Na členství v Evropské unii vyděláváme, pouze extrémisté Petra Macha a nacionalisté tvrdí opak

Brexit a hlasování o něm vyvolává v krajně pravicových luzích a hájích záchvaty prášilovského bájesloví, kdy Evropská unie musí představovat pouze někoho, kdo vysává peníze ze státního rozpočtu České republiky a nic do něj nepřináší. Většina lidí neví o Bruselu a fungování osmadvacítky vůbec nic, a tak filutové využívají obecné neznalosti ke svému zviditelnění. 

Inu, když se nabízí příležitost, byl by hřích ji nevyužít. Zvláště, když povolební úspěchy jsou v nedohlednu. Své by k tomu mohla říct rasistická, populistická a vůbec proextrémistická strana Petra Macha Strana svobodných občanů. Zelenkaví s europoslancem v Bruselu se rozhodli svým fanouškům, ale také okolí lhát, jen co to půjde. Na sociálních sítích se objevila grafika vyprávějící kolik bychom ušetřili, kdybychom následovali britské referendum a rozhodovali o ukončení členství v Unii.

Ashampoo_Snap_2016.06.22_14h00m07s_003_

Sdělení chybí mnoho věcí. Evropská unie nemá především žádnou alternativu……tedy pokud nepřemýšlíme o ruském velmi vratkém pokusu o euroasijskou unii, ke které česká ultranacionalistická scéna vzhlíží, aniž by věděla, co onen východní pakt ve skutečnosti přináší. Amerikanofobové a odpůrci západní politiky vidí ve svazu Ruska, Běloruska a Kazachstánu protiváhu dnešního Bruselu. Tiše si sní své vlhké představy o velkém Rusku, zatímco bez obtíží využívají výhody členství v Evropské unii. Jedou autem po silnici, neuvědomují si, že bez Unie by nestála…….posílají své děti do škol, aniž by se na okamžik postavili nad tím, kdo vzdělávací instituci významně financoval…….těch věcí, na kterých se Brusel podílel je mnoho, přesto ultranacionalistická nevzdělanost ve spojení s panslovanismem nedá mnoha lidem spát.

Plakátek extrémistů od Svobodných mlží a naschvál nehovoří o čistém zisku z celkového členství v Evropské unii.

Česká republika sice v průměru vynaloží na členství 40 miliard korun, nicméně zpátky slovy účetních položek získá mnohem víc.

Tak například v roce 2015 jsme za členství v EU zaplatili přibližně 41,9 miliardy korun, ale zpátky jsme na příjmech dostali zhruba 194 miliard. Slovy účetních obratů byl čistý zisk za členství v Evropské unii za rok 2015 152,84 miliard českých korun. Bylo by přeci jenom pro populisty nevýhodné na propagačních materiálech uvádět nejen kolik vynaložíme na členství, ale také kolik z toho všeho vyděláme. Mach dělá dobře radikálově dušičce pochlebováním odchodem ze společného projektu, zatímco není schopen říct, kde by více jak 150 miliard do českého státního rozpočtu získal. Vzhledem k tragikomickým ekonomickým představám Klausových rasistů je nemožné, že by zelenkaví beránci odmítající daně přišli na mnohem lepší způsob ekonomického fungování naší země.

V letech 2004 – 2015 Česká republika dostala na příjmech z Evropské unie přibližně 990, 414 miliard korun.

Slovy přirovnání se jedná přibližně o jeden státní rozpočet, který jsme za více jak jedenáct let ze členství dostali zpět. Za tyto finance došlo k modernizaci Česka, zlepšení vzhledu našich měst, zlepšení životní úrovně, tvorbě pracovních příležitostí, stavbě a modernizaci sociálních zařízení a mnoha dalším projektům, které by se nikdy nemohly zorganizovat.

Členství v Evropské unii není možné chápat jako krátkodobý proces, ve kterém nedochází k žádnému vývoji. Evropská unie má své chyby a není dokonalá. V mnoha ohledech je třeba usilovat o její změnu k lepšímu. Především by osmadvacítka neměla propadat nacionalismu, populismu a porušování mezinárodního práva. Solidarita by neměla být jen na papíře, ale měla by žít svým životem v realitě všedních dnů. Brusel by měl být důslednější při řešení vzrůstajícího nacionalismu a rasismu. Činnost jednotlivých orgánů Evropské unie by měla být transparentnější a celé dění by se možná mělo přesunout blíže do podobenství “Spojených států evropských”………..Oblastí na změnu je stále mnoho, ale to přeci není důvod pro přemýšlení o odchodu.

O kladech a záporech Evropské unie není možné hovořit jako o účetních položkách “Má dáti, Dal”………mnohé výhody není možné vyčíslit, protože vliv na český právní systém, standardizaci činnosti úřadů, tlak Unie na dodržování lidských práv jsou přínosy nevyčíslitelnými.

