Evropská unie by neměla napomáhat v Africe a Súdánu k porušování lidských práv

Evropská unie se rozhodla v rámci tzv. uprchlické krize podporovat vlády států, ze kterých nejvíce přicházejí uprchlíci do Evropy. V rámci populismu je to sice chválihodný plán, ale ve světle reality je to krok velmi nebezpečný, kdy ochota pomáhat režimům vede k posilování diktatur, namísto jejich demokratizace. 

Typickým příkladem by mohl být lidským právům nepřátelský Súdán, jehož prezident byl odsouzen mezinárodním soudem za válečné zločiny. Brusel plánuje masivní pomoc Chartúmu s přicházejícími uprchlíky, jež se z pouštní krajiny skrze Libyi dostávají na vratkých lodích do Evropy. Kromě materiálního a technicko – personálního zajištění je v zásobě pomoci Africe také finanční “injekce”, a to 45 milionů dolarů přímo na záležitosti uprchlíků a další dvě miliardy ze svěřeneckého fondu Evropské unie. Politici ze Starého kontinentu raději použijí peníze daňových poplatníků na podporu represivních vlád, než aby skutečně dohlíželi nad důslednějšími a promyšlenějšími způsoby řešení. Jako kdyby právě teď a v právě tento okamžik nezáleželo na lidských právech, protože si to Evropa žádá.

Podporou nedemokratických vlád sice během několika týdnů poklesne příliv uprchlíků, ale ti stejně časem znovu přijdou v ještě větších počtech, protože kdo by chtěl být tam, kde není možné žít bez obav o život, zdraví a budoucnost?

Brusel zatím rezignoval na dlouhodobou politiku a svým voličům nabízí krátkozraká řešení. Nástroje na lepší evidenci uprchlíků poslouží ke zdokonalení policejních represí a kriminalizaci opozice, ale to zřejmě odpovědné úřady vnímat nechtějí.

Súdánu se týká 112 milionů dolarů, které chce Evropská komise věnovat na řešení základních příčin migrace a nuceného vysídlení v Dárfúru, východním Súdánu, Jižním Kordofanu a Modrém Nilu.

Evropa věnuje súdánské vládě peníze, zatímco se súdánská vláda se súdánskou armádou podílí na destabilizaci ve vyjmenovaných oblastech Súdánu. To je trošku podivný postup dát peníze agresorovi k nápravě situace. Nemusíte být nutně geniální, abyste přišli na to, co režim s penězi a projekty udělá. Konflikt v Dárfúru vysídlil ze svých domovů na 2,6 milionu lidí, a to i přesto, že OSN na oblast vydalo zbrojní embargo. Rusko, Ukrajina, Čína a řada dalších zemí do válečných zón posílaly zbraně a bojovou techniku. Zatímco se Ukrajina potýkala s majdanem a řáděním banderovců, vyslala tankery s tanky do Súdánu a Etiopie. Ruské a čínské bombardéry rozesílají neštěstí a ničí domy místních obyvatel, jež se následně ze dne na den stávají bezdomovci uprostřed nebezpečné vřavy.

Evropská unie se snaží veřejnost a novinářskou obec přesvědčit, že finance nebudou napřímo poskytovány vládám, ale že budou přerozdělovány nevládním organizacím, které by z darů financovaly své projekty.

Komisař EU pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica dostal od súdánských úřadů závazný slib, že vláda odstraní pro nevládky všechny překážky, tak proč by se někdo měl vzrušovat…………sliby jsou jedna věc, ale realita je o něčem jiném.

Súdán byl a nadále bude velmi obtížnou oblastí pro humanitární pomoc, protože úřady vždy podkopávaly nevládním institucím nohy.

Své by o tom mohli vyprávět humanitární dobrovolníci OCHA, kteří nejednou nemohli pomoci obětem válek, protože jim v tom vláda s místními úřady zamezily.  Humanitárním pracovníkům není povolován další pobyt v Súdánu. Není možné získat další víza s povoleními k pobytu, ztrácejí se zásoby, dochází k úředním obstrukcím ……..oficiální úřady dělají všechno pro ukončení činnosti místních kanceláří humanitárních organizací. Dokonce hrozí, že čtvrtému vysokému představiteli OSN v pořadí bude zamezen další pobyt v Súdánu, protože úřady odmítají vydat další dokumenty opravňující k pobytu v zemi. Humanitární organizace Tearfund v prosinci 2015 byla de facto súdánskými úřady citelně oslabena, když tři její vysoce postavení pracovníci museli opustit nuceně Súdán. Podobné je to s řadou dalších nevládek. Se zhoršující bezpečnostní situací v zemi se zhoršuje postavení humanitárních organizací.

Bašír nechce, aby zahraničí vědělo, co se v Súdánu děje. Je naivní myslet si, že stovky milionů nechá tyran využívat nevládní organizace pro humanitární pomoc civilistům. 

Jakékoli předběžné sliby jsou pasé.  Evropská unie plánuje poskytnutí zařízení na snímání otisků prstů súdánským úřadům, které mají údajně potíže s evidencí přicházejících uprchlíků. To je další příležitost k “profesionalizaci” a efektivnějšímu způsobu potírání opozice, minorit a těch, vůči kterým je vládní politika namířena. Také se může stát, že skenovací evropské zařízení poslouží k zatýkání obhájců lidských práv. Je nemístné, aby se Brusel ve jménu populismu podílel na ještě větším zavedení policejních represí. Tím opravdu příliv uprchlíků nebude menší.

V březnu 2016 Human Rights Watch popsalo několik případů sexuálního a fyzického násilí, které súdánští tajní agenti s policisty používali během výslechů vůči zadrženým příznivcům opozice, politickým aktivistům a dalším nepřátelům režimu. Jednalo se o řadu znásilnění, veřejné bičování, veřejné ponižování a řadu dalších dehonestujících jednání, ve světle kterých měli vypadat odpůrci Bašírovy vlády co nejhůře. Terčem státních represí je zdejší univerzita v Chartúmu, kde studenti často dávají najevo nesouhlas se směřováním země. 21. dubna 2016 v centru města Jižního Kordofanu bezpečnostní síly zahájily palbu na studenty, kteří demonstrovali na podporu svého kolegy, který byl úřady zatčen pro své opoziční jednání. V Omdurmanu byl dokonce při střetech s policií zastřelen jeden student.

Vládní střety mezi studenty vysokých škol, armádou a policií jsou stále častější a evropský systém na registraci uprchlíků by mohl napomáhat k větším represím vůči těmto studentům

Brusel by se měl orientovat jiným směrem a především by neměl zapomínat na kořeny osmadvacítky, ve kterých je humanita a lidská práva na prvním místě před vším ostatním. Ochrana lidských práv je alfou a omegou, na kterou by politici neměli zapomínat. Podporou tyranských režimů se nepřímo podporuje příliv uprchlíků i devalvace mezinárodního práva.