Hašková, Obrtel i Krejča klidně parazitují na Janu Husovi

Krajní pravice, neofašisté, neonacisté a vítači bílé barvy by chtěli, aby na 17. listopadu na jejich demonstraci bylo narváno doslova k prasknutí, a tak používají nejrůznější oblbováky, aby nevzdělaným fanouškům dodali pocit, že s nimi je někdo další…….třeba všem notoricky známý Jan Hus.

Lidé spojující se s neonacisty, obdivující neofašizující bojůvky jsou rádi, když ve svém boji nejsou nováčky a mohou se za pomoci znásilnění historických faktů odkazovat k vlasteneckým hodnotám husitství, jež Masaryk do Československa přinesl jako symboliku a berličku nového, umělohmotně vytvořeného národa. S konspiračními teoriemi, se kterými jste se mohli seznámit v minulých článcích, přichází do náruče radikalismu další poněkud pozměněné citáty, s nimiž se může na sociálních sítích pobavit nejeden nacionál.

Typickým příkladem nevlasteneckého znásilňování historie by mohla být Lucie Hašková, který chce za pomoci neofašizujících pseudobojůvek pořádat pochodování Prahou, kde v defilé průvodu bude sobě samé dokazovat svou vlasteneckou odvahu a jakékoli osobní pochybnosti a frustrace zůstanou na okamžik minulostí. Tři dny před zahájením demonstrací Hašková s Krejčou a Obrtelem sdílí poněkud upravený Husův citát:

ashampoo_snap_2016-11-14_19h34m44s_010_

Dalo by se říct, že se jedná oproti konspiračním teoriím o naprosto marginální a nepodstatný počin……jenže, Hašková se snaží ideově zakotvit celé své dění do historických kolejí, kdy matka-samoživitelka s Obrtelem a ukřičeným Krejčou dělají a hlásají totéž co Hus…….a v tom tkví velké nebezpečí, protože uživateli podobných báchorek jsou znalostmi nepolíbení a frustrovaní lidé, jež se velmi rádi přidají do šiku nových “husů moderních časů”.

Obecně vzato, Husovy citáty jsou extrémisty často zneužívány. Viz případ, kdy si rasisté vymysleli Husův citát o cikánech a nečistém plemenu

……….takové snahy radikálů jsou vždy tragikomickým svědectvím, že těm, jež neustále pokřikují slovíčka o vlastenectví, ve skutečnosti vlastenci nejsou. Upravují bez úcty k předkům, vlasti i historii skutečnosti, aby dobře padly do nabízeného koloritu lží a polopravd, protože opravdová minulost a realita jsou to, proti čemu současní ultranacionalisté bojují a brojí.

Vraťme se zpátky k nasdílenému citátu Jana Husa……….Lucie Hašková si jej nevymyslela, ale taktně jeho některé části vynechala a použila z něj pouze to, co se jí hodilo. Žlutě zabarvená část je tou, co Hašková ve svém facebookovém sdílení vynechala.

ashampoo_snap_2016-11-14_20h39m27s_014_

Zřejmě se jí to nehodilo do krámu, protože mladá ultranacionalistka chtěla poukázat na politiky, vládu a vůbec na zrádnost systému a nikoli na prožranost římskokatolické církve, proti níž Jan Hus svůj citát vytvořil. Hašková upravovala osobnost z minulosti, aby v současnosti byla větší a odhodlanější………jak vlastenecké a dospělé………..ostatně, akce Haškové, Obrtela a Krejči se po celou dobu otírá o Husovu osobu. Viz. jejich plakát na chystaný pochod, kdy z Letenských sadů až k Betlémské kapli směřují neofašizující davy radikálů.

pp

Je zábavné, jak se tato sebranka vydává za obhájce svobody a demokracie, i když svou aktivitou a názory pravidelně dokazuje, že jí o demokracii a svobodu vůbec nejde. Obrtelovi lháři v lesíku si hrající na vojáčky, cvičící se na přepadávání lidí, chtějí být hybnou silou krajně pravicové revoluce, a tak vyzývají k pochodování. Cílem je Betlémská kaple, protože klaka rasistů, islamofobů, neofašistů, neonasistů a antisemitů si myslí, že jedná stejně jako jimi upravený a vysněný Jan Hus, který se musí otáčet v hrobě nad tím, kdo ho ve jménu svých zvrácených ideí zneužívá a používá. Známý středověký učenec přitom nebyl nacionalistou, a to v žádném případě…..viz tento příspěvek

Krajní pravice svou činností dokazuje svou neschopnost nabídnout fanouškům a podporovatelům něco jiného, než populismus a vzdušné zámky plné xenofobních a proputinovských hlášek. Naštěstí, tito šašci nemají velkou naději na úspěch, a tak jim nezbude vůbec nic, než pláč z nízké účasti na jejich pochodování a dalšími aktivitami ze 17. listopadu 2016.