Identita policisty v hnědé bundě není důležitá. Splnil svůj úkol na jedničku

V sobotu se během demonstrace na křižovatce dvou pražských ulic Thunovská a Zámecká střetly na Malé straně dvě skupinky demonstrantů. Na jedné straně byli nejspíš neonacističtí zakuklenci, zatímco na té druhé postávali levicoví účastníci protestního pochodu. Situace byla velmi hektickou a na místě nebyl dostatečný počet adekvátně oděných policistů. V celé situaci bylo zainteresováno pouze osm mužů zákona a jeden příslušník bezpečnostních sborů v civilu. 

Celá událost vyvolala mnoho emocí a na sociálních sítích se objevily konspirační teorie vydávající neonacisty za maskované policajty, jež svým hereckým uměním chtěli eskalovat konflikt s “levičáky”. To, že se jedná o neonacisty, a nikoli o maskované policisty, rozkryla Antifa ve svém článku, ve kterém odkryla několik maskovaných a uvedla jejich identitu společně s příslušností k neonacistické scéně.

[embedplusvideo height=”333″ width=”540″ editlink=”http://bit.ly/1mmyj3a” standard=”http://www.youtube.com/v/Bug_aEwq4sg?fs=1″ vars=”ytid=Bug_aEwq4sg&width=540&height=333&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1798″ /]

Někteří krajně pravicoví, ale také krajně levicoví extrémisté společně s lidskoprávními aktivisty vytvářeli a stále vytvářejí nejrůznější teorie, zatímco ignorují prohlášení Policie ČR, která se k víkendové události náležitě vyjádřila. Korunu tomu všemu nasadil radikál v trikotu Unie bezpečnostních složek, jež zneužil své postavení k očerňování policistů, ze kterých ve svém blogerském počinu na iDnesu vytvořil špatné herce vedené dosti nápadným človíčkem v hnědé bundě(policistou v civilu).

Ve čtyřbodovém prohlášení Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy je v bodu dva o neznámém muži, policistovi v civilu, v onen okamžik oblečeného do hnědé bundy uvedeno:

Rovněž důrazně odmítáme spekulace, že muž na záběrech v hnědé bundě s šálou okolo krku řídil celou akci nebo jakkoliv napomáhal útoku. Právě naopak! Jednalo se o kriminalistu, který byl velen na sobotní bezpečnostní opatření, a jeho úkolem bylo mimo jiné eliminovat možné střety názorově odlišných skupin. Na křižovatce ulic Thunovská a Zámecká v jednu chvíli hrozilo, že k takovému střetu dojde, proto kriminalista zkoordinoval policisty v uniformě, aby oddělili zátarasem obě skupiny, než na místo dorazí posily. Mezi tím začal komunikovat s maskovanými muži a snažil se je přesvědčit, aby od útoku upustili, což se podařilo a vyjma několika předmětů, které prolétly vzduchem, ke střetu skupin nedošlo. V této souvislosti patří jemu a jeho uniformovaným kolegům obrovský dík za jejich statečnost, že se nebáli postavit takové přesile. Jak řekl ředitel pražské policie Mgr. plk. Miloš Trojánek: „S těmito policisty se hodlám sejít a poděkovat jim za jejich práci a odvahu, kterou ukázali!“

Policie po počátečním zapírání přiznala, že muž z videa je policistou a také na závěr prozradila, proč na místě byl a jakou měl funkci.

Ashampoo_Snap_2016.02.09_05h24m09s_024_
Muž v červeném kroužku je policista v civilu

Mohlo by se zdát, že je všechno v pořádku, když se za pomoci faktů a oficiálních vyjádření policie poslaly všechny konspirační teorie do háje……..jenže to není až zase taková pravda. I přes všechna vysvětlení se neustále kupí řada dotazů často hraničících s nedostatkem logiky. Krajně pravicoví extrémisté společně s těmi levicovými a některými lidskoprávními aktivisty chtějí znát totožnost policisty v civilu…….

Ovšem jsou takové požadavky k něčemu? Čemu by pomohlo, kdyby se veřejnost dozvěděla policistovy nacionále s údaji na které služebně nebo útvaru případně slouží. Tato informace je irelevantní a policie ji neposkytne. V zájmu ochrany policistovy bezpečnosti je takový postup zcela správný. Policisté například z protiextrémistického oddělení se často osobně znají s extrémisty. Proto není divné, že se s nimi mohl znát také dotyčný policista v civilu. Sklon k násilnostem projevovali jak neonacisté, tak levicoví účastníci. Oba dva tábory pokřikovaly hesla, nadávky a dokonce házeli jeden na druhého předměty. V tomto ohledu je zbytečné z jedné, nebo druhé skupiny vytvářet anděly bez viny. Stačí se podívat na výše uvedené video, kde je všechno dobře vidět.

Policie pravděpodobně situaci na křižovatce ulic Thunovská a Zámecká nezvládla a záležitost se pokoušela uhladit za pomoci policisty v civilu, který se snažil neonacisty uklidňovat, protože pokud by zakuklenci skutečně zaútočili, tak malý počet policistů na místě s nevyhovujícím vybavením by celou situaci zcela určitě nezvládli a došlo by ke zbytečnému krveprolití a možná i obětech na zdraví, či životech. Jakékoli pranýřování mužíka v hnedé bundě je zbytečné a hloupé. Možná, kdyby tam nebyl, bylo by všechno mnohem horší……tedy alespoň do situace, než by přispěchaly posily.

