S oslavou Přemyslovců a Lucemburků je spojena filosofie na nic než národ

Nacionalisté vnímají dějiny jako Potěmkinovu vesničku s falešnými kulisami a většina z nacionálů ani nezná reálie týkající se Karla IV., částečky jeho života a skutečných činů. Císař a český král je vnímán jako ikona, symbol nacionalismu, značka křesťanských hodnot, kvůli kterým je třeba přesunout zrak na zbožštělou relikvii klamu, kterou se společenská značka “Karel IV.” bezpochyby stala.

Populární jsou přívěsky s podobiznou českého krále a ještě populárnější a byznisu lichotivé jsou blížící se oslavy nejznámějšího krále králů, o němž se i malý capart na základce dozví jako o vladaři dobra, cti a pořádku. Kdo ctí veřejně moudrého Karla z přelomu čtrnáctého a patnáctého století, je ihned považován za správného Čecha se zdravým smyslem pro realitu, budoucnost i minulost.

Bylo by naivní myslet si, že celé konstelace událostí nevyužijí doposud neviditelní poslanci ze Sněmovny. Média krmí celou společnost povídačkami o ohrožení celosvětovým muslimstvem, zatímco radikálové na demonstracích hovoří o katedrálách jako o národním pokladu, který je nutné pošlapáním mešit ochraňovat jako diamant nejcennější. Demokracie se všemi svými klady i zápory dostává zabrat. Na záda jí lezou radikálové s nožem v ruce, zatímco ve zpětném zrcátku se silnějšími obrysy vyniká prastarý etos ultranacionaluismu, rozdělení společnosti na jednotlivé tábory, nad nimiž se musí zahájit ideový boj například za pomoci nábožensky orientovaných státních svátků nebo významných dnů.

Skupina poslanců z Úsvitu, KDU-ČSL a TOP 09  v dubnu 2015 navrhla, aby byl 31. srpen v České republice slaven jako památný den “spojení přemyslovské a lucemburské dynastie”………..v poslaneckých literách vyčuhuje zidealizovaná minulost, tak jak tomu bylo za první a druhé republiky. Tehdy proextrémističtí zástupci lidu uctívali svatého Václava i Karla IV. jako ryzí symbol češství určeného jen pro někoho. Parlamentáři ve 21. století dělají totéž. Obhajují ideově největšího Čecha, aby posilnili nacionalismus před lidskými právy a demokracií především.

Považovat Karla IV. za Čecha, notabene za patrona českého národa je hloupé a naprosto nelogické. Karel žil dávno před existencí moderních národů a něco takového jako český národ neexistovalo(alespoň ne v podobě, v jaké dnes vnímáme podstatu národa)….kromě Čecha, byl také Francouzem, Němcem, Italem…….je tu nebezpečí, že nastane přisvojování si něčeho, co není výlučně české a co ani být české nemůže. Je složité určit co za středověku bylo a nebylo české. Tenkrát bylo prostředí mezinárodní a rod Lucemburků také mezinárodně vystupoval. Nacionalismus ve středověku měl také jinou podobu než dnes.

Evropa za dob Karla IV. žila ve své malé době ledové, kdy panoval antisemitismus udržovaný koncily z Říma následovaný náboženským fanatismem tehdejší společnosti, kdy církev znamenala všechno (pokud církev nestála v cestě zájmům panovníka). Lucemburský panovník měl mimo jiné v oblibě “sběratelskou vášeň” pro vzácné ostatky svatých mučedníků….měl zájem o posílení kultu světců, skrze který chtěl vladař posílit svou vlastní politickou pozici. Karlova sbírka neobsahovala  jen relikvie, ale celou řadu velmi kuriózních předmětů jakým byla například kostra draka. Svou sbírku relikvií Karel věnoval většinou církevním institucím a tím také upevňoval moc církve i oddanost církve panovníkovi. Nekriticky věřil pravosti relikvií i ostatků, za něž vydával ohromné peníze. Za dob Karlova života církev velmi bohatne.

Karel IV. z pohledu dnešní doby vystupoval jako “účelový” antisemita, kdy s Židy zacházel jako se zbožím…..zastavoval je, platil své dluhy na jejich úkor a také rušil jejich dlužní úpisy, ochraňoval je, ale když to vyhovovalo zájmům krále přihlížel i pogromům….viz zdokumentovaný případ, kdy Karel IV. vydal listiny, na jejichž základě došlo k odpuštění činům vrahů, jež se v červnu 1349 podíleli na protižidovském pogromu. Markrabímu Ludvíku Braniborskému přiznal právo, aby si při příštím pogromu vybral pro sebe v Norimberku tři nejlepší domy pobitých Židů……….Karel IV. podporoval protižidovské pogromy, protože mohl majetkem povražděných Židů odměňovat některé šlechtice.

Jenže taková byla tehdejší doba a Karel IV. se nechoval jinak, než ostatní vladaři. Kdyby o osobnosti české historie rozhodovali Židé, zcela jistě by Karla IV. nenazvali Otcem vlasti, natož nejvýznamnější osobností české historie.

  • Karel IV. byl stejně krutý i milostivý jako tehdejší šlechta.
  • Karel IV. byl náboženským fanatikem, ale také dokázal využít katolické preláty k ideovému boji s papežem a přinucení církve vyhovět králově vůli
  • Karel IV. byl, jak již bylo řečeno “účelovým” antisemitou
  • Karel IV. byl králem všech obyvatel Českého království, tedy i českých Němců.
  • Karel IV. byl ochoten povraždit kohokoli bez ohledu na národnost, pokud to vyhovovalo královským zájmům, především boji o moc a peníze.
  • Karel IV. nebyl nikým jiným, než vladařem v těžkopádné době středověku a jako takový se všemi klady, ale také zápory vystupoval.

Je hloupé na syna Jana Lucemburského pohlížet jako na světce, protože jím nebyl. Ikonu ze středověkého vladaře a zakladatele Univerzity Karlovy vytvořily pozdější režimy a ještě před tím období středověku zromantizovalo 18. a 19. století následované umělohmotně vytvořeným českým nacionalismem, jež se v bolestech rodil v období národního buditelství i pokračující Československé republiky. S mýtickým Karlem a stejně heroizovanou Eliškou přemyslovnou přichází hlas po krvi, půdě, vlasti, rodu, obětování jedince ve jménu většího soukolí – národa…………….

Karel IV. podporoval pogromy na Židy a jejich majetky dával spřízněným šlechticům. Už proto by tento český král neměl patřit mezi oslavence, jejichž narození se stát rozhodl povýšit na státní svátek. Hry s nacionalismem jsou velmi nebezpečné a někteří poslanci Úsvitu, KDU-ČSL a TOP 09 využívají nacionalismus ke svému zviditelnění. Je vysoce pravděpodobné, že politici znovu využijí darované atmosféry k podobným výstřelkám, jakými byly dubnové nápady minulého roku. Karel IV. vždy posloužil domácímu nacionalismu a svou roli bezpochyby zvládne i časech budoucích.