Může islamofob a fanoušek krajní pravice vychovávat děti a mládež?

Nedělní demonstrace Romské demokratické strany byla plná nejrůznějších velmi zvláštních okamžiků, kdy se člověk nestačil divit s kým vším je počítáno za cestou ke celospolečenským změnám.

Předseda tragikomicky vyhlížející politické strany požadoval ve svých slovech zcela správně svět bez rasismu, zatímco těsně poté směřoval svá slova díků Jiřímu Hanzlovi z Mimoně, jehož před několika přítomnými posluchači vyzdvihl za výtečnou podporu chystané akce na Václavském náměstí.

Jak málo stačí k tomu, aby se člověk ocitnul v řeči několika díků na mítinku věnovanému lidským právům, i když osobní postoje jsou úplně jiné povahy. Jiří Hanzl je zmocněncem a projektovým manažerem zapsaného spolku Lampa, jehož hlavní náplní je pořádání akci a nejrůznějších volnočasových aktivit pro děti a mladistvé. Úmysl je to zcela jistě bohulibý, ovšem měl by člověk zastávající krajně pravicové myšlenky zasahovat do výchovy budoucích generací?

Jaké postoje a myšlenky může poskytnout romským dětem a romské mládeži človíček dennodenně na sociálních sítích vystupující vůči multikulturalismu, islámu a lidským právům? Když ještě existoval Konvičkův Blok proti islámu, byl Jiří Hanzl jeho členem, a dokonce ve “stranickém” plátku inzeroval pod pozměněným jménem jako Aleš Hanzl.

Ponechme stranou pánbíčkaření, “cesty za Bohem”, díky kterým údajně manželský pár Hanzlových získal v romské komunitě největší oblíbenost. Tím se zde nebudeme zabývat, protože jsou ve světle faktů mnohem důležitější a nezpochybnitelné údaje, ve světle kterých by mohla být činnost Jiřího Hanzla pro děti a mládež minimálně kontroverzní.

Jak již bylo v článku řečeno, zmiňovaný pán se zabývá činností kolem romských dětí a romské mládeže. Jinými slovy zakladatel Lampy poskytuje nedospělcům ze sociálně slabých oblastí volnočasové aktivity, s pomocí nichž mohou mladé dušičky přijít na jiné myšlenky, než které nabízí složité prostředí ghettoizovaných oblastí republiky. Při této aktivitě Lampa nabízí vymanění z kulturního prostředí sociálně vyloučených oblastí, kdy za pomocí jednotlivých kroužků mohou děti malovat, dělat keramiku, zpívat a užívat si léta dětství.

To je jistě chválihodné a zaslouží si to neskonalou úctu. Kultura sociálně vyloučených oblastí je vyměněna alespoň na okamžik kulturou jinou, jež se může následně dostat hlouběji do dětské mysli a začínající život může díky tomu získat jiný pohled na svět a případně další podporu během školní docházky. Z určitého úhlu pohledu se jedná o multikulturní činnost, protože součástí kultury není jen zpěv a tanec, ale také to, jak se k sobě lidé chovají, jaký mají filosofický přístup k životu a jak tráví každý den.

Tím více je zarážející Hanzlův přístup k multikulturalismu, kdy upřednostňuje multirasovost nad multikulturalismem. Ovšem, aniž by si to samotný Hanzl uvědomoval, ve své profesi multikulturalismus běžně praktikuje, zatímco ho politicky odmítá a staví se na stranu xenofobů

ashampoo_snap_2016-11-21_00h04m21s_035_

To je zajímavé………trošku to připomíná Jekylla a Hyda……takovou schizofrenní hru, kdy si člověk říká, proč jeden multikulturalismus je v pořádku, zatímco ten ostatní není. Je to způsobeno financemi, kdy jeden multikulturalismus poskytuje peníze z nejrůznějších fondů, zatímco ten další dává prostor k boji vůči potenciálním konkurentům?

Dříve Jiří Hanzl společně se svou manželkou strašil děti nepřiměřenými povídačkami o Bohu a rodiče se díky tomu obávali o psychické zdraví svých dětí, které měly díky nevhodným poznámkám noční můry a nechtěly volnočasové prostory nadále navštěvovat. Město posléze kroužek Klubu dobré naděje zrušilo poté, co Lampa nebyla schopna doložit souhlas rodičů s náboženskou výchovou.

ashampoo_snap_2016-11-21_01h58m37s_044_
Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/ralsko-vede-valku-s-krestanskym-sdruzenim-20140403.html

……. nabízí se otázka, může Hanzl znovu selhat třeba ve smyslu krajně pravicové ideologie? Může děti učit nenávisti k jiným rasám, politickým názorům nebo náboženstvím? Teoreticky klidně ano.