Nabízí se základní otázka: “mohli policisté nacházející se v osudný okamžik na místě střetu zahájit zatýkání zakuklenců? Pokud se za běžných a dobře zorganizovaných zásazích na demonstracích nachází někdo se zakrytým obličejem, je okamžitě těžkooděnci, nebo tajnými policisty odveden do policejního antonu a následně například odvezen na služebnu, kde se zjistí totožnost zakuklence. Takový postup je správný, ovšem s ohledem na situaci nemohl být, alespoň z pohledu veřejně dostupného videa uvedeného na začátku tohoto článku, použit.  Ani ne desítka policistů by zatýkání a zároveň zabránění střetu dvou táborů nezvládla. To byl s největší pravděpodobností také důvod, proč zakuklenci nebyli zadrženi. To, že někdy policisté zakuklence na některých demonstracích nechají být, ačkoli je mohli zadržet, to je sice pravda, ale s tímto případem to nemá nic společného. 

Byla to velmi složitá situace, kdy se příslušníci zákona ocitli v jakémsi kafemlýnku, ve kterém si díky možným pochybením při zásahu a nedostatku správně vybavených policistů nemohli dovolit udělat něco špartně a připustit eskalaci. Problémem bylo vůbec to, že si zakuklenci pochodovali na místo střetu bez náležitého doprovodu přiměřeně vybavených policistů.

Veřejnost by se měla ptát, proč byla ze strany Policie ČR taková organizace, jaká byla. Jakékoli další otázky jsou pouze zavádějící a odvádějí pozornost od správnosti, či nesprávnosti policejního postupu. Zasahující policisté to v místě projednávaného střetu za velmi složitých okolností zvládli bravurně. A za to by jim měly následovat slova díků a nikoli slovní útoky, nebo požadavky o odkrytí totožnosti zasahujících mužů zákona.

Jinou věcí je osobní přístup pana tajemného policisty v hnědé bundě. Na kednom ze zveřejněných videozáznamů na dotazy odpovídá opravdu velmi zvláštně.

[embedplusvideo height=”333″ width=”540″ editlink=”http://bit.ly/1PLkvey” standard=”http://www.youtube.com/v/M4act5gZNgA?fs=1″ vars=”ytid=M4act5gZNgA&width=540&height=333&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8347″ /]

Na otázku, proč nechali policisté neonacisty házet kameny do davu, policista v civilu odpovídá: “vy jste tam viděl nějaký kameny? Já jsem tam stál a lítaly jenom tímhle směrem(pozn. redakce: směrem od levicových účastníků)” a dále dokonce odporuje, že by vzduchem létal jakýkoli předmět, například lahev. Prý se účastník demonstrace a přímý svědek událostí díval špatně.

Nabízí se otázka, proč policista v civilu popíral jasná fakta? Na videu je jasně vidět, jak neonacista háže do davu rohož. Vzduchem neonacisté házeli také lahve, tyče i kameny…….jak již bylo řečeno, předměty létaly také z míst, kde postávali levicoví účastníci s antifašisty. Tedy, tvrdit, že neonacisté nic neházeli a házeli poute levicoví účastníci a antifašisté je obyčejná lež. Proč policista v civilu lhal? Na to nenajde odpověď nikdo jiný, než příslušný policista……….ovšem, je jeho odpoveď nějak důležitá, když existují nezpochybnitelné obrazové a fotografické důkazy? Změnila by policistova výpověď něco?

Mohli vůbec nevybavení policisté bránit vhazování věcí do davu? S výbavou a v počtu, v jakém byli, by to šlo jen velmi těžko. Kdyby se policisté vrhli po lidech házící předměty, tak by se celá situace mohla zvrhnout a stát se nezvladatelnou. V jednom ze záběrů nějaký předmět policista chytil do rukou…….tedy zabránil tomu, aby nedošlo ke zranění člověka.

Ashampoo_Snap_2016.02.09_06h07m01s_026_
Policista v červeném kroužku chytá letící předmět

Z toho lze usuzovat, že svým způsobem policisté některým letícím předmětům zabránili, aby někoho zranily. Hodnotit průběh celé situace je velmi složité. Nicméně, policie by měla celý zásah prošetřit a zjistit všechna případná pochybení a případně potrestat osoby zodpovědné za případná selhání a nezvládnutí situace. Z tiskového prohlášení policie vydaného 7. února 2016 je jasné, že “Kontrolní orgány Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy prošetří velmi pečlivě všechna obvinění vznesená na adresu policie v souvislosti se sobotním bezpečnostním opatřením. Výsledky těchto kontrol by vedení policie mělo mít k dispozici do dvou týdnů.” Do této doby by se mělo konečně přestat s nejrůznějšími hypotézami a konspiračními teoriemi. Počkejme na výsledek šetření a teprve poté namítejme a kritizujme výsledky kontrolních šetření.