Amnesty International má pravdu. Státem podporovaná nenávist ničí budoucnost příštích generací

Byli bychom naivní, kdybychom si mysleli, že opuštění lidskosti bude bez jakýchkoli negativních následků na společnost. S každým protiuprchlickým slovíčkem politika stoupá chuť radikálů být hlasitějšími a zároveň agresivnějšími. 

S hnědnutím pravidel se do zákonodárných pravomocí dostávají extrémisté a spolu s nimi přichází další vlna nebezpečí, kdy ignorujeme utýrané, pronásledované, utiskované, abychom si v ten samý okamžik trapně hráli na ochránce omezených pískovišť, kde cokoli jiného je špatné, odporné a v zájmu politické nekorektnosti nebezpečné.

Svět se na mnoha místech Modré planety ocitá v krizích a jeho vrcholní představitelé místo ohleduplných řešení nabízejí katastrofické scénáře s černou vizí budoucnosti a beznaděje, protože je to pro politika nejjednodušší. Papaláš vyděsí veřejnost, aby se později mohl stavět do role třeskutého ochránce národů, i když z něj v rámci nelidskosti vyjímá minority s dalšími představiteli okrajových proudů.

Nad světovým děním se vznáší přízrak nenávisti a strachu a jen málo vlád se v těchto znepokojivých časech staví za lidská práva. Ve své zprávě na to upozorňuje Amnesty International. 

Lidé se stávají terči kvůli své identitě a velkými pomocníky v tomto soukolí není nikdo jiný, než vrcholní představitelé vlád, států. V Česku je to Miloš Zeman, Andrej Babiš, nebo ve světovém měřítku Trump, Putin, Orbán a řada dalších. Lidská práva jsou pošlapávána zejména  u představitelů LGBT minority, uprchlíků a především vyznavačů Koránu, kteří jsou následně v rámci rádoby zažité islamofobie v politických řešeních ponižováni, dehonestováni a následně potupeni hloupými předsudky pokládajícími rovnítka mezi muslimem a teroristou.

Veřejnost takové chování přijímá jako standart. Média se neoženou a dokonce dělají totéž, a tak se někteří ochránci lidských práv dostávají do vzpomínek na čtyřicátá léta dvacátého století, kdy antisemitismus zůstal součástí myšlení některých generací.

Místo, abychom jednohlasně odmítali pochody neofašistů ve Varšavě, nebo mediálně útočili na organizátory shromáždění pro nadvládu bílých v Charlottesville v USA, hledáme cestičky, jak nejsnáze obejít mezinárodní právo odmítající azyl potřebným.

Mnohdy raději děláme, jako kdyby od Čečenska až po Egypt nedocházelo k upírání práv homosexuálů na plnohodnotný život bez obav o svůj život, zdraví, majetek….když se něco špatného odehrává daleko od prahu domácnosti, potom je to pro nás nedůležité. Tomuto směřování jde ruku v ruce naproti chabá reakce mocných a jednotlivých institucí na zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, kdy sice váleční zpravodajci napíší článek, ale vlády na Valném shromáždění OSN nejsou schopné adekvátně reagovat.

Lidé v Iráku, Jižním Súdánu, Sýrii, Jemenu a na mnoha dalších místech trpí a umírají, zatímco mezinárodní společenství nenabízí rychlé řešení. Opět je pro vlivné nejdůležitější, aby váleční uprchlíci neutíkali do jejich země. Staví se zdi, vytváří se urychleně nová legislativa…svět se znovu zmítá v horečce zaměřené na uprchlíky…vzniká hra na pomoc v zemi původu uprchlíků, zatímco je předem jasné, že tudy cesta rychlých, mnohdy dokonce efektivních řešení nevede.

Pokud poskytnete pomoc tyranskému, nebo nestálému režimu, je zde poměrně reálné nebezpečí, že tato pomoc bude pomáhat režimu, a nikoli lidem v jejich lepší život.

Na tento detail poukazovaly lidskoprávní organizace v případě Egypta, kdy přístroje na otisky prstů darované Evropskou unií mohou napomáhat ke stíhání nejen minorit, ale také uprchlíků i odpůrců režimu. Díky tomu dochází k vytváření dojmu nějakých řešení, která ve skutečnosti nic neřeší, i když stojí desítky, stovky milionů, nebo dokonce několik miliard.

Vlády voláním po nelidskosti a odkládáním důležitosti mezinárodního práva  zahazují desetiletí tvrdě vydobytých lidských práv. 

To, co jsme tady vytvořili jako lidstvo za použití velkého a nepředstavitelného úsilí, to také nyní v zájmu populismu a radikalismu zahazujeme jako nechtěný odpad někam do rohu místnosti zapomenutých a snad i zneuctěných. Ve Francii se omezují práva  na protest, v USA by rádi redukovali práva žen, migrantů…lidskoprávní organizace Amnesty International právem poukazuje na to, že Trumpův útok na lidská práva je velmi nebezpečným precedentem, kterým by se mohly inspirovat ostatní vlády a státy světa. Není divu, že čecháčkovská chátra rasistů miluje miliardářův atak na nejzákladnější hodnoty moderní společnosti.

Stačí se podívat na dění uvnitř České republiky, kde Babišův kabinet, ale také ten předchozí Sobotkův nasedl na globální vlak odmítání uprchlíků. Místo toho Praha souhlasí v rámci Evropské unie se spoluprací s Tureckem, i když zde dochází k porušování mezinárodního práva na azyl. Za zvuků husitského chorálu vyrážejí čeští policisté na hranice balkánských států, aby zde napomohli ke slepé odbočce pokrouceného světa.

