bez obtíží útočí na nejnižší pudy člověka. Miloš Zeman si takový oduševnělý přístup propůjčuje…….ba co víc, on s ním inspiruje stejně bezskrupolozní bytosti. Nemalá část české společnosti naléízá zalíbení ve slovíčkách nenávisti. Chovancovy české koncentrační lágry díky nepravdivému mámení prezidenta republiky nalézají nové uplatnění. Politická nekorektnost slaví další úspěch. Mediálně známá osoba na veřejnosti řekla to, co si neofašisté mumlají pod vousy. Děti přebarvené do podobenství řivých štítů obletěly několik vteřin poté celé Česko. Senzace byla na světa a dokonce se média nijak nepozastavovala nad tím, jak si prezident s ohledem na předchozí komentáře protiřečí.

Slovy politicky nekorektní mluvy bychom mohli klidně prohlásit, že “Miloš Zeman je fašistická nicka”, snad pro takové prohlášení mají příznivci nekorektnosti pochopení. V politicky korektním vyjádření bychom museli pouze dodat, že “Miloš Zeman je populista s fašizující mluvou”. Ať je tomu tak, či onak……jisté je, že chování Miloše Zemana není vůbec hodno společenskému postavení, jež je na funkci prezidenta kladeno.  Začíná to nemístnými poznámkami před dětmi, pokračuje to nepřizpůsobivým chováním v hotelích a ve vlacích a končí to propagací fašistických názorů na svět.

Takový prezident ohrožuje demokracii a dodává punc radikálním myšlenkám, které se v Zemanově slovníku stávají normálním projevem českého národovectví.