Více jak 80 000 českých důchodů bylo vyplaceno do zahraničí. Co na to čeští nacionalisté?

Čeští extrémisté holdující rasismu, islamofobii, antisemitismu, nenávisti vůči Romům, uprchlíkům, Židům, homosexuálům a vůbec všem cizincům vnímají svět jednobarevnou optikou, ve které český důchodce je obětí neschopnosti státu a cizácký dělník vyžírkou společnosti. Slepě je následován ublíženecký tón, v němž fakta neznamenají vůbec nic, protože domnělá lidová moudrost podepřená litry zlatavého moku je chytřejší a pravdivější, než do dálky vykřikující fakta.

Radikálové se zaměřují na obecně známé skutečnosti, zatímco všechno ostatní jim uniká mezi prsty. Český důchodce nepatří přeci mezi ty, kteří by na stáří pobývali za hranicemi státu, protože na to nemají dostatek peněz. Klidně se při takových tvrzeních zapomíná na spoluobčany s českým občanstvím, kteří se narodili v zahraničí a závěr svého života chtějí prožít tam, kde strávili dětství, mládí a okamžiky svého života. Někteří důchod pobírající na konci produktivního věku odcházejí někam jinam, kde je snadnější klima pro život. Syn, nebo dcera v Kanadě jsou dobrým důvodem, proč v časech stáří zamířit daleko za oceán.

Statistiky České správy sociálního zabezpečení hovoří zcela jasně. Minulý rok bylo do zahraničí, respektive 87 zemí světa, vyplaceno na 87 588 důchodů. 

28 702 příjemců českého důchodu žilo například na Slovensku, 18 641 v Německu a v Polsku 14 549. Několik tisíc rent směřovalo také například do Kanady, Anglie, Švýcarska, Austrálie, nebo Bulharska. Jak se na tyto Čechy, případně cizince pobírající český důchod dívají čeští ultranacionalisté? Zajisté by beze studu v těle opakovali mantry o tom, jak Čeští emigranti jsou naprosto odlišní od emigrantů známých z večerních televizních zpráv. Kulturní šovinismus v takových tvrzení hraje prim. Nacionál honosící se často s vlajkou naruby nepřizná, že české pokolení může z ekonomických důvodů odcházet a žít daleko za hranicemi svého státu.

Ashampoo_Snap_2016.08.17_03h01m55s_012_
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Horší to bude s cizinci pracujícími po několik desítek let na území našeho státu. Na ty průměrný radikál pohlíží jako na vyžírky ubírajícími práci Čechovi. Takový pohled na věc je tragikomický, protože zahraniční dělníci zpravidla vykonávají práci, o kterou našinec nestojí. V případě Slováků, nebo Poláků vítači Putinova Ruska přimhouří oči, protože zde vítězí slovanské bratrství, díky kterému béčková logika jde kousek stranou. 

Zajímavý na celé záležitosti výplat českých důchodů do zahraničí je rostoucí trend, ve kterém při retrospektivním pohledu tři roky dozadu je rok 2015 o deset tisíc výplat vyšší.

Spolu s tímto trendem roste počet žádostí o důchod získaný odpracováním potřebných let v cizině. 

Zatímco v roce 2012 jich úřady evidovaly přes 15 000, o tři roky později zaznamenala česká státní administrativa 16% nárůst.Jinými slovy, stále více Čechů odchází do zahraničí kvůli lepším platovým podmínkám. Čeští ekonomičtí emigranti stále více vydělávají v zahraničí, aby se později v neproduktivním věku navrátili zpět do vlasti. Slovy pomateného pseudovlastence ekonomický imigrant ze střední Evropy přichází do ciziny, aby zde na úkor místních pracoval a ničil místní kulturu tou českou kulturou. Že je takové tvrzení naprosto hloupé?…….ano, máte pravdu, je totálně pitomé, ale přesně tak čeští nacionalisté přemýšlejí. Ekonomická migrace je naprosto přirozenou a patří do lidského společenství. Pouze populismus ve spojení za honem po senzacích vytvořil z ekonomického imigrantství něco nepatřičného, naprosto ďábelského.

Statistiky jasně ukazují, že Česká republika není z pohledu ekonomického imigrantství ničím výjimečná. Češi stále častěji míří za lepšími výdělky a dalšími podmínkami. Za hranicemi “mizí” i padesátníci. Podle webu peoplemov.in do zahraničí zavítalo za prací na 369 737 Čechů. Jinými slovy, téměř 370 000 českých ekonomických emigrantů odjelo za lepšími pracovními a životními podmínkami. Mnozí z nich v cizině kromě práce také studují.

Ashampoo_Snap_2016.08.17_03h33m23s_013_
Zdroj: http://peoplemov.in/#f_CZ

Při pohledu na tabulku českých ekonomických emigrantů je zábavné dívat se na extrémisty odmítající ekonomické přistěhovalectví. Ti lidé si neuvědomují, že stojí také proti vlastním lidem z Česka. Inu, místní radikální scéna je plná paradoxů a komických situací. Snad jen kdyby ti pseudovlastenci byli více vzdělanými, znali by fakta a na veřejnosti by nevypadali jako idioti.

Zvláště v současnosti je je třeba poukazovat na existenci české emigrantské vlny a jejího ekonomickému pohnutku, protože možná jedině tak si dezorientovaná společnost všimne, jak hloupé argumenty proti imigrantům jsou používány.  Nejlepší je podívat se na sebe a posléze kritizovat. Až zase někde na sociálních sítích příznivci neofašizování začnou mávat ekonomickým uprchlictvím a nechutnosti pobytu cizinců v Česku, měl by někdo tyto hlasatele nenávisti praštit fakty přes hlavu. Možná pak pochopí, jaké hlouposti vypouštěli do světa.