Co asi říkají čecháčkovští islamofobové na rijádský projev Trumpa…

Ještě před několika týdny čecháčkovská extrémistická a islamofobní scéna oslavovala Donalda Trumpa jako svého hrdinu, potenciálního spojence krajně pravicové scény, díky kterému radikalismus bílého muže uchvátí celou Evropu. Prezidentský kandidát republikánů si neviděl do úst, vyjadřoval se jako štamgast ze zaplivané hospůdky, a tak si miliardář ze zámoří nalezl alespoň na okamžik cestičku do srdcí českých neofašistů a dalších xenofobů. 

Proruský sprosťák dělající radost náboženským fanatikům zkoušel skrze prezidentská nařízení uzákonit nenávist vůči muslimům, ale americký politický systém je mnohem vyspělejší než ten český, a tak lejstra zakazující vstup všem muslimům do země vzala za své. Milovník westernů ve svém snažení neuspěl, i když se o paragrafovaný útok na uctívače Koránu snažil, seč mu síly stačily.

Donald Trump je typickým krajně pravicovým populistou a oportunistou zároveň. Nemá rád odlišné kultury, ovšem v Saudské Arábii a dalších zemích bohatne na zájmu arabských zákazníků. První zahraniční návštěva Donalda Trumpa vedla do wahhábského království, ve kterém se šéf Bílého domu ukázal v podstatně jiném světle, než jsou radikálové zvyklí. Islamofobii zanechal doma a v Rijádu ve svém proslovu vystupoval jako ten nejzarytější “sluníčkář”.

Úvahy o nebezpečném muslimovi podřezávajícím hrdlo každému bezvěrci jdou stranou a světlo světa spatřují nezpochybnitelné pravdy o tom, že mezi největšími oběťmi teroristů jsou muslimové, zatímco nikdo nemůže na základě obyčejného pohledu na těla obětí terorismu uhádnout, zda jde o muslima, Žida, nebo křesťana. Ukřičený vyzyvatel zla z předchozích předvolebních setkání nyní v proslovu otáčí a klidně připouští, že teroristé nevěří v Boha, ale v zákeřnou smrt. Jak zábavné…… je to pravdivé, ale pokud někdo předtím říkal totéž, byl Trumpem okamžitě slovně napaden jako nepřítel Ameriky.

I když se 45. prezident Spojených států amerických pokládá za mluvčího dobra, bez obtíží povýší saudskoarabskou agresi vůči jemenským Hútiům za něco naprosto dobrého, přitom díky saudskoarabským stíhačkám, raketám a bombám Jemen padá do propastí existenční hranice, kdy se většina tamějších obyvatel neobejde bez humanitární pomoci. Díky tomu slovíčka o míru a světu bez terorismu a násilí získávají nádech zápachu. Podobné je to s vojenskou podporou Rijádu, který zcela nepochybně zbrojní arzenál použije k útokům vůči civilistům v Jemenu, nebo opozici v jiných částech země.

Slovní nevole vůči Íránu je skrumáží několika vět na dobrý pocit saudského královského rodu, jež s íránskými vlivy bojuje především, protože hegemonem v regionu chce být Saudská Arábie a Írán jí to “kazí”. Spojené státy využívají Rijád k prosazování svého vlivu v regionu, a tak jakýkoli odklon k poklonkování saudským zahraničním zájmům je zároveň cestičkou jdoucí napřed Bílému domu a Pentagonu.

Jak již bylo na začátku článku naznačeno, s komentáři dotýkajícími se problematiky terorismu je možné souhlasit……pokud by skutečně boj vůči terorismu byl takový, jaký byl v Trumpových větách, bylo by to na světě hezké. Až zase někdy bude Donald Trump perlit v médiích svými moudry z Chaloupky strýčka Toma, měl by si vzpomenout na svůj sáhodlouhý rijádský projev, ve kterém děkuje Saudům za investice ve Spojených státech amerických.

