Nebezpečím pro demokracii mohou být rádoby oborové weby

Internet může být zdrojem informací, ale také přihnědlých teorií o špatnosti migrace, lidských práv a nacionálního šovinismu. Průměrný radikál s krajně pravicovým smýšlením zde najde doslova vše, co ke svému přesvědčení potřebuje. 

Existuje mnoho webových stránek naplno hlásících se k neonacismu, neofašismu, nebo některé z krajně pravicových ideologií. Provozovateli jednotlivých portálů bývají většinou dobře známí představitelé české extrémistické scény. Založí si několik webových stránek, aby svými nedemokratickými názory oslovili co největší množství potenciálních čtenářů.

Extrémismem překypující obsah je následně rozšiřován v uzavřených skupinách na Facebooku, kde je obsah jednotlivých článků považován za naprosté pravdy, podle kterých by se měl řídit každý nacionál v okolí. I když se to na první pohled nemusí zdát, internet dokáže být velmi významným v utváření názorů stále se rozšiřující internetové komunity, jež velmi snadno propadá informačním šumům a cíleným dezinformacím nejrůznějšího charakteru.

Velmi nebezpečné je, když se nějaký webový projekt jmenuje podobně jako oficiální státní úřad, nebo nějaká vážená součást společnosti, jakou může být například justice. Policista.cz, Policejnidenik.cz sice vyprávějí o dění v policii, nicméně se nejedná o oficiální kanál skutečných policistů. Jejich zakladateli jsou sice muži zákona, ovšem obsah na těchto webech zveřejněný, není oficiálním názorem Ministerstva vnitra České republiky, nebo Policie ČR. Samozřejmě, i policajt má právo blogovat a vytvářet obsah s tím, co má nejradši. Ve své podstatě se nejedná o nic špatného, pokud nejsou na jmenovaných portálech zveřejňovány informace neslučitelné s výkonem práce policisty.

Pod pláštíkem serioznosti zvětšované podpultovými informacemi z běžné práce mužů a žen zákona může teoreticky docházet k rozšiřování protiuprchlických a protievropských postojů, které do bezpečnostních sborů nepatří. A v tom tkví největší nebezpečí vyplývající z podobných projektů. Nikdo nezaručí nestrannost a pravdivost předkládaných faktů. V případě nějakých nesrovnalostí a potíží Policie ČR se od projektů nanejvýš distancuje, prohlásí je za individuální činnost samotných policistů a tím to hasne.

Viz. případ České-justice.cz, kdy se prezentovaný projekt snaží vytvářet zdání serioznosti nejen za pomoci svého názvu, ale také nejrůznějších článků zabývajících se právem z nejrůznějších hledisek. Do prostředí jinak seriozních informací kousek po kousku přibývají ty méně seriozní s protievropskou, protimultikulturní a krajně pravicovou slinou….alespoň některé články se zdají být více, či méně populistickými…….Neonacisté, neofašisté, islamofobové a další vyznavači nedemokratických režimů si zde najdou své. Konečně vyznavači hnědého střihu mohou díky rádoby serioznímu webu rozšiřovat své nenávisti a obavy z džihádistů, uprchlíků a dalších ideových nepřátel průměrného ultranacionála. Týdeník občanské právo hostující přímo na Parlamentních listech se s krajně pravicovým tónem vůbec netají. Také proč by měl, když v pozadí postává například Norbert Naxera.

Nebezpečnost takových webů tkví v jejich záludnosti a nepředvídatelnosti. Hrají si na seriozní projekty, přitom mohou sem tam obsahovat nekorektní informace a díky tomu rozšiřují do společnosti extrémistické postoje……..a to je velmi nebezpečné……