Syrský pas nalezený u těla atentátníka nemusí patřit uprchlíkovi

V blízkosti mrtvého těla jednoho z pařížských teroristů byl nalezen syrský pas. Extrémisté s touto zprávou dostali další modlu, kolem které rychlostí blesku tančí své nenávistné kreace. Aníž by kdokoli předem věděl cokoli bližšího k nálezu cestovního dokladu, vznikají politická prohlášení o tom, jak moc mohou být uprchlíci pro Evropu nebezpeční. 

Řecká vláda sice prohlásila, že ten, kdo používal pas, byl mezi uprchlíky, jež na začátku října přistáli na řeckých ostrovech. Ale zároveň nepotvrdila, že by cestovní doklad patřil výslovně zabitému teroristovi. To si domyslela populistická média společně s ukvapenými politiky. Cesta úředního dokladu do země galského kohouta mohla být jakákoli. Ale kdo by se ve víru psychedelického šílenství staral o porozumění pravdě, když se nalézá tak nádherně účelový důvod, kvůli kterému nová polská vláda vycouvá z dohod o přijetí Syřanů na své území, když se do Evropy uprchlíci hrnou jako falešné syrské oběti válečného běsnění. Jenže takové úvahy jsou naprosto zcestné.

[quote_center]Islámský stát, před kterým lidé utíkají do bezpečí, uprchlíky nenávidí.[/quote_center]

Jednotlivá videa, zprávy Islámského státu výše uvedené tvrzení o nenávisti potvrzují. Vítaná je cesta návratu do muslimské země, a nikoli naopak. Viz například video z 16. září 2015,

[embedplusvideo height=”345″ width=”560″ editlink=”http://bit.ly/1SRTup9″ standard=”http://www.youtube.com/v/tLTmQ-oQBvw?fs=1″ vars=”ytid=tLTmQ-oQBvw&width=560&height=345&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep7100″ /]

ve kterém mluvčí Islámského státu vysvětluje, proč je správné, když muslim opustí zemi bezvěrců, aby následně přišel do země islámu. Opačnou cestu mluvčí výslovně odmítá jako nehodnou muslima. Informační zdroje radikálů dokazují, že syrští uprchlíci opuštěním své vlasti a příchodem do nemuslimského státu velmi zásadně porušují to, co wahhábisté Abú Bakra hlásají.

[quote_center]Ten, kdo utíká před nebezpečím radikálů, nemůže být stejný radikál, protože se útěkem do nemuslimské země v očích Islámského státu velmi vážně pronivil a jednal proti tomu, čemu vrazi Bakrovy sebranky věří [/quote_center]

……..pokud přistoupíme na evropské úvahy plné lstí a ochoty skrýt se mezi tisíci nově přicházejících lidí v nouzi, poté je teoreticky možné, že mohou být mezi Syřany také teroristé z Islámského státu……ale pokud mezi nimi skutečně nějací jsou, bude to pouze nepodstatné minimum, kvůli kterému nemůžeme všechny ostatní uprchlíky vinit z terorismu nebo paktování se s nepřítelem.

Lidé v nouzi dorazí k břehům řeckých ostrovů každý den. Po strastiplné cestě hledají v totálním vyčerpání pomoc. Jsou zaregistrováni úřady mnohem dříve, než vstoupí do pevnínské Evropy. Papírový šiml jihoevropského naturelu tento proces zvládá velmi pomalu. Uprchlíci se díky tomu nacházejí v nevyhovujících podmínkách, které by mohly být ještě horší, kdyby nově příchozím nepomáhali dobrovolníci z řad ostrovanů. Děs a strach každovečerně představovaný ve zprávách není ve světlech reality na programu okamžiku. Od října 2015 každý přicházející uprchlík během registrace poskytuje na řeckých ostrovech otisk prstů.

Nedostatek času a prostředků k posouzení, zda je nebo není posuzovaná osoba ve spojení s militantními skupinami, dává teroristovi teoretickou možnost proniknout do pevninské Evropy…..nicméně to

[quote_center]není důvod k jednoduchému spojení nalezený syrský pas = uprchlík terorista.[/quote_center]

Cestovní doklad mohl patřit někomu jinému…..například oběti teroristického útoku a jen náhoda tomu chtěla, že se doklad ocitl v blízkosti těla mrtvého teroristy……..podobně tomu bylo u druhého cestovního pasu nalezeného na místě teroristického útoku. Patřil egyptskému státnímu příslušníkovi a média s předstihem snila svůj příběh o Egypťanovi – teroristovi. Vyšetřování odhalila pravdu. Pas nepatřil teroristovi, ale oběti teroristického útoku, jež ve velmi vážném zdravotním stavu bojuje v jedné z pařížských nemocnic o život. Je pouze na vyšetřovatelích, aby odhalili skutečnou pravdu i sled událostí vedoucí k povraždění více jak stovky lidí.

Syrský pas je velmi ceněnou komoditou. Usnadňuje cestu napříč Evropy, protože o válce v Sýrii ví naprosto každý. Na černém trhu je bezpochyby po syrském cestovním dokladu vysoká poptávka a podle toho se pohybuje také jeho cena. Za tisíve dolarů si koupíte identitu, ukradený doklad někoho jiného, jehož identitu si “kupec” na okamžik “půjčí”. Nalezený syrský pas nemusí být pravý, může se jednat o povedenou napodobeninu.

[quote_center]A proč by si měl terorista, který ví, že se živý nevrátí, brát s sebou osobní doklady?[/quote_center]

Vždyť by tím mohl ohrozit své spolupracovníky, pokud někdo takový je. Zkrátka, jakékoli konspirační teorie o spících armácád Islámského státu uvnitř uprchlíků jsou hloupost. Stejně tak tvrzení, že syrský pas patřil uprchlíkovi jsou hloupá a naprosto ničím nepodložená.