Když se premiér Vlády ČR zúčastnil začátku chanuky, zúčastnil by se také začátku ramadánu?

Andrej Babiš se zúčastnil na začátku chanuky rozzáření obřího osmiramenného svícnu v Praze. Bezpochyby udělal dobře, ovšem člověk se neubrání srovnání s ostatními západními státy, kdy se předseda vlády zúčastní nejen začátku významných židovských svátků, ale také těch muslimských, buddhistických, hinduistických…zkrátka všech významných okamžiků minorit žijících v daném státě. 

Za téměř automatické se ve vyspělých demokraciích počítá, když premiér, například v televizním vysílání, popřeje muslimům vše nejlepší k ramadánu, zatímco to samé udělá taktéž v případě židovské chanuky.

Od zaoceánské Kanady se máme ještě hodně věcí co učit, protože úctu si zaslouží všichni stejnou bez ohledu na náboženství, které vyznávají. Vrcholní politici v zemi javorového listu nedělají žádné rozdíly, protože všichni jsou občany státu, a proto si také naprosto každý zaslouží, aby se premiér alespoň vzpomínkou podílel na slavnostech místních minorit.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&c=A171213_083431_ln_domov_sk&foto=ELE6ff5cb_utery_29.jpg

Jednání novopečeného českého předsedy vlády je tak trochu smutné. A stejné to bylo u předchozích předsedů českých vlád, jež na jednu stranu zcela správně ukazují úctu židovské komunitě, města nechají instalovat na ulicích symboliku minoritního náboženství judaismu, zatímco například u muslimů a islámu by tak štědří nebyli.

V deseti židovských obcích je na území Česka podle statistik zaregistrováno na 3 000 členů, podle American Jewish Year Book žilo roku 2012 v České republice 3 900 židů, ve sčítání lidí z roku 2011 se k židovskému vyznání přihlásilo 1 132 obyvatel a celkově se odhaduje, že zde žije na 15-20 000 židů.

Muslimská komunita v Česku není početně menší, než ta židovská. Při sčítání lidí z roku 2011 se k islámu přihlásilo na 3 358 lidí. Podle informací Pew Research Center z roku 2015 v Česku žije přibližně 10-20 000 muslimů…tedy přibližně stejně jako židů. A podle některých statistik je počet muslimů žijících v Česku ještě mnohonásobně vyšší.

Určit přesný počet židů a muslimů je složité a jedná se jen o přibližné odhady.

Nicméně, přesto všechno by  demokratický stát s demokratickými politiky měl projevit stejnou úctu i příležitosti oběma zástupcům náboženství a úřady by měly přistupovat k případným žádostem náboženských obcí naprosto stejně bez předsudků.

Ale to se bohužel neděje. Viz případy, kdy žadatelé o muslimské modlitebny například v Teplicích, nebo v Karlových Varech museli lhát, aby úřady objekt muslimům povolily…zkrátka, v žádosti se musí muslimská modlitebna kvůli předsudečnému myšlení úředníků nazývat úplně jinak. Z toho lze dovozovat, jak by města reagovala, kdyby muslimové chtěli podobně jako židé na ulici postavit nějaký symbol ramadánu a islámu na začátku svých náboženských svátků.

Když je předseda vlády přítomen zahájení židovských svátků, byl by přítomen také zahájení svátků muslimských, když je podle některých statistik počet muslimů i židů v Česku přibližně stejný?

S největší pravděpodobností, vzhledem k Babišově příklonu k populismu, by se oslav ramadánu nezúčastnil. Možná je to dáno také tím, že muslimská komunita není v České republice tolik vidět a není v rámci náboženské obce také zastoupena například druhým stupněm registrace, který nyní zřejmě stěží získá.

Přesto všechno, pokud předseda ANO chce lepší Česko, měl by se chovat demokraticky a alespoň by měl v médiích v časech důležitých svátků popřát také nejen křesťanům a židům, ale také například muslimům a třeba i Rusům, Vietnamcům a dalším k jejich oslavám a významným okamžikům. Demokracie v Česku by to rozhodně přivítala.