Bylo by zajímavé sledovat české extrémisty, islamofoby a radikály, jak se tvářili, když se v médiích dočítali o Trumpových slovech k přítomným delegátům a pozvaným hostům. Najednou zaručený islamofob není islamofobem, a dokonce tvrdí totéž, co ti tzv. “sluníčkáři” na sociálních sítích. Najednou je vidět, že statistiky o obětech terorismu nejsou nesmyslem, protože jejich řeč využívá i nejmocnější muž z Bílého domu, jehož daleko předtím uctívala kdejaká chátra napříč celým světem.

Donald Trump ve svém projevu ukázal, že velmi dobře ví jaká je pravda, zatímco ve jménu svých sobeckých zájmů tyto skutečnosti pomíjí a nahrazuje je svou vlastní virtuální realitou nejen na Twitteru, ale také Facebooku. Bylo by fajn, kdyby si lídr země hvězd a pruhů vzal svá slova k srdci, aby později vynechal na domácí půdě projevy nesnášenlivosti a náboženského fanatismu.

—————————————————————-

Trumpův rijádský projev

Chtěl bych poděkovat králi Salmanovi za jeho mimořádná slova a velkolepému království Saúdské Arábie za hostování dnešního summitu. Je mi ctí být přijatý takovými milostivými hostiteli. Vždy jsem slyšel o nádheře vaší země a laskavosti vašich občanů, ale slova neodpovídají majestátu tohoto pozoruhodného místa a neuvěřitelné pohostinnosti, kterou jste nám ukázali od okamžiku, kdy jsme k Vám přišli na diplomatickou návštěvu.

Také jste mě pozval do drahocenného domu krále Abdulazize, zakladatele království, který sjednotil váš velký lid. Spolupráce s dalším milovaným vůdcem – americkým prezidentem Franklinem Rooseveltem a králem Abdulazizem zahájila trvalé partnerství mezi našimi oběma zeměmi. Králi Salmane: Váš otec by byl tak hrdý, kdyby spatřil, že pokračujete v jeho dědictví – a právě tak jako on otevřel první kapitolu našeho partnerství, my dnes začínáme novou kapitolu, která přinese našim občanům trvalé výhody.

Dovolte, abych nyní vyjádřil hlubokou a upřímnou vděčnost všem státům a představitelům, kteří se dnes na tomto místě vydali stejnou cestou. Velice jste nás poctili vaší přítomností a dovolte mi vyjádřit nejvřelejší pozdravy mého národa k vám. Vím, že naše společná doba přinese mnoho požehnání jak vašim lidem, tak i mým.

Stojím před vámi jako zástupce amerického lidu, abych doručil zprávu přátelství a naděje. Proto jsem se rozhodl, že svou první zahraniční návštěvu zahájím v srdci muslimského světa, v zemi, která slouží jako opatrovník dvou nejsvatějších míst islámské víry.

V mém inauguračním proslovu k americkému lidu jsem se zavázal posílit nejstarší přátelství v Americe a budovat nová partnerství v úsilí o mír. Také jsem slíbil, že Amerika nebude usilovat o to, abychom ostatním nařizovali jeden způsob života, ale místo toho budeme usilovat o rozšiřování ducha spolupráce a důvěry.

Naše vize je jeden mír, bezpečnost a prosperita v tomto regionu i na celém světě. Naším cílem je koalice národů sdílejících společný cíl vytlačení extrémismu a  poskytnutí nadějné budoucnosti našim dětem projevujícím úctu k Bohu.

A tak toto historické a bezprecedentní shromáždění vůdců – jedinečné v dějinách národů – je symbolem světa našeho společného rozhodnutí a našeho vzájemného respektu. Chci, aby všichni lídři a občané, kteří se zde dnes shromáždili, věděli, že Spojené státy touží po vytváření užších vazeb přátelství, bezpečnosti, kultury a obchodu.

