Petr Robejšek by rád boj kultur bez jakýchkoli zábran, kde je povoleno vše

Realisté jsou tragikomickým politickým hnutím neustále řinčícím zbraněmi, zatímco se díky ekonomické migraci do Německa na konci sedmdesátých let dvacátého století předseda Petr Robejšek vyhnul základní vojenské službě. 

Ještě před rokem německým soudem usvědčený plagiátor věřil, že s politickým subjektem dotovaným miliardářem Dospivou a dalšími lidmi v pozadí získají Realisté díky hře na vojáčky, slovní útoky na migranty a multikulturalismus v nastávajících volbách minimálně dvacet procent, zatímco dnes je více než patrné, že tento spolek tragédů dopadne podstatně hůře, než si tvůrci původně mysleli.

V krajní pravici je velká konkurence radikálních řešení, které stejně jedni od druhých kopírují jako na běžícím pásu. Proto není divu, že Robejškovy nápady nezískaly na velké popularitě, protože prakticky totéž v nejrůznějších obměnách říká Okamura, Vandas, Mach, Hannig a další. Člověk už ani neví, kdo z nich s tou nenávistí začal jako první a u koho se jedná jen o kopírku toho druhého.

Realisté nepřišli s ničím přelomovým a prozatím jenom vytvořili politický subjekt jdoucí naproti zbrojařskému lobby, kterému dělá zadobře, když na konferencích a nejrůznějších televizních rozhovorech vidí cestu zbraní jako jediné možné řešení. Předseda politického hnutí s modrou hvězdou uprostřed žije ve své vlastní válce apokalyptických rozměrů, ve které je možné použít proti ideovému nepříteli prakticky cokoli.

Například v nedávném rozhovoru pro Parlamentní listy se Petr Robejšek nechal slyšet, že bychom klidně vůči nepříteli mohli udělat co si usmyslíme, protože druhá, radikálem vymyšlená strana dělá prakticky totéž.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Robejsek-Bojujeme-o-preziti-Nas-nepritel-nema-zabrany-Takze-i-my-mame-povoleno-vse-508591

Populista a český migrant dlouhodobě žijící v Německu v předvolebním období nemá žádnou stanovenou hranici, se kterou by zastavil například před notoricky známými řešeními začínajícími dehumanizací protivníka, končícími koncentračními tábory a novou továrnou na smrt. Petr Robejšek by rád zoufale oslovil to nejtvrdší jádro, a tak přidává na plynu v marném očekávání, že drsnou mluvou překřičí všechny ostatní tvůrce virtuálních bojů vůči muslimům, uprchlíkům a multikulturalismu obecně.

Kdyby zákony s policisty nadále mlčeli a situace to dovolila, Petr Robejšek by možná byl ještě “drsnějším”, pokud by si myslel, že zrovna taková cesta přinese velmi drahému projektu více než 0,2 procenta hlasů ve volbách. Ta jistota tady není, a tak se čtenář s případným fanouškem Realistů musí vystačit s náznaky na jedné straně zpochybňující zákaz islámu a prosazujícím “boj vůči muslimské invazi”, aby se na straně druhé setkal s rozšiřujícím voláním po válce bez morálních a praktických hranic.

Realisté jsou z určitého úhlu pohledu princeznou Koloběžkou, kdy jakoby nejsou ostře islamofobní, i když islamofobními jsou pod baldachýnem jiných”změkčujících” slov a nejrůznějších podání.

Petr Robejšek, podobně jako Okamura, Vandas, Mach, Hannig a další si počínají vzhledem k budoucnosti naprosto nezodpovědně. Mají svá radikální řešení bez uvědomění si jakýchkoli následků.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Robejsek-Bojujeme-o-preziti-Nas-nepritel-nema-zabrany-Takze-i-my-mame-povoleno-vse-508591

S takovým přístupem jmenovaní pánové šlapou po evropské a české kultuře, protože do ní přinášejí móresy nesvědomí a neslitování zabalené do baldachýnu nevzdělání a ochoty vytvořit z jedné části obyvatel nelidská stvoření, pokud to napomáhá ke krajním řešením zabíjejícím hlavně českou kulturu s budoucností českého národa, o kterou vůdcům radikalismu nejde ani omylem.

Extrémním řešením Petru Robejškovi a jemu podobným zatím brání demokracie, kterou by možná obrýlený, na poloprázdných náměstích promlouvající “milovník” militarismu nejradši zrušil, pokud by k tomu měl příležitost.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Robejsek-Bojujeme-o-preziti-Nas-nepritel-nema-zabrany-Takze-i-my-mame-povoleno-vse-508591

Diktatura slepě plnící nařízení xenofobů sesílající urychleně tanky se speciálními útvary na přicházející uprchlíky by se lokajům nenávisti líbila mnohem víc. Pokud by diktátor chtěl, mohl by nechat střílet do kohokoli a například takový Petr Robejšek by se mohl radovat z mrtvol povalujících se na ulici, protože přesně taková je jím prosazovaná politika.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Mrtvym-spoluobcanum-uz-neni-humanismus-moc-platny-Vybusne-vystoupeni-Petra-Robejska-ve-Snemovne-Tema-Poevropsteni-islamu-nebo-islamizace-Evropy-507791

Svět Petra Robejška je smutným podobenstvím, ve kterém humanismus vyrábí mrtvoly, zatímco bezohlednost drzého spratka s asociálními poruchami na duši představuje ráj na zemi, protože takový přístup každého z nás přibližuje k nikdy nekončícím konfliktům válek o jednom apokalyptickém výsledku bojů nejen kultur, ale také ras.

I proto by Petr Robejšek s dalšími představiteli krajní pravíce měl být nevolitelný, protože svět s budoucími pokoleními potřebuje jistotu budoucnosti a nikoli jistotu blízké smrti kohokoli z nás.