Podle odhadů v případě nepřistoupení ČR k EU by byl HDP v roce 2013 o 12 % nižší než tomu je dnes. S nižším hrubým domácím produktem by přišly ruku v ruce další ekonomické problémy, se kterými se dnes v roce 2016 nesetkáváme. V období, kdy se očekávaly první následky předvstupních jednání a vstupu samotného, tedy v období od roku 2002 do roku 2008, zaznamenala Česká republika nejvyšší ekonomický růst ve své historii. Přesto všechno Česká republika nebyla a stále není schopna plně využít svůj potenciál v Evropské unii, a tak počáteční cesta k úspěchům nepřichází tak rychle, jak bychom očekávali. Ministerstva nejsou schopna využít naplno evropské dotace, vykukové zkoušejí nejrůznější triky a čeští politici nejsou schopni prosadit zájmy České republiky, jež si zbytečně podkopává sama pod sebou větev bratříčkováním se v ultranacionalistckém spolku V4, kde nacionálové a proextrémistické vlády využívají Česka k prosazení svých zájmů. Nacionalizace společně s rasismem a neúctou k mezinárodnímu právu kalí vodu společné cesty pod jednotnou zahraniční politikou, kterou Brusel prozatím není schopen plně prosadit.

Jak již bylo v článku řečeno, úspěch Evropské unie není možné určovat pouze s pomocí účetních položek, nicméně v materiálním světě je ekonomika právě tím, co dokáže přesvědčit okolí o úspěšnosti a nutnosti setrvat  v projektu, do kterého jsme v roce 2004 vstoupili. Ministerstvo vnitra ČR slovy statistik hovoří jasně. Za celou dobu členství jsme pouze těžili a získávali finance na rozvoj. Výdaje na členství nikdy nepřekročily 44,5 miliardy korun. Minulý rok jsme získali více, než předminulý rok a díky tomu se mohlo uskutečnit spoustu projektů.

Ashampoo_Snap_2016.06.22_16h03m14s_005_

V porovnání s příjmy a výdaji na členství v Evropské unii jsme do českého státního rozpočtu získali po odečtení výdajů 429 miliard od 990 miliard příjmů přibližně 561 miliard korun

To je něco úžasného, čeho bychom nedosáhli, kdybychom byli mimo Evropskou unii. Fanatičtí extrémisté a odmítači všeho evropského odmítají vnímat jakékoli klady společného členství v Bruselu. Zvláště, pokud modrá vlajka se žlutými hvězdičkami odmítá ruskou rozpínavost a kladně přijímá americkou zahraniční politiku, které je často spojencem. Už to je další z důvodů, proč milovníci čechokoslovakismu odmítají EU jako něco zapřísáhle špatného, protože velká Rus pod mocí Putina je pro ně rájem na zemi, protože lidská práva v putinovském režimu neznamenají nic, což milovníkům Svobodných a dalších radikálů vyhovuje, zatímco Brusel pravidelně Moskvu peskuje za velmi vážné nedostatky například vůči obyvatelům dálných oblastí Ruska, nebo oblastí Kavkazu, či bývalých států Sovětského svazu.

Zemědělci ze společné kasy v rámci dotací od roku 2004 – 2015 získali 262,2925 miliard korun. Přitom zemědělské dotace by zasloužily nutné změny, protože podle současných pravidel špatně dohodnutých českými politiky jsou upřednostňováni větší hráči před těmi ostatními. Kdyby europolitika České republiky byla v tomto směru promyšlenější, mohli čeští zemědělci získat ještě víc. Na rozvoj venkova získala naše země 90,5256 miliard korun. Díky těmto financím se zlepšovala tvář českých vesniček a zatuchlý komunistický marasmus mizel jako pára pod hrncem. Venkov se stával krásnějším, přijatelnějším……..nesmíme zapomenout také zapomínat na strukturální příjmy, které se svými 659,8548 miliardami korun představují naprostou většinu všech europříjmů.

Bez deseti miliard jsme v hrubých příjmech získali z členství v Evropské unii téměř 1 bilion korun

K tomu nesmíme zapomenout na systémový vliv vůči České republiky, která se díky tomu měnila k lepšímu. Při debatách o tom, co by se stalo kdybychom nebyli členy Evropské unie, se často dává přednost ideologiím před reálným vnímáním skutečností. Podívejme se například na coby kdyby do roku 2013. Kdyby v tomto období Česko nebylo součástí kohezní a společenské evropské zemědělské politiky a účastnilo by se pouze vnitřního trhu, ztratilo by příjem ve výši 84 miliard, což odpovídá přibližně 2,2 % HDP. Celkem by kvůli své neúčasti na EU Česká republika podle odhadů přišla o 334 miliard korun.  Bez kohezní politiky by český hrubý domácí produkt byl stále mnohonásobně nižší…….alespoň tak o tom hovoří nejrůznější studie.

Na členství v Evropské unii vyděláváme, pouze extrémisté Petra Macha a nacionalisté tvrdí opak. Sami nejsou schopni navrhnout jiné varianty, zatímco pomlouvají za pomoci mlžení a lží něco, co dobře funguje. Evropská unie není dokonalá a potřebuje mnoho změn, nicméně členství  přináší mnohonásobně více kladů, než negativů.