Alternativa pro Českou republiku 2017 hraje se svými příznivci hru na blbí a blbější

Martin Konvička s Petrem Hamplem a Petrem Štěpánkem hrají se svými fanoušky hru na blbí a blbější. Opakovaně se pokoušejí na veřejných shromážděních a nejrůznějších minidemonstracích vyvolávat dojem, ve kterém je třeba schraňovat co největší počet podpisů na zřízení politické strany, protože ministerstvo může část podpisů na stávající petici uznat za neplatné.

To je tragikomické, zvláště, pokud se podíváte na jednotlivé podpisové archy, kde na vrchní straně na samotném začátku trůní název “Alternativa pro Česko”. Nejenže taková strana byla na začátku června někým jiným založena a zaregistrována, ale Hampl s Konvičkou a Štěpánkem mají také svou politickou stranu nazvanou jako “Alternativa pro Českou republiku 2017.

2014

Zdá se, že trio radikálů islamofobie má talent na tragikomické okamžiky, ve kterých na předním místě postávají fotografie s lidmi hrnoucími se ke stánkům s podpisovými archy, aniž by kdokoli z vedení virtuálních křižáků sdělil, jaký účel opravdu celé to podepisování má. Například včera na trapnoakci pálení Koránu jeden takový stánek stál. Mezi zájemci o zvěčnění svého autogramu byli také stoupenci krajně pravicové Strany svobodných občanů Petra Macha. Je zábavné sledovat, jak se tito tupci snaží přiřadit k ministádečku stejných neumětelů, jež nedokáží na internetu zjistit, jak se skutečně politická strana zakládá a jak na tom  Hampl, Konvička a Štěpánek ve skutečnosti jsou.

Ashampoo_Snap_2016.07.06_13h00m08s_001_
Zdroj: screenshot z videa uveřejněním na Youtube

Zakryté nacionály na štítku stánku napovídají, že to s peticí nebude tak růžové, jak se povídá. Především není právně únosné, aby se sháněly podpisy na registraci strany, která kvůli shodnému názvu s jinou politickou stranou nemůže být na ministerstvu zaregistrována. Takové autogramy jsou naprosto zbytečné, doslova vyhozené do odpadu. Alternativa pro Českou republiku 2017 vznikla převzetím neúspěšného politického projektu zadluženého Nezmara a islamofoba Permana, a tudíž zde nebyla nutnost minimálně tisícovky podpisů k zaregistrování. Pokud je serveru Hrebenar.eu známo, žádná petice na získání podpisů za účelem vzniku Alternativy pro Českou republiku 2017 nevznikla. Také proč by měla, když stačilo prohodit pár slov s šéfem bývalého Bloku proti islámu pro Prahu-západ Richardem Permanem, který je zároveň blízkým přítelem Hampla a následovníkem v nové Alternativě.

Administrátoři facebookové stránky Alternativa pro Českou republiku buď lžou, nebo neznají legislativu, podle které se politické strany zakládají. Alternativa pro Českou republiku 2017 byla zaregistrována 16.6.2016 přejmenováním RESTARTu 2014.

Ve vedení partaje jsou stále uvedeni Perman s Nezmarem, i když podle tiskové zprávy Apačů z 26. června 2016 předsedou byl zvolený Hampl, místepředou Štěpánek a zadlužený Nezmar zůstal hlavní manažerem. Nová partaj, tedy vlastně staronová strana, která díky datu svého vzniku neskončila rozsudkem Nejvyššího správního soudu, nyní přebarvená na Alternativu, není vůbec průhlednou a v zákrutech ukazuje lidem svou pokálenou tvář.

Zapomeňme na okamžik na nesrovnalosti ve vedení a podívejme se na obecný princip vzniku politické strany a politického hnutí. Návrh na registraci strany podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, který je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující ke vzniku strany a hnutí. Podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat. K písemnému návrhu na registraci podepsanému členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, data narození a bydliště a s uvedením zmocněnce oprávněného jednat jménem přípravného výboru se připojuje petice alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana vznikla s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, bydliště, podpisu a stanovy politické strany ve dvou vyhotoveních. Na takové petici je uvedeno o jakou politickou stranu, či politické hnutí účastníci petice usilují.

Není možné, aby se petice za vznik Atlernativy pro Česko bez obtíží použila jako záložní pro vznik jiného politického subjektu.

Ministerstvo vnitra má povinnost kontrolovat pravost podpisů, a pokud nějaké nevyhovují, je přípravný výbor politické strany vyzván k nápravě a teprve poté dochází v případě doplnění k zaregistrování ze strany ministerstva vnitra.

Zaregistrovanou politickou stranu, nebo politické hnutí nelze zpětně rušit podle pochybnostem nad podpisy pod peticí. To zákon nedovoluje.

Ale jak již bylo v článku řečeno, Alternativa pro Českou republiku 2017 je stranou převzatou, nikoli vytvořenou na zelené louce na základě podpisů pod peticí. Takže, proč Hampl s Konvičkou a Štěpánkem stále shánějí podpisy na založení politické strany Alternativa pro Česko? Těžko říct. Pravděpodobně jde o demagogickou hru na případné voliče a zájemce…….možná se jedná o nějaké vnitřní zjištění Hampla, podle kteréhio si chtějí partajníci zjistit, kolik mají reálných a nikoli virtuálních podporovatelů.