Bývalý vůdce Bloku proti islámu, ve kterém byl také Jiří Hanzl členem, na sociálních sítích útočil na Romy, vytvářel z nich druhořadé občany. Ve svých blogerských počinech hodlal: “spářit sebevražedné potomky Vikingů s evropskými „nepřizpůsobivými“, alias Romy či Cikány“, přesto všechno vedoucí představitel Lampy nadále v zapsaném spolku Bloku proti islámu zůstal a nijak se vůči předsedovým slovům nevymezil. Souhlasí snad Jiří Hanzl s Konvičkovými tvrzeními? Je takový ideový směr slučitelný s výchovou dětí a mládeže?

Jiří Hanzl sdílí na své facebookové zdi lži, hoaxy a naprosto nepravdivé informace z uzavřených facebookových skupin krajně pravicových extrémistů

ashampoo_snap_2016-11-21_00h43m17s_038_

Pokud člověk zodpovědný za výchovu mládeže dokáže na veřejném profilu ve veřejném příspěvku prezentovat lži…….nabízí svým svěřencům také ideály nesmyslů a obyčejných zkreslení? Když se Hanzla zeptá některé dítě na uprchlíky, nabídne mu zmiňovaný dospělák svůj xenofobní názor? A pokud ano, poté neznalou a naprosto nechápající dětskou dušičku intoxikuje nenávistnými postoji, s nimiž není možné očekávat jakoukoli změnu k lepšímu.

1.listopadu 2016 Jiří Hanzl sdílel na své zdi příspěvek Martina Konvičky. Odcházející hvězdička Alternativy pro Českou republiku 2017 v něm komentuje případ, ve kterém měla učitelka sexuálně zneužívat svěřené mladistvé.

ashampoo_snap_2016-11-21_00h51m41s_039_

Islamofobní fanatik z Jihočeské univerzity ve svém komentáři děti a mladistvé rozlišuje podle náboženského přesvědčení a dokonce v jisté nadsázce toleruje zneužívání mladistvých, pokud jsou muslimského vyznání. Když Jiří Hanzl tento příspěvek sdílel, znamená to, že má na věc stejný názor? Choval by se snad postarší pán z Mimoně stejně, pokud by mezi svěřenými dětmi byl někdo opačného, než křesťanského vyznání? Považuje snad projektový manažer Lampy sexuální obtěžování za něco zcela přirozeného, pokud jsou k tomu “ideologicky omluvitelné důvody?”.

Uvědomil si Hanzl, že takovými příspěvky diskredituje zejména sám sebe a také činnost Lampy? Nasdílený Konvičkův příspěvek je díky Hanzlově zaměření něco víc, než jen nějakým tlacháním z Facebooku. Těch několik nakopírovaných slov může odhalovat vnitřní Hanzlovo rozpoložení, kdy není dítě jako dítě, protože nenávist nedovoluje ke všem přistupovat stejně. To je velmi smutné a nebezpečné zároveň, protože se ve světle faktů objevují informace, pro které by minimálně morálně Jiří Hanzl neměl vykonávat svou činnost.

Manažer projektu zabývajícího se péčí o děti a mladistvé není jen tak nějakým neznámým pánem, který si může veřejně na sociálních sítích sdílet, co se mu zamane. Z titulu své pozice musí být vzorem pro svěřené děti a mladistvé. Nemůže sdílet co ho napadne, protože tím ztrácí důvěryhodnost a hlavně přestává být mravní autoritoupro svěřené děti a mládež.

Den co den Jiří Hanzl nesdílí nic jiného, než xenofobní, islamofobní a nenávistné příspěvky. Pokud se nějaký puberťák podívá na Hanzlovu facebookovou zeď získá díky tomu docela solidní školení o tom, jak je svět špatný, když je různobarevný. Nepřímo díky tomu může docházet k výchově dalších rasistů, protože vyjadřovat se xenofobně je nejspíš podle Jiřího Hanzla naprosto normální.

ashampoo_snap_2016-11-21_01h12m22s_042_

Tedy alespoň soudě podle zveřejněné karikatury. Vychovávat mládež a podílet se na jejím vývoji by měla osoba s nezávadovým pohledem na svět. Krajně pravicové názory, nenávistné názory vůči muslimům, uprchlíkům a jiným významným lidskoprávním organizacím nejsou tím pravým ořechovým. Je smutné, kdo všechno může zasahovat do vývoje budoucích generací. Možná by se zodpovědní měli zamyslet, protože v ohrožení je to nejcennější – děti.