Pro Američany je to vzrušující doba. Nový svět optimismu napravuje naši zemi: za pouhých několik měsíců jsme vytvořili téměř milion nových pracovních míst, přidali jsme novou hodnotu více než 3 bilionům dolarům, zvedli jsme výkonnost amerického průmyslu a míru rekordních investic do naší armády. Chráníme naše lidi a zvyšujeme bezpečnost našich skvělých přátel a spojenců, z nichž mnozí jsou zde mezi námi.

Nyní je ještě více požehnaných zpráv, se kterými se s vámi chci s radostí podělit. Moje setkání s králem Salmanem, korunním princem a náměstkem korunního prince bylo vřelé, plné dobré vůle a obrovské spolupráce. Včera jsme podepsali historickou dohodu s královstvím, díky který naše dvě země investují téměř 400 miliard dolarů a vytvoří tisíce pracovních míst v Americe a Saudské Arábii.

Tato mezníková dohoda obsahuje oznámení o investici 110 miliard dolarů do saudského obranného systému – a zajisté pomůžeme našim saudským přátelům získat snadnější přístup k zakázkám a obchodním kontraktům našich zbrojařských společností. Dohoda pomůže saudské armádě k převzetí větší role v bezpečnostních operacích.

Zahajujeme diskuse s mnoha zeměmi, posilujeme partnerství a formujeme ho k předběžnému zajišťování bezpečnosti a stability napříč Blízkého východu a dalších oblastí. Ještě dnes vytvoříme skvělou historii otevřením nového Globálního centra pro boj s ideologií extrémismu nacházejícího se zde v centru islámského světa. Průlomové nové centrum reprezentuje deklaraci, že většina muslimských zemí musí být vůdcem boje proti radikalismu a já chci vyjádřit naši vděčnost králi Salmanovi za jasnou demonstraci tohoto vůdcovství.

Měl jsem to potěšení přivítat několik přítomných představitelů v Bílém domě a těším se na spolupráci s Vámi všemi. Amerika je suverenní zemí a naší první prioritou je bezpečnost naší země a našich obyvatel. Nejsem zde, abych Vás učil – nejsme tady, abychom vám nařizovali, jak žít, co dělat, kým být, nebo jak koho uctívat. Místo toho vám nabízíme partnerství založené na sdíleném zájmu a hodnotách usilujících o lepší život pro nás všechny.

Zde, na tomto summitu diskutujeme o mnoha zájmech, které navzájem sdílíme mezi sebou. Ale především musíme být sjednoceni při sledování jediného cíle, který přesahuje všechny ostatní úvahy. Cílem je splnit velký test historie – zvítězit nad extrémismem a porazit síly terorismu. Mladý muslim a muslimka by měli mít příležitost vyrůst ve světě bez násilí, v bezpečí před nátlaky a v nevinnosti bez nenávisti. Mladý muslim a muslimka by měli dostat šanci k vytvoření nové éry prosperity pro sebe samotné a ostatní lidi.

S boží pomocí je tento summit znakem začátku konce těch, kdo páchají teror a rozšiřují ho do okolí. Současně se modlíme, aby toto zvláštní shromáždění bylo jednoho dne vzpomínkou na počátek míru na Blízkém východě a možná i na celém světě. Ale této budoucnosti můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud porazíme terorismus a ideologii k němu vedoucí. Jen málo národů bylo ušetřeno jeho násilného dosahu. Amerika utrpěla mnoho opakovaných barbarských útoků od zvěrstev ze dne 11. září, k devastujícímu bombovému útoku v Bostonu, až po hrozné vraždy  v San Bernardinu a Orlandu.

Národy Evropy také zažily nepředstavitelné hrůzy. Stejně tak národy v Africe, jižní Americe, Indii, Rusku, Číně a Austrálii. Ovšem v naprosté většině  si terorismus vybíral oběti největší měrou v nejhorším slova smyslu mezi muslimy a národy Středního Východu. Některé odhady uvádějí, že oběťmi terorismu jsou z 95 % muslimové.