I zde uprostřed Evropy dochází ke zdomácnění islamofobie…uprchlíci jsou rozdělování podle náboženství, kdy těmi předem nejšpatnějšími a nejhoršími jsou muslimové, kterým by stát pomoci snad neměl. Ke slovu se dostávají fake news vycházející vstříct kremelským zájmům. Do toho všeho se prezident republiky přidává ke komunistickým a extrémistickým částem domácí politiky…zve na akce Hradu neofašisty, radikály a proputinovské aktivisty…díky tomu dochází v České republice k podpoře radikalismu, který se následně dostává tam, kam by nikdy neměl přijít.

Díky prezidentu republiky, jeho mluvčímu Ovčáčkovi se neofašismus a radikalismus stává legitimním způsobem myšlení. A proto není divu, že toho všeho využívají extrémisté, radikálové.

Proč by se měli držet stranou, když to, co mohli slýchat a číst před několika lety jen na srazech neofašistů, je dnes téměř běžné na veřejnosti. Neofašisté jsou islamofoby, protože tajně doufají, že později, až bude čas, budou moci být antisemity. Hlavní obětí diskriminace zůstávají Romové. Protiromské nálady jsou nedílnou součástí smýšlení mnoha čecháčků seskupujících se na sociálních sítích.

Romové jsou ještě stále podle červencového zjištění Vlády České republiky diskriminováni v přístupu ke vzdělání. 24 % romských dětí je vzděláváno v etnicky segregovaných třídách, školách. 

To je velmi smutná statistika. Rozkol mezi Romy a majoritou je vyhovující pro radikály, kteří následně využívají nepřátelství a rozdělení na tábory k propagaci svých zhoubných myšlenek a teorií.

Česká republika má velký problém s právem na bydlení, kdy neexistence sociálního bydlení významně napomáhá k populistickým a mnohdy nic neřešícím způsobům sociální pomoci sociálně slabým, protože místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prohlašuje cosi o parazitech, pro které by sociální systém neměl být určen. Jedná se o Okamurovu rétoriku, na kterou facebookoví honiči ega velmi rádi a rychle slyší.

Okamurova SPD nabízí nesmysly v alobalu. Popírá za pomoci některých členů holokaust Romů. Útočí na Romy skrze průpovídky o parazitech. Vyvolává nenávist vůči muslimům a Koránu, zatímco jedním dechem ohlupuje veřejnost účelovými teoriemi o přímé demokracii, která by mohla za stávající konstelaci přinést ještě více moci pro Tomia Okamuru a jeho politické hnutí. 

Čechojaponcův obchod s nenávistí se podobá tomu Sládkovu z devadesátých let minulého století. Jediný rozdíl spočívá v umění marketingu a PR propagace, kdy SPD mnohem lépe a efektivněji rozšiřuje zejména díky internetu nenávistné postoje, které dříve v časech bombrů a kanad bývaly rozšiřovány leda tak podpultově na rozmnožených kouscích papírů. Kdyby americký navrátilec z brněnského magistrátu neměl významný vroubek u své předchozí strany, kterou koncem dvacátého století založil, možná by měl druhou šanci…a tu by mu nejspíš posvětil i Miloš Zeman podobně, jako to dělá v případě Okamury.

Česká republika se mnohdy na zahraniční scéně chová jako nezodpovědný puberťák, když do nebezpečných zemí posílá v rámci obchodu se zbraněmi střelivo společně s jednotlivými nástroji na zabití. Miloš Zeman na brněnském zbrojařském veletrhu prohlásil, že je třeba “vyvážet globálně”. Ovšem před tím globálnem bychom si měli uvědomit, že i my ve střední Evropě máme zodpovědnost za konflikty daleko za hranicemi Česka, pokud do těchto oblastí prodáváme zbraně, nebo přispíváme k neklidu.

Dovozem zbraní také velmi významně jako stát přispíváme k porušování lidských práv.

To bychom si měli uvědomit například při úvahách nad řešením domnělých uprchlických krizí. Pokud přispíváme k narušování míru, potom musíme z morálního hlediska převzít zodpovědnost za uprchlíky a také je naší povinností být solidárními v rámci bruselského společenství.

Pokud ministr vnitra vytahuje jako příklad své dobré vlády v rámci volební agitace restriktivní politiku vůči uprchlíkům, potom je skutečně v tomto našem státě něco špatně, protože za pomoci přesně takovéto demagogické mluvy dochází k ničení liberální demokracie, kde fotka Chovance s flintou v ruce je pouze jednou z trapných momentek všedních dnů. Kremelské tamtamy narušující život v Evropě musejí být za Chovance, Zemana, Okamuru, Foldynu, Škromacha i další výtečníky rády.

Nakonec předseda politického hnutí Řádu národa – Vlastenecké unie na Sokolovsku kandiduje s heslem: “Chcete senátora, nebo něčí loutku?”, tak asi není se čemu divit, protože například taková absurdita politického hnutí sídlícího v objektu Ruské federace není ničím jiným, než dalším nebezpečným svědectvím absurdity hlásícího se extrémismu o slovo.

Pokud chceme vytvořit lepší svět pro budoucí pokolení, je třeba začít pracovat na sobě, nebýt egoistou, ochraňovat lidská práva, mezinárodní právo a především je třeba bojovat rázně a nesmlouvavě proti extrémistům, extrémismu a nenávisti. Vládní politici by také měli přestat s populismem a lezení do zadku ultranacionálním náladám, protože jedině tak můžeme žít v míru v naději na budoucnost dalších pokolení.