Jiří Dolejš se v Duelu Jaromíra Soukupa zastal obětí romského holokaustu

Za celá ta podivná desetiletí, kdy se v médiích hovoří o odstranění vepřína z místa, kde dříve stával romský koncentrační tábor Lety u Písku se nestalo, že by se politik v přímém přenosu zastal povražděných a utýraných obětí nenávisti čecháčkovského fašismu a německého nacismu. 

Papaláši byli zváni na pietní akce. A pokud tam vůbec dorazili, něco pronesli a zase odešli za třepotání rukou před zvědavými fotografy, aby bylo vidět, že si zástupce státu podává zdravice s někým z romské komunity. Velmi často se jednalo o nechutné divadlo dávající najevo etnickou, ale také společenskou méněcennost, pro kterou vládní delegace neuznávají takovou honosnost jako je tomu například při pravidelných pietních setkáních v Osvětimi.

Když Tomio Okamura bez kapky studu opakovaně popřel romský holokaust a ze sběrného koncentračního tábora ve své fantazii vytvořil div ne wellness pobyt s perličkovými koupelemi a volným pohybem po okolí, někteří zákonodárci zdvihli obočí, pronesli před televizními kamerami několik odmítajících floskulích, na sociálních sítích napsali několik statusů odmítajících popírání holokaustu, ale ani jeden z nich pěkně před televizními kamerami neřekl do očí předsedy SPD, co si o jeho ubohé troufalosti myslí.

Někdy je život plný paradoxů, a nejinak tomu bude i nyní. Do Duelu Jaromíra Soukupa byli pozváni poslanec za ANO Patrik Nacher, místopředseda KSČM Jiří Dolejš a v neposlední řadě téměř domácí host televize Barrandov Tomio Okamura.

Možná, kdyby za stolkem pozvaného komunisty postával nějaký neumírněný vyznavač třešničkového sadu, dočkali bychom se dalších nepěkností, ale Jiří Dolejš dal naprosto krásně najevo, co si o popírání zločinů nacismu a fašismu myslí. Nenechal se vmanipulovat moderátorem a veřejně jako jeden z mála českých zákonodárců ukázal, že i když je z ulice Politických vězňů, váží si skonaných a umučených lidských životů, které v Letech u Písku díky nenávisti rasismu skončily svou pouť.

Komunistická strana Čech a Moravy je bezesporu nedemokratická, má na rukou krev z padesátých let a vinu z pozdějších procesů, je zodpovědná za umučení mnoha lidí a její současný ideový směr není slučitelný s demokracií. Komunisté mají hlavní zodpovědnost za rasovou segregaci Romů a ghettoizaci vyšupovající romské spoluobčany na pokraj společnosti. To je jasné bez diskuse.

Ale reakce Jiřího Dolejše byla nádherná, žádoucí a je třeba mu poděkovat za lidský přístup, i když nemusíme zrovna souhlasit s politikou, kterou v partaji zastává a máme třeba problém s tím, když on sám prohlašuje, že čtyři sta padesát milionů korun za odkup vepřína je hodně. Ale o to tady ani v tomto případě nejde.

Jiří Dolejš se zastal obětí fašistické a nacistické zlovůle a jako jediný otevřeně v přímém přenosu sdělil hlavnímu prominentovi české krajní pravice, že tudy cesta nevede. A to je v současné nahnědlé době obzvlášť důležité.