Nyní v tomto regionu čelíme humanitárním a bezpečnostním katastrofám, jež se následně rozlévají svými následky přes celou planetu. Je to tragédie nevídaných rozměrů. Žádný popis utrpení a zkaženosti nemůže tohle všechno zachytit v celé své šíři. Islámský stát, Al-Kájdu,  Hizballáh, Hamás a mnoho dalších nesmíme posuzovat podle počtu mrtvých. Musí být na ně nahlíženo jako na generace ztracených snů. 

Blízký východ je bohatý na přírodní krásy, úchvatnou kulturu a velké množství historických pokladů. Toto území by se mělo stát jedním z velkých globálních obchodních center a příležitostí. Tento region by neměl být místem prchajících uprchlíků, ale nově příchozích. Saudská Arábie je domovem nejsvatějších míst jednoho ze světově nejrozšířenějších náboženství. Každý rok miliony muslimů přicházejí do Saudské Arábie z celého světa, aby zde vykonali svou pouť hadždž.

Kromě starodávných divů je tato země také domovem rozkvétajících úspěchů v architektuře. Egypt byl prosperujícím centrem učení a úspěchů tisíce let před ostatními částmi světa. Zázraky v Gíze, Luxoru a Alexandrii jsou hrdými památkami toho starobylého dědictví. Po celém světě lidé sní o procházce ruinami Petry v Jordánsku. Irák byl kolébkou civilizace a je zemí přirozené krásy. A Spojené arabské emiráty dosáhly neuvěřitelných výšek za pomoci skla a ocelí a přeměnily zemi a vodu na velkolepé umělecké dílo. Celý region je centrem klíčových námořních stezek skrze Suez, Rudé moře a Hormuzskou úžinu. Potenciál tohoto regionu nebyl nikdy větší. 65 % populace zde žije ve věku pod 30 let. Mladí mužové a ženy chtějí vybudovat skvělou budoucnost, skvělé národní projekty, ke kterým se chtějí připojit a také hledají místo, které by mohli považovat za svůj domov

Ale tento nevyčerpaný potenciál, tento obrovský důvod pro optimismus je uchvácen zálivem krveprolití a teroru. Tohle všechno nemůže být tolerováno, přijímáno, ospravedlňováno, nebo snad ignorováno. Pokaždé, když terorista zavraždí nevinného člověka a falešně tento čin vydává za skutek ve jménu Boha, mělo by to být urážkou každého věřícího člověka. Teroristé nevěří v Boha, oni věří ve smrt. Pokud se nepostavíme proti organizovanému teroru, potom můžeme hádat, co se stane. Devastace z rukou terorismu bude pokračovat a rozšiřovat se v ničení života. Poklidné společenství bude zasaženo násilím a budoucnost mnoha generací bude krutě a smutně promarněna. Pokud nebudeme jednotní v odsouzení těchto vražd – potom takový krok nebude posuzován jen našimi lidmi, historií, ale také Bohem. Tohle není válka mezi náboženstvími, nejrůznějšími sektami, nebo civilizacemi. To je bitva mezi barbarskými zločinci snažícími se vymazat lidský život a slušnými lidmi všech náboženství, kteří se snaží lidský život ochraňovat. Toto je bitva mezi dobrem a zlem.

Pokud pohlédneme na scény ničení způsobené terorem, nevidíme žádné známky toho, že tito zavraždění byli Židé, křesťané, šíité, nebo sunnité. Když se podíváme na potoky krve nevinných skrápějící půdu starodávné země, nevidíme v obětech náboženství, sektu, nebo kmeny. Vidíme pouze to, že jsou to děti boží, jejichž smrt je urážkou všeho svatého. 

Ale toto zlo dokážeme překonat jen tehdy, pokud jsou síly dobra sjednocené a silné – a pokud se všichni v tomto prostoru budou spravedlivě podílet a ponesou svou část břemene. Terorismus se rozšířil po celém světě. Ale cesta k míru začíná právě tady, na této starověké půdě, v této posvátné zemi.

