Rodiče nezletilců by měli být hnáni ke zodpovědnosti za zneužití dětí na shromáždění extrémistů

Krajně pravicoví radikálové s náboženskou nenávistí v srdci si v Olomouci hráli na papírové bloky, zatímco jako malé děti na veřejnosti ukázali, jakou mají neúctu například k vánočním koledám zosobňujícím onu mytickou křesťanskou kulturu, kterou se odpůrci všeho nekřesťanského jali “ochraňovat”. 

Zdroj: screenhot z https://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Predvanocni-protiislamska-besidka-11954#23

Byla to opravdu tragikomická podívaná, na které nechyběly symboly náboženské netolerance i radikální lži tolik podobné těm antisemitským z období druhé republiky, tentokrát překreslené do podobenství nenávisti vůči všem muslimům na světě. Lidé na milimetr podobní nesnášenlivému a nekompromisnímu uvažování wahhábistů na svém happeningu protestovali proti “muslimským” teroristům – wahhábistům, jako kdyby žádní jiní neexistovali. Pro přítomné extrémisty je teroristou jen muslim, i když ve skutečnosti šílenec s bombou na těle vykřikující “Allahu Akbar” není žádným muslimem, protože se jedná o vyznavače nejtvrdší linie wahhábismu neslučitelné se základy a zásadami islámu.

To ale těmto fanatikům vůbec nevadí, protože s vražednými útoky na civilisty dostávají  druhou mízu do žil a spolu s tím přichází také základ pro zasmrádle nahnědlé perverze. Jednoduše řečeno, s předem definovaným nepřítelem mohoucím za osobní neúspěchy a nejrůznější karamboly je život snesitelnější.

Pokud mezi jednotlivými účastníky jsou dospělé osoby, je takové počínání zahájené na základě svobodné volby a zároveň takový demonstrant ví proti čemu demonstruje a uvědomuje si do detailů co říká, případně jaké následky by mohlo celé to počínání eventuálně mít. To se ovšem nedá říct o dětech, které radikálové ke svému olomouckému defilé zneužili.

Zdroj: screenhot z https://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Predvanocni-protiislamska-besidka-11954#23

Malý kluk stojí obklopen náboženskými fanatiky s “cedulí” islamofobů…s největší pravděpodobností si neuvědomuje do všech detailů co dělá a co ten obrázek znamená. Nemohl se svobodně rozhodnout, zda na takové setkání přijde, protože jako dítě podléhá minimálně vlivu rodičů. To je přesně ten okamžik, kdy by měla zaúřadovat sociálka, protože zde dochází k poškozování mravní výchovy dítěte, které si může mylně myslet, že nenávist vůči muslimům je v pořádku, protože každý vyznavač Koránu je teroristou, proti němuž je třeba bojovat minimálně za pomocí podobných setkání.

Zdroj: screenhot z https://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Predvanocni-protiislamska-besidka-11954#23

Totéž by se dalo říct o malé holčičce, jež spolu s dospěláky s krabicí na těle představuje jeden z papírových bloků. Ani ona si zcela neuvědomuje, proč tam je a co dělá. Je podobně jako chlapec z předchozí fotky obětí perverze dospělých účastníků demonstrace, na níž se zpívaly upravené koledy.

Zdroj: screenhot z https://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Predvanocni-protiislamska-besidka-11954#23

Zákonní zástupci nezletilců by měli být hnáni ke zodpovědnosti za zneužití dětí na krajně pravicovém a silně nenávistném shromáždění v Olomouci, protože zde došlo k ohrožení mravní výchovy a sociální pracovníci by věc měli prošetřit. Dítě nesmí a nemělo by sloužit k propagaci extrémistických postojů ospravedlňujících nenávist vůči komukoli jinému. Takový hazard do moderní společnosti nepatří.