Ultraortodoxní rabín zakázal pětiletým a starším dívkám jízdu na kole

Ultraortodoxní pojetí náboženství je v rozporu s lidskými potřebami. Fanatici touží po doslovném výkladu svatých knih, zatímco zapomínají na souvislosti, historický vývoj i zdravý rozum. Vytrhávají jednotlivé statě, aby si je následně upravili podle svého. Ultraortodoxní směry jsou přítomné ve všech náboženstvích a téměř vždy představují pouze mizivé promile z celkového počtu věřících. Problém nastává, pokud extrémně věřící dostávají podporu od státu a vytvářejí mravní autority ve společnosti.

Typickým příkladem by mohl být Izrael, kde ultraortodoxní rabíni tvoří velmi významnou část tamějšího společenství. Jejich slova se nacházejí v novinách, na předvolebních plakátech a často zasahují do politiky státu, jež je z velké části reprezentována krajně pravicovými politickými stranami. Je to smutný příběh, kdy vítězí nelidství nad obyčejným pochopením a ochotou vést demokratický dialog. Zkratkovité uvažování si ve jménu upravených veršů dovoluje ubírat ostatním občanské svobody. Diktát příkazů zasahuje do nejniternějších částí lidského živobytí, jakým může příkaz s čím si mají hrát malé děti na ulicích.

Nejradikálnější podobenství wahhábismu a křesťanství je naprosto totožné s nejradikálnějším pojetím judaismu. Ultraortodoxní židé, stejně jako ultraortodoxní muslimové, žijí svůj sexistický život, ve kterém žena nemá rovnocenné postavení, protože je na světě muž, kterého musí něžné pohlaví bez řečí poslouchat. Tam, kde existuje fanatická zbožnost, tam končí zdravý rozum a přistupuje ke slovu diktátor hrající si na nového mesiáše ochraňujícího svět před novou apokalypsou, jakou může být třeba obyčejné kolo, jež v mysli náboženských radikálů vyvolává myšlenky nestoudnosti.

Jeruzalémský rabín z oblasti Nahloat podle informací zpravodajského webu Arutz Sheva při kázáni v synagoze zakazoval holčičkám nad pět let jezdit na kole. Údajně pohybem zadečků provokují muže, což je nepřípustné. Antisemité mají další příležitost smlsnout si na judaismu, protože připitomělé pravidlo dává nenávistníkům šanci k pranýřování ideového nepřítele. Haredi judaismus, jehož je zmiňovaný rabín vyznavačem, představuje podivnou skupinku lidí odmítajících moderní život. Prim sehrává tradiční židovské právo doprovázené segregací od moderní společnosti.

I když se ultraortodoxní vyznavači nejvíce odklání od náboženského učení, často sami sebe považují na nejpravější z příslušné náboženské komunity. Nejtvrdší linie wahhábismu sebe sama považuje za jediné pravé muslimy, zatímco Haredi židé považují svou náboženskou obec za nejdokonalejší a nejpravější představitele judaismu. Rabín informoval rodiče – stoupence haredi judaismu, aby své dcery nenechali jezdit na kole, protože to odporuje striktním pravidlům ultraortodoxní náboženské obce. Děti náboženských fanatiků to nemají jednoduché. Přijdou o zábavné aktivity, protože ty se někomu neznámému nelíbí. Perverzní zákazy hrající si na zákaz perverzností jsou z určitého úhlu pohledu tragikomické. Nejenže odporují náboženství, ve jménu kterého jsou zaváděné, ale také vytvářejí podhoubí dalších nenávistí, jež se hloupostmi živí.

Ultraortodoxie nepatří do moderní společnosti a v žádném případě nereprezentuje celou náboženskou obec. Judaismus, křesťanství, islám a další náboženství by se měla vyznávat přesně tak, jaké jsou, bez příkras extrémismu a neúcty k člověku, protože každý člověk bez rozdílu je božím tvorem s potřebami, touhami a neřestmi.