Amerika je připravena stát při Vás při prosazování společných zájmů a společné bezpečnosti.
Ale národy Blízkého východu nemohou čekat na to, až americká moc rozdrtí nepřítele. Státy na Blízkém východě se budou muset rozhodnout, jakou budoucnost chtějí pro sebe, pro svou zemi a pro své děti. Je to volba mezi dvěma budoucnostmi a tuto volbu za Vás nemůže udělat Amerika. Lepší budoucnost je možná jen tehdy, pokud Vaše národy vyženou teroristy a extrémisty. 

VYŽEŇTE JE z Vašich bohoslužeb
VYŽEŇTE JE z Vašich komunit
VYŽEŇTE JE ze své posvátné země
VYŽEŇTE je z této planety

Z naší strany je Amerika odhodlána přizpůsobit naši strategii tak, aby odpovídala vyvíjejícím se hrozbám a novým skutečnostem. Zlikvidujeme ty strategie, které nefungují – a budou uplatňovány nové přístupy obohacené o zkušenost a úsudek. Přijmeme principiální realismus založený na společných hodnotách a společných zájmech. Naši přátelé nikdy nebudou moci zpochybňovat naši podporu a naši nepřátelé nikdy nebudou moci pochybovat o našem odhodlání. Naše partnerství zvýší bezpečnost prostřednictvím stability, nikoliv za pomoci radikálního narušení.

Budeme se rozhodovat na základě reálných výsledků – nikoli na základě nepružné ideologie. Budeme se řídit ponaučením ze zkušeností, nikoli za pomoci ohraničujícího rigidního myšlení. A pokud možno, budeme usilovat o postupné reformy – ne o náhlou intervenci.

Musíme vyhledávat partnery, ne dokonalost a vytvořit spojence se všemi, kdo sdílejí naše cíle. Především Amerika hledá mír – ne válku. Muslimské národy musí být ochotny převzít zátěž, pokud chceme porazit terorismus a poslat jeho zlou ideologii do zapomnění.

Prvním úkolem v tomto společném úsilí je, aby Vaše národy popřely na celém území vojáky zla. Každá země v regionu má absolutní povinnost zajistit, aby teroristé nenalezli na daném území útočiště.

Mnoho národů v regionu významně přispívá k regionální bezpečnosti: jordánští piloti jsou rozhodujícími partnery  v boji proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku. Saúdská Arábie a regionální koalice podnikly silné kroky proti hútiům v Jemenu. Libanonská armáda podniká operace vůči Islámskému státu, který se snaží infiltrovat na libanonské území. Vojáci Spojených arabských emirátů podporují afghánské partnery. V Mosulu američtí vojáci podporují Kurdy, sunnité a šíitové společně v jednom šiku bojují za svou vlast. Katar, který hostí americké centrální velitelství, je naším klíčovým strategickým partnerem. Naše dlouhotrvající partnerství s Kuvajtem a Bahrajnem pokračuje v úsilí na zvýšení bezpečnosti v regionu. A odvážní afghánští vojáci podstupují obrovské oběti při boji s Talibanem a mnoha dalšími v této krajině. 

Tak jak zabraňujeme teroristům kontrolovat území a život populace na obsazeném území, musíme jim zabránit přístup k financování. Musíme přestřihnout kanály financování Islámského státu prodávajícího ropu. protože z těchto zisků následně platí své bojovníky a pomáhají jim v páchání terorismu. 

Jsem hrdý na to, že státy zde shromážděné dnes podepisují dohodu o předcházení financování terorismu nazvanou Středisko na sledování financování terorismu, kterému společně předsedají Spojené státy a Saúdská Arábie. Tato organizace se připojí ke všem členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu . Je to další historický krok, na který se bude dlouho vzpomínat.

Také tleskám Radě pro spolupráci v Perském zálivu za to, že zablokovala aktivity dárců, kteří chtěli vytvořit ze své země finanční základnu pro terorismus, a že v minulosti Rada pro Spolupráci v Perském zálivu označila Hizballáh za teroristickou organizaci. Saudská Arábie se k nám tentokrát připojila a uložila sankce jednomu z nejvyšších představitelů Hizballáhu. Samozřejmě, je ještě hodně práce, kterou musíme odělat. 

