Debaty, na níž byl také Adam B. Bartoš, se zúčastnili mediální zástupci Fischera, Kulhánka a Zemana

S přibližujícími se prezidentskými volbami diskuse kandidátů nabírají na absurdnosti. iDnes dokonce přišel s novým konceptem, ve kterém nebudou proti sobě stát prezidentští kandidáti, ale pouze jejich tiskoví mluvčí. A pokud degradace bude pokračovat, možná v příštím vydání debat se proti sobě pustí zvířecí miláčci jednotlivých kandidátů. Obsahově by si možná obě dvě diskuse nebyly příliš vzdálené. 

Trapnomagie zapracovala naprosto geniálně. Petr Hannig si vybral za svého mluvčího pravomocně odsouzeného antisemitu Adama B. Bartoše, a tak z pochopitelných důvodů značná část prezidentských kandidátů odmítla účast v tomto pořadu. Z devítky mluvčích byly ve studiu přítomni pouze čtyři zástupci.

Alespoň člověk doslova in natura viděl, jaké hodnoty ten, či onen uchazeč o sesli na Hradě prvoplánově uctívá a co je pro jednotlivce nepřekročitelnou hranicí, s níž by nechtěli být spojováni. Mezi čtveřicí přítomných, kromě myšlenkově nahnědlého Bartoše, trůnil také Zemanův Ovčáček, jehož osobnost byla samotným moderátorem kvitována s tím, že zde obrýlená osůbka, známá především z twitterových dýchánků, zastupuje debat se jinak neúčastnícího se Miloše Zemana. Oh…jaká je to pro přítomné pocta. Mohou se dotazovat přímo ikonického účtu tolikrát nahrávajícího na smeč kremelským tamtamům. Ostatně, on ani ten národní demokrat kdysi na demonstraci postávající s oprátkou v ruce není příliš daleko od ruské sliny. Viz Zemánkovy ruské návštěvy a fotografie Adama B. Bartoše s významným členem Ruského institutu strategických studií Eduardem Popovem.

Slabá hodinka slovíček dávala neúspěšnému sjednotiteli české extrémistické scény z Národní demokracie na okamžik pocit jakési nadřazenosti, v níž účastník demonstrací s nahnědlou slinou na jazyku sehrává simultánku na Hannigova ideového koně. Adam B. Bartoš vyměnil na malý okamžik půllitr piva ze setkání s nejtvrdší základnou krajně pravicové scény a nahradil jej pověstným motýlkem, s nímž býval kdysi k vidění ještě před pokusy o sjednocení místních xenofobů.

Debaty se jmenovitě zúčastnila Alena Ježková z týmu Pavla Fischera, Vladimír Šulc od Vratislava Kulhánka, Zemanův Ovčáček a v neposlední řadě také Adam B. Bartoš zastupující Petra Hanniga. Drahoš a Hynek s Topolánkem účast odmítli z organizačních, nebo osobních důvodů, zatímco jen Hilšer s Horáčkem odmítli přijít jmenovitě kvůli antisemitským výrokům Adama B. Bartoše.

Jak vidno, antisemitismus není pro Fischera, Kulhánka a Zemana nepřekročitelnou mezí. Kdyby tomu bylo naopak, jmenovaní prezidentští kandidáti a jejich lidé by do diskuse, kde jedním z účastníků je soudem pravomocně odsouzený antisemita, rozhodně nešli. Je to vskutku docela smutná podívaná. Co všechno je ve jménu předvolební masáže možné. Je to jako v těch nejhorších snech, kde zatracení jsou vítáni a nechutné názory se stávají jen další pomlčkou mezi větami. To je velmi nebezpečné.

Ten, kdo pronáší antisemitské výroky u hrobu Anežky Hrůzové nemůže být ani omylem přijímán jako solidní partner k jakékoli diskusi, notabene té u příležitosti prezidentských voleb.

Až přechází chuť sledovat celou debatu složenou ze dvou částí, kdy v té první se bude ptát moderátor a v té druhé dotanou přítomní hosté nejčastější otázky diváků a čtenářů iDnesu. Alena Ježková se po obecném úvodu Šulce a Ovčáčka pouští zlehka do Zemanova zástupce, zatímco si myslí, že Fischerův přešlap o homosexuálech nebyl tak hrozným a on sám se za něj omluvil. Zábavné jsou rovněž Bartošovy repliky o tom, že Hannig žádnou kampaň nedělá, a tak nemá žádný tým, i když je to právě Bartoš, kdo se stará o Hannigovy účty na sociálních sítích, jak na iDnesu doznává.

To už ve studiu máme hned dva prezidentské kandidáty nedělající žádnou kampaň: “Zemana, Hanniga”. Bartoš je dočasným Hannigovým mluvčím a zřejmě také u této dočasnosti naštěstí zůstane. Lidská neochota sekundovat ve studiu vyznavači antisemitismu je předsedou Národní demokracie vykládána jako slabost, nebo snad selhání. To je docela vtipné, až se člověku chce místy zvracet.

Alena Ježková se na Adama B. Bartoše dívá, hlásí se o slovo a místo, aby obhájila třeba nepřítomnost Hilšera, na níž je Bartošem útočeno, poukazuje na to, že sedí se dvěma mluvčími prezidentských kandidátů nevedoucích žádnou kampaň a tragikomicky se otáčí k Ovčáčkovi se slovy “vy byste tady neměl být“. Z gest blondýny majíci po pravici Bartoše, po levici Ovčáčka, není jasné, proč tato dáma ve studiu vůbec je. Když Hannigův “dočasný” mluvčí říká, že je morální devizou pro svého “dočasného šéfa”, je patrné z Ježkové slovní reakce “wau”, že s tím až tak moc nesouhlasí. Lepší reakce nemohla být opravdu vystřižena.

