Úsvit s Blokem proti islámu vytváří své “ozbrojence”

Islamofobní scéna se snaží napoodobovat scénu neofašistickou. Když vznikají všelijaké domobran s polovojenským výcvikem, nechce Úsvit zůstávat pozadu a s extrémisticky vyjadřujícím se Martinem Kollerem, jež byl hostem včerejší ideové konference Bloku proti islámu, vytváří svou vlastní verzi ozbrojenců. Tentokrát Konvička s Lidinským zkoušejí stranické “vojáčky” zkřížit v patvar Stráže obrany státu. 

Typickým vývojem extrémizace společnosti je zavedení a následně používání bojůvek, kde se politické strany a hnutí pozvolnu přeměňují v polovojenské subjekty disponující svými vlastními “údernými formacemi”. Uniformovaní nadšenci mohou jako strašák v poli vytvářet tlak, zatímco politické vedení zahájí frontální útok na demokracii. Období občanských hlídek procházejících a nonšalantně opruzujících minority končí. Občanští nadšenci beroucí si spravedlnost do vlastních rukou dostávají nové funkce “stranických ozbrojenců”, jež ve jménu partaje a partajních zájmů budou s pepřákem u pasu, případně obuškem v ruce dohlížet nad dodržováním rozkazů svých ideových pánů.

Pokud chce krajně extrémistické uskupení uspět, musí obrazně řečeno přečůrat svou konkurenci, nebo minimálně dočůrat do stejné vzdálenosti jako politický soupeř. Prozatím Stráž obrany státu zvládne pořadatelskou službu při demonstracích, ale po malém výcviku zvládnou chlapci s vestami na těle obranu státních hranic před uprchlíky………amatéři si zahrají na armádu a udělají Konvičkovi, případně Lidinskému velkou radost.

Nastupující trend militarizace politických uskupení je velmi nebezpečným jevem. Militarizací politické scény nechvalně proslula NSDAP, která za pomoci nejrůznějších bojůvek nejdříve strážila svá vystoupení, aby posléze dobrovolníky v uniformách využívala nejen k vydírání chabého státu, ale také k útokům vůči názorovým oponentům a nepřátelům extrémistické ideologie, jakou národní socialismus bezpochyby byl. Po druhé světové válce se společnost poučila a militarizaci politické scény považovala za něco naprosto nepřípustného. Je smutné, jak moc jsme zapomněli a ve stranických bojůvkách spatřujeme demokratické právo, mikoli faktické ohrožení demokracie s příležitostí páchat teroristické útoky ve státě. Prozatím politické strany nemohou vlastnit a řídit bojůvky napřímo, a tak organizují vznik občanských iniciativ, uskupení, které naoko nejsou stranickými, ale neformálně stranou řízeny jsou.

Blok proti islámu společně s Úsvitem připravuje vznik nadace pro vytvoření “vlastenecké” dobrovolnické formace s názvem Stráž obrany státu. Radikálové s nedemokratickými představami o světě zkoušejí hru na pokračovatele prvorepublikového odkazu Čechoslováků z let 1936 – 1939, kdy se příslušníci četnictva, finanční stráže, státní policie a vybraní vojenští záložníci seskupili v obranný celek Stráže obrany státu. Nebezpečí nacismu se zvyšujícím se nacionalismem některých představitelů minorit tehdy zavdalo příčinu ke vzniku obranářů. Od léta 1938 do března 1939 bojovali vytvoření ozbrojenci s domácími vzbouřenci německé, polské a maďarské národnosti, čelili útokům polovojenských formací zahraničních nepřátel státu…….myšlenka byla jedna věc, ale mnoho vojáčků bylo doprovázeno ultranacionalismem a Stráže obrany státu selhaly a nedokázaly plnit své povinnosti………..Stráž obrany státu napomáhala k přežití nefunkčního systému nacionalistického státu, za který také bojovala.

Jak si mohou islamofobní radikálové chovající se stejně jako předváleční antisemité, hovořící o masokostních moučkách z těl muslimů a ideových odpůrců vůbec myslet na prvorepublikové pokračovatelství?

Blok proti islámu, Úsvit národní koalice  svou činnost otírají o nedemokratické zásady, náboženský fanatismus i nenávist vůči představitelům odlišné kultury. Martin Koller, Martin Konvička s Miroslavem Lidinským použijí pro své “bojůvky” názvosloví z první republiky, protože s pomocí slov chtějí vyvolat zdání národního ohrožení. Radikálové z 21. století vytvářejí z tří set padlých příslušníků Stráže obrany státu spolek idiotů, lacinou tretku,  jakousi voo-doo panenku, se kterou je snadné před očima čecháčkovských nacionálů zamávat.

Čeští nacionalisté, extrémisté, fanoušci Miloše Zemana a milovníci všeslovanství mají povýšit islamofobní nenávistníky do mnohem užitečnějšího postavení. Když už nemají islamofobní fanatici co nabídnout, přichází čas na vlastenčení, jež nemá účelově naoko nic společného s politikou. Všem je jasné, že účel připravovaných “bojůvkářů” je úplně jiný. Tady primárně nejde o pomoc lidem během živelných událostí, nebo spolupráci s Policií ČR, která by se podle snů islamofobů stát garantem celého projektu. Bude se jednat o nalejvárnu, kdy bude nadále rozšiřován extrémismus nechvalně známých fanatiků. Všem je jasné, o co ve skutečnosti jde. Zatímco na konci třicátých let dvacátého století k ozbrojenému střetu vedl odpor k jiným formám nacionalismu a nacismu, islamofobové s českými nacionalisty vytvářejí ozbrojenkáře k boji proti demokratickým a lidským právům, menšinám a představitelům jihého náboženství, než je křesťanství.

Čest, vlast, národ, rodina, povinnost, solidarita, práce, znalosti, zkušenosti, slušnost a vzájemná úcta rozhodně nepatří do repertoáru Bloku proti islámu, natož Lidinského Úsvitu.

Prohlášení Bloku proti islámu a Úsvitu národní koalice ke Stráži obrany státu:

VOJENSKÝ ANALYTIK MARTIN KOLLER z dnešní konference: Blok proti islámu a Úsvit národní koalice připravují nadaci pro vytvoření vlastenecké dobrovolnické formace s názvem Stráž obrany státu. Je to historický název státní ozbrojené formace, která bránila ve třicátých letech československou republiku před nacisty, přičemž více než 300 jejích příslušníků přitom položilo život.

Stráž obrany státu má podle našeho projektu spolupracovat s resortem vnitra a jeho policií ČR jako gestorem a odborným garantem. Má být organizací vlasteneckou nikoli politickou s cílem pomáhat při ochraně hranic a strategických objektů infrastruktury, živelných katastrofách, technologických haváriích a dalších krizových situacích. Dále by se měla podílet na přípravě obyvatelstva na krizové situace tvorbou informací a cestou školení a v neposlední řadě propagovat vlastenectví.

Zveme do ní všechny muže i ženy s výjimkou extrémistů, rasistů, antisemitů a násilníků. Jako hlavní spolupracující organizace vidíme osvědčené dobrovolné hasiče a rovněž aktivní zálohy AČR, které původně vznikly jako vlastenecká iniciativa zaměřená na obranu země, tedy vojenská domobrana. Inspirací jsou rovněž Švýcarsko a Izrael.

Buďme vlastenci, navraťme se ke kořenům a historií prověřeným civilizačním hodnotám jako jsou čest, vlast, národ, rodina, povinnost, solidarita, práce, znalosti, zkušenosti, slušnost a vzájemná úcta!