Musíme upřímně čelit krizi islamistického extrémismu a islamistických teroristických skupin, které k extrémismu svými slovy a činy inspirují. Stojíme spolu proti vraždě nevinných muslimů, útlaku žen, pronásledování Židů a zabíjení křesťanů. Musíme stát společně proti vraždám nevinných muslimů,  útisku žen, perzekuci Židů a popravování křesťanů. Náboženští lídři se musí jasně vyjádřit: barbarismus Vám nepřinese slávu – zbožnost vůči zlu vám neposkytne žádnou důstojnost. Pokud si vyberete cestu teroru, váš život bude prázdný, váš život bude krátký a vaše duše bude zavržena. 

A političtí lídři musí promluvit, aby potvrdili tu stejnou myšlenku: “hrdinou nejste, pokud zabijete nevinné, ochraňujte je”. Mnoho národů dnes učinilo mnoho důležitých kroků k podobným zprávám. Vize Saudské Arábie pro rok 2030 je důležitým povzbudivým prohlášením tolerance, respektu, posilování žen a hospodářského vývoje. Spojené arabské emiráty se také rozhodly pro boj za srdce a duše a se Spojenými státy, spustily centrum v popírání projevů nenávisti v online prostoru. Bahrajn také pracuje na oslabování náboru radikálů a radikalismu samotného. 

Tleskám Jordánsku, Turecku a Libanonu za jejich roli v péči o uprchlíky. Prudký nárůst migranců a uprchlíků, kteří opouštějí Blízký východ, vyčerpává lidský kapitál potřebný k vybudování stabilních společností a ekonomik. Místo toho, aby tento region 

Prudký nárůst migrantů a uprchlíků, kteří opouštějí Blízký východ, vyčerpává lidský kapitál potřebný k vybudování stabilních společností a ekonomik. Místo toho, aby se tento region zbavoval lidského potenciálu, mohly by země Blízkého východu dát mladým lidem naději na jasnější budoucnost ve svých domovských zemích a regionech. Takové úsilí představuje podporu tužeb a snu všech občanů, kteří hledají lepší život, včetně žen, dětí a následovníků všech náboženství. Mnozí arabští a islámští učenci výmluvně argumentovali, že ochrana rovnosti posiluje arabské a muslimské komunity. Po mnoho staletí byli na Blízkém východě doma křesťané, muslimové a Židé a po celou dobu zde tyto skupiny žily pospolu. Nesmíme zapomenout na vzájemnou toleranci a respekt. Musíme vytvořit tento region v místo, kde každý muž a žena bez ohledu na svou víru, nebo etnickou příslušnost mohou vést život plný důstojnosti a naděje

V tomto duchu po skončení mé návštěvy v Rijádu cestuji do Jeruzaléma a Betléma a pak do Vatikánu – navštívím mnoho nejsvatějších míst všech abrahamských věrouk. Pokud se tyto tři víry navzájem spojí ve spolupráci, poté mír v této části světa je možný – včetně míru mezi Izraelci a Palestinci. Setkám se s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. 

Vyhladovění teroristů na jejich území, zabránění jejich financování a zborcení falešné lásky k jejich ideologii bude základem pro jejich porážku. Ale žádná diskuse o vyloučení této hrozby by nebyla úplná, aniž bychom se zmínili o vládě, která dává teroristům všechny tři bezpečné přístavy, finanční podporu a sociální postavení potřebné pro nábor teroristů. Je to režim, který je zodpovědný za nestabilitu v regionu. Samozřejmě hovořím o Íránu. Od Libanonu, až po Irák a Jemen Írán financuje, ozbrojuje a cvičí teroristy, milice a ostatní extrémistické skupiny, které rozšiřují v regionu destrukci a chaos. Po desetiletí Írán napomáhá k sektářským konfliktům a teroru. Je to vláda, která hovoří otevřeně o masovém vraždění, destrukci Izraele a smrti Američanů a zničení mnoha lídrů a národů v této místnosti. Mezi nejhorší tragický příklad destabilizujících intervencí Íránu patří Sýrie. Assad posílený Íránem se dopustil nepopiratelných zločinů a Spojené státy podnikly pevné kroky vůči používání zakázaných chemických zbraní používaných Assadovým režimem – podnikli jsme bombardování syrských leteckých základen 59 střelami Tomahawk, odkud byl tento vražedný útok chemickými zbraněmi vůči civilistům zahájen. 

Odpovědné země musí spolupracovat na ukončení humanitární krize v Sýrii, na vymýcení Islámského státu a obnovení stability v regionu. Nejvíce v íránském režimu trpí jeho vlastní lidé. Írán má bohatou historii a kulturu, ale lidé z Íránu se potýkají s těžkostmi a zoufalstvím z bezohledného úsilí jejich vůdců usilujících o konflikty a teror. Až do doby, než bude íránský režim ochoten být partnerem míru, musí všechny národy svědomí spolupracovat na izolaci Íránu, popírat financování terorismu a modlit se za den, kdy Íránci dostanou spravedlivou vládu, kterou si zaslouží

Rozhodnutí, která uděláme, ovlivní nespočet životů. 

Králi Salmane, děkuji za vytvoření tohoto skvělého momentu v historii a za Vaše masivní investice do Ameriky, jejího průmyslu a pracovních míst. Děkuji také za investování do budoucnosti této části světa

Tato úrodná oblast má všechny přísady pro mimořádný úspěch – bohatou historii a kulturu, mladé a energické lidi, prosperujícího podnikatelského ducha. Tuto budoucnost můžete odemknout pouze tehdy, pokud se občané Blízkého východu osvobodí od extrémismu, teroru a násilí. My v tento okamžik jsme vůdci našich národů, které na nás hledí a očekávají odpovědnost a patřičné kroky, které učiníme. A když se podívám zpět na tváře našich obyvatel, za každou dvojicí očí je duše, která touží po spravedlnosti. 

Dnes miliardy tváří se na nás dívají a očekávají naši reakci na velké otázky současnosti. Měli bychom být lhostejní k přítomnosti zla? Měli bychom ochraňovat naše občany před násilnými ideologiemi? Necháme šířit její jed teroristů a extrémistů napříč naší společností? Necháme zničit svatá místa na planetě? Pokud nebudeme čelit tomuto smrtícímu teroru, víme, co přinese budoucnost – více utrpení a zoufalství. Ale jestliže budeme jednat – až opustíme tento nádherný prostor jednoty a odhodlání a uděláme to, co je potřeba ke zničení teroru, který ohrožuje tento svět – pak neexistuje žádný limit pro skvělou budoucnost, kterou budou mít naši občané.

Místo zrodu civilizací čeká na začátek nové renesance. Jen si představce, co nám zítřek může přinést. Slavné zázraky vědy, umění, medicíny a obchodu inspirují lidstvo. Velká města budou postavena na ruinách zničených měst. Nové pracovní příležitosti a průmysl pomohou ke zlepšení životních podmínek milionů lidí. Rodiče se nebudou muset obávat o své děti, rodiny budou moci beze strachu vyznávat svou víru. Existují jen požehnání prosperity a míru. To jsou tužby, které spálí spravedlivým plamenem každé lidské srdce. A toto jsou spravedlivé požadavky našich milovaných národů. 

Žádám Vás, abyste se ke mně připojili, abyste se spojili, abyste spolupracovali a bojovali společně  – PROTOŽE JEDNOTNÍ , NEMŮŽEME NIKDY PROHRÁT. 

Děkuji Vám. Bůh Vám žehnej. Bůh žehnej Vašim krajinám. A Bůh žehnej Spojeným státům americkým.