Bude Vandas s prvomájovou demonstrací v Brně vykřikovat “Moravu Moravanům”?

Je zábavné sledovat klesající Vandasovu klaku, jak ti extrémisté s oholenými pleškami sice pokřikují “Čechy Čechům”, zatímco ke svým svátečním ekvilibristikám o dvaceti mužích vybírají pravidelně moravské Brno. 

Jako kdyby tímto krokem Dělnická strana sociální spravedlnosti navazovala na “pradávnou historii”, kdy moravští fašisté nezapírali kým jsou, zatímco ti v Čechách si hráli na národovce. I když za to Morava nemůže, historicky vzato téměř vždy přitahovala ultranacionalisty, kteří si na brněnských ulicích hráli na organizované rasisty vykřikující do okolí věty plné nesmyslů. Postávat s moravskou vlaječkou a hlásit se přitom k Blood & Honour musí být zajisté velké hrdinství…….

Moravská metropole 1. května 2017 zažije docela bláznivý den, kdy na jedné straně města zazáří KSČM s neexistujícími účinkujícími, zatímco opodál za doprovodu gardedámy z Dělnické mládeže Vandasova DSSS rozbalí své šapitó, aby zde předseda oblažil srdéčka těch několika fanoušků zdejších xenofobů. Zábavný je údaj o předpokládaném počtu účastníků. Ohlašovatel si myslí, že by na pořádanou akci mělo přijít 50 účastníků…..ruku na srdce, kdyby v Brně neměla celkem silné postavení Lamprechtova tlupa mládežníků přátelící se s dalšími rádoby islamofobními uskupeními, mohl by si Vandas nechat zdát o dalším veřejném vystoupení ve Vrchlického sadech a Opletalově ulici.

Ale i tak DSSS stěží naplní co do počtu sotva jednu třídu. Možná že si na řečnění pod nohy vezme nějakou legrační podpěru pod nohy. Jednou to byla přepravka od Coca Coly a dnes by to mohla být nějaká bedna od Fanty, protože tu účastníci rádoby vlasteneckých demonstrací obzvláště milují. Vandas demonstrací v Brně přenáší své sídlo na Moravu a nepřímo uznává Dělnické mládeži silnější postavení jedné z nosných struktur upadajícího projektu anticiganistů na Facebooku opěvujících sem tam Hitlera, nacistické Německo a jeho symboliku.

Jako kdyby na vývěsním štítu Brna postávalo “Brno je Moravanů loď, nácku a xenofobe klidně do ní choď”. Alespoň tak působí některé ohlášené demonstrace účelové islamofobky Jany Volfové, která na Letenské pláni před metronomem s Blokem proti islamizaci a politicko – nepolitickou stranou Domov zahájí salvu nesnášenlivých komentářů. Domov Volfová spoluzakládala, když odcházela od Železného NezDemu. Dnes je předsedou Domova její údajný milenec David Štěpán…..oh, jaké to bude romantické setkání, kdy si Blok proti islamizaci před několika sotva desítkami lidí vymění sliny nenávisti……komické je, že obšírná nátura ze Suverenity počítá s pěti sty lidmi……zřejmě se obklopena oblakem virtuality cítí silná v kramflecích.

Minulý rok Dělnické mládeži vypomohli v demonstrování Junge Nationaldemokraten, se kterými se Lamprechtova smečka ještě více druží. Možná, že podobná výpomoc bude pokračovat i letos. Nedávné ústecké družení by tomu napovídalo.