Krajně pravicový extrémista zcela nepokrytě dostává dostatečný prostor ke svému vyjádření a debata se stáčí tak nějak kolem něj. Až člověka napadá, proč vůbec všichni přítomní přišli, když mužík s motýlkem a brýlemi ze sebe dělá téměř hrdinu a Hanniga pasuje do role toho nejmorálnějšího….

I proto není divu, že se moderátor pořadu na své hosty obrátil s dotazem, proč přítomní účastníci debaty přišli, když ostatní odmítli kvůli Bartošovi účasti ve studiu.

Alena Ježková bleskurychle a poněkud obšírně k věci odpovídá:

“Já jsem tu účast zvažovala. Ale přišla jsem proto, že jsem byla pozvaná iDnes. Jsem mediální zástupce svého prezidentského kandidáta, a to je profese.

Já považuji vlastně svoji účast tady v této debatě za profesionální, je to součást mé práce a nemyslím si, že můžu kádrovat podle toho, kdo se debaty bude účastnit a jak který kandidát koho za sebe pozve. Nicméně si myslím, že je zde poskytováno příliš mnoho prostoru slovům pana Bartoše a jeho chvalozpěvům na pana Hanniga a člověka, který se angažoval do kampaně.

Vy jste prostě člověk, který je obviněný, vy jste člověk, který je v podmínce, vy jste člověk, který byl obviněn z hanobení rasy a byl jste uznán vinným, vy jste obviněn ze zločinů, které se trestají v demokratické společnosti, takže ze sebe nedělejte hrdinu.”

Ovčáček na tentýž dotaz po Ježkové odpovědi dodává:

“já myslím, že se přidám tady ke kolegyni. Když jsem slušně pozván do debaty, já vždycky rád přijdu. Nedávno jsem se také zúčastnil jedné zajímavé debaty, byl tam takový zajímavý mix mluvčích, bývalých tiskových mluvčích a prezidentských kandidátů a také jsem to pozvání přijal. Debatám se nebráním, Takže já děkuji za to, že jsem mohl sem přijít.” 

Jako poslední odpovídá Šulc:

“já myslím, že se tady směšují dvě docela hezky dva pohledy. Já tedy osobně abych odpověděl na vaši otázku, jsem ani si neprohlížel seznam pozvaných. Jenom mě překvapilo včera večer, když jsem se k tomu dostal, že řada, řada kandidátů nikoho nevyslala. Což mně připadá hrozně zvláštní…….”

Každý si může na odpovědích, proč i přes Bartoše přítomní tiskoví mluvčí přišli, udělat svůj vlastní obrázek. To, co připadá Šulcovi divné, to nemusí ostatním lidem jako divné připadat ani omylem. Zástupkyně vyslaná Pavlem Fischerem dala na částečný populismus, kdy v debatě může být kdokoli, protože nikdo nikoho nemůže kádrovat, a tak se ke slovu mohou dostat názory jinak neslučitelné nejen s morálkou, ale také zásadami demokratické společnosti, ale nad tím je možná zbytečné si v rámci ideologie přítomných lámat hlavu.

Celkově vzato, nebyla diskuse vůbec záživná. Nepřinášela nic nového, pokud těmi novinkami nemyslíme úvahy o tom, jak by se měla správně vykonávat funkce prezidentova mluvčího. Ovčáček ji přesunul do zapáchajících kasemat a přítomní hosté, až na Ovčáčka, by chtěli tiskovou záležitost posunout do jiných kolejí, i když Hannig s Adamem B. Bartošem uvažovali o tom, že by si Ovčáčka nechali, protože se jim jeho práce s angažovaností líbí.

To je vskutku “zajímavé” To všechno by se mohlo v případě Hannigovy výhry stát, pokud by přestup do jiného nahnědle zasmrádlého dresu nejdřív schválil Miloš Zeman. A opět sepři “sbližování” mezi Bartošem a Ovčáčkem dostává na sexuální orientaci, kdy se Alena Ježková trapně dotazuje, zda si nemá vyměnit místo, aby se dotyční mohli sblížit a Bartoš na to kontruje, že oba dva jsou opačné sexuální orientace: “Ovčáček homosexuál a Bartoš heterák”…..člověku to nedá a právě v tento okamžik “politických námluv” se mysl navrací do Fischerova homofobního komentu, kdy by za soudce nejmenoval homosexuála.

Na dotaz, zda by se prezidentští kandidáti ucházeli o hlas neonacisty, nakonec napřímo neodpověděl nikdo a mediální zástupci jednotlivých uchazečů o post prezidenta republiky v odpovědích kličkovali jako králíci v kleci. Adam B. Bartoš jako jediný naplno řekl, že prezident se musí ucházet o hlasy všech, tedy i neonacisty. To byla další pověstná minela do vlastních řad, kdy všichni tak nějak pozapomněli na demokracii, kde neonácek nepatří do stádečka podporovatelů demokratických kandidátů na tak vysoký úřad, jakým je prezident republiky.

Sečteno a podtrženo…sledovat diskusi mediálních zástupců prezidentských kandidátů bylo ztrátou času. A stejně, i skrze nejrůznější odůvodnění neměl nikdo do studia přijít, když tam jako jeden z účastníků debaty usedal Adam B. Bartoš. Stoupencům antisemitismu a radikalismu postávajícího na demonstracích s oprátkami v ruce nesmí být dáván prostor. A to ani tehdy, pokud je v týmu kandidáta na veřejnou funkci nahnědlý xenofob partajně dávající se dohromady například se severočeskými sourozenci Šlégrovými podílejícími se například na protiromských pochodech.