Kdyby izraelská okupace palestinských území skončila, efektivita palestinské ekonomiky by byla dvojnásobná

Rozvojová agentura OSN ve své studii odhaduje, že palestinská ekonomika by mohla být dvojnásobně silnější, kdyby nebyla pod správou izraelských okupantů, jež Palestinu v rozporu s mezinárodním právem sužují vojenskými výpady, apartheidem a nejrůznějšími ekonomickými omezeními, jež ožebračují místní ekonomiku a způsobují extrémní chudobu.

Situace je velmi vážná. Nelidskost z izraelské politiky číhá doslova na každém rohu, kdy na velmi malé území vojenští velitelé aplikují pravidla generální viny, ve jménu které vystřelená raketa z vrtulníku, nebo přelétající stíhačky zavraždí tisíce lidí v přelidněných ulicích.

Například v roce 2014 během padesáti dní od 8. července do 26. srpna bylo v ozbrojených střetech zabito na 2 251 lidí. Mezi oběťmi nezřízeného násilí bylo také 551 dětí a 299 žen.

Jako kdyby nedospělí Palestinci byli ohrožením pro rasistický stát. Na izraelské straně v tom samém období zemřelo 66 izraelských vojáků a pět civilistů, mezi kterými bylo bohužel také jedno dítě.

Během zmiňovaného konfliktu bylo celkově zraněno na 11 231 Palestinců. Jedna třetina z 3 456 zraněných dětí se musela vyrovnat s následky zdravotního postižení způsobených izraelskými bezpečnostními silami.

To je velmi složité v oblasti s takřka nulovou šanci na podporu od státu nebo místní samosprávy. Izraelská blokáda se podepisuje na zdraví dětí. Důsledkem bombardování dochází k rozbití kanalizace a tím vzniká kontaminovaná voda, kterou místní obyvatelé musí pít.

Naprosté přelidnění, ekonomická blokáda a nefunkční kanalizace………..to všechno ohrožuje každého obyvatele Gazy, jež je jedním z nejhustěji obydlených míst na světě. Dotyčné území má rozlohu přibližně 360 čtverečních kilometrů. Oblast je obývaná 1.7 miliony obyvateli, z čehož rovných 800 000 jsou děti. OSN i řada dalších mezinárodních organizací několikrát poukazovala na nehumánnost izraelských leteckých a pozemních operací na tak hustě obydleném území.

Nejvíce jsou nevyhovujícími podmínkami sužované děti. Izraelská blokáda zabraňuje palestinské rodině produkovat nebo získávat výživné potraviny, znemožňuje jim přístup k nekontaminované pitné vodě.

10 % palestinských dětí ve věku do 5 let má díky dlouhodobé podvýživě zakrnělý růst. Chudokrevnost z nedostatku železa postihuje 58,6 procenta školou povinných dětí. Vysokou chudokrevností trpí dokonce děti ve věku od devíti do dvanácti měsíců věku, celkem se jedná o 68,1 procenta dětí,  36,8 procent těhotných matek trpí taktéž chudokrevností.

Počet onemocnění z důsledku znečištění pitné vody kanalizačními splašky se zdvojnásobil. Stále více dětí do tří let věku trpí břišním tyfem a průjmovitými onemocněními. Tato onemocnění mají pro tak malé děti mnohdy celoživotní následky. Zvýšená onemocnění mnohdy nelze adekvátně léčit.

Nemocnice v Gaze jsou zastaralé, nemají dostatek zdravotnického materiálu, cestování za jinou zdravotní péčí například mimo Gazu, to je nemožné. Pro zajištění již dnes nedostačující lékařské péče bude třeba zajistit minimálně dalších 800 nemocničních lůžek.

Izrael je sice signatářem Úmluvy OSN o právech dítěte. Tuto úmluvu však v žádném případě nedodržuje, i když je Izrael k nutnosti dodržování práv dětí neustále vyzýván ze všech stran. Izrael má na základě mezinárodního práva vůči obyvatelům Gazy také své povinnosti, které v žádném bodě neplní. Izrael nejenže nezákonně okupuje Gazu a zbytek palestinských území, ale zároveň nezákonně neplní povinnosti okupantů. Podle mezinárodního práva je Izrael povinen zajistit obživu a zdravotní péči pro obyvatele okupovaných oblastí. Okupant je také povinen dodržovat ostatní ustanovení mezinárodního práva na okupovaném území.

Obnova poničených oblastí z nedávných vojenských útoků je zanedbatelná a téměř nepřispívá k obnově ekonomiky a celé společnosti, ve které díky okupantovi není možná volná výměna zboží, služeb, nebo pracovních míst.

Díky tomu dochází k disfunkci mnoha firem, které nezvládají celou situaci a končí za branami minulosti. Ekonomika v Gaze je od roku 2005 díky ekonomické blokádě Izraele na velmi nízké úrovni. Nový příliv obyvatel si vyžádá širší sociální služby, které již dnes v oblasti chybí.

Ekonomika na okupovaných částech je živena externí ekonomikou, nezákonně stavěnými tunely, skrze které jsou pašované všechny materiály používané v Gaze. Bez tunelů by lidé v Gaze už dávno zemřeli.

Zmiňované tunely jsou součástí spekulací, kdy za úplatek vznikají podzemní cesty, o kterých izraelské úřady vědí, protože vstupy do tunelů jsou veřejně přístupné a Hammás jejich zřizováním získává peníze pro sebe a své zajištění.  Na okupovaném území je nedostatek elektrické energie, který se nabídl částečně vyřešit Egypt. Velmi tristní je také úroveň školství. Se zvyšujícím se počtem obyvatelstva však nebude stačit ani nabízená egyptská výpomoc s elektrickou energií.

Region trpí především velkým nedostatkem pohonných hmot. Nezaměstnanost v Gaze představuje 45 %. Pokud lidé mají práci, poté je práce velmi nízko finančně ohodnocována.

Gaza již v současnosti podle odhadů potřebuje minimálně 71 000 bytů, ve kterých by našli bydlení lidé bez domova.

Bezdomovců každým dnem přibývá kvůli bombardování, nebo nucenému bourání, kdy příslušníci izraelské armády s buldozery přicházejí, aby příbytky lidí ničili jako pomstu systému vůči chybě některých Palestinců, jež s kamenem v ruce zaútočili na izraelské tanky přijíždějící do některého z palestinských měst.

Gaza je místem, které je závislé na městské ekonomice. To klade vysoké nároky na veřejnou infrastrukturu, služby a pozemky, na kterých se může městská ekonomika rozvíjet. Všech těchto prostředků je obrovský nedostatek. Silnice, ulice, jsou v nepoužitelném stavu. Služby mnohdy neexistují. V Gaze je především nedostatek pozemků, ke kterým je navíc složitý přístup. Přelidnění okupované oblasti vyvolá především sociální napětí, které není samospráva díky nedostatku financí dostatečně řešit.

Pásmo Gaza je také oblastí s nejmladší populací. Již dnes 800 000 obyvatel představují děti mladší osmnácti let, což představuje 51 % z celkové populace Gazy. S rostoucím počtem má například vzrůst počet mladých ve věku mezi 15-29 let vzrůst o rovných 12 %. Sociální napětí v tak mladé populaci přispívá také k ochotě tolerovat radikální řešení, kdy jakákoli debata usilující o zlepšení situace je téměř nemožná.

S pokračující izraelskou okupací dochází ke zbytečným úmrtím a destrukci místní ekonomiky, kdy díky politickým krutostem trpí především ti nejzranitelnější, nad kterými by demokraticky smýšlející stát měl držet ochrannou ruku